romea - logo
28. května 2022 (sobota)
svátek má Vilém

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Řešení sociálního bydlení a situace v Ostravě-Přednádraží se bude projednávat v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny

21.5.2013 15:08, (ROMEA)

28. května se uskuteční další zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Na programu je mimo jiné návrh na komplexní řešení sociálního bydlení a situace v Ostravě, tedy situace v Přednádraží. Akreditace na e-mail: martinek.martin@vlada.cz

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny (dále jen Rada) je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské menšiny. Rada systémově napomáhá integraci Romů do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády, které se týkají Romů. Podrobnější informace o složení a úkolech Rady jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje Jednací řád.

Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje kancelář, která je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Klíčovými dokumenty Rady je Koncepce romské integrace a Zpráva o stavu romské menšiny v České republice, která je vládě předkládána každoročně vládě na vědomí.

Rada byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 17.září 1997 č. 581 tehdy jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. V roce 2001 došlo k transformaci této komise v Radu vlády pro záležitosti romské komunity. Zásadní změna Statutu byla následně schválena usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254, kterým se změnil i název tohoto poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Cílem úprav Statutu bylo posílit členskou základnu a zvýšit šance Rady zásadně ovlivnit implementaci Koncepce romské integrace a celkové vnímání inkluze Romů jako součásti vládní politiky.

Poslední změna Statutu byla přijata usnesením vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13, kdy byla rozšířena působnost Rady o schvalování návrhu dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – výdaje na poskytování neinvestičních dotací k financování programů Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Rada bude také nově v součinnosti s Úřadem vlády ČR plnit další úkoly související s poskytováním dotací v rámci výše uvedených dotačních titulů. 

Přečteno: 767x
 

Kam dál:

Štítky:  

Rada vlády pro záležitosti romské menšinyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo