romea - logo
26. září 2021 (neděle)
svátek má Andrea

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Daniel Hůle: Analýza - role diagnóz LMP a VPCh v systému speciálního školství

26.2.2013 12:11, (ROMEA)

Kdo jsou žáci základních škol praktických a proč jich je v některém kraji tolik a v jiném zase málo? Jaká je role speciálního školství a kdo za současný stav nese odpovědnost? Společnost Člověk v tísni o.p.s. se problematikou vzdělávání znevýhodněných žáků dlouhodobě zabývá a následující analýza je jedním z výstupů projektu Do lavic! financovaného z OPVK.

Obyvatelstvo Česka je, z hlediska národnostního, ve srovnání s ostatními evropskými státy vysoce homogenní. Přesto se často objevuje jméno Česka v kontextu diskriminace v popředí zájmu mezinárodních institucí a médií. Společným jmenovatelem tohoto zájmu bývá společenské postavení Romů. Ať už se jedná o diskriminaci na trhu práce, na trhu s byty, nebo v procesu vzdělávání, většinou je reakce českých politických elit stejná, kritiku odmítající. Následující text se věnuje problematice vzdělávání, především institutu základních škol se vzdělávacím programem škol praktických, dříve škol zvláštních.

V lednu 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon č. 561/2004 Sb, který mimo jiné rušil dřívější „Zvláštní školy“. Ty byly většiou přejmenovány na školy základní se vzdělávacím programem školy praktické. V následujícím textu budou tyto „nové“ zvláštní školy nazývány „základní školy praktické“, popřípadě „ZŠ pro žáky s SVP“ (základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). 

Z demografického hlediska představují Romové specifickou subpopulaci, jejíž příslušníci vykazují většinou odlišné demografické charakteristiky, ať již jde o porodnost, úmrtnost, potratovost, apod. Zároveň je důležité uvést, že neexistuje žádná oficiální statistická evidence Romů kromě SLDB, proto se při modelování početního stavu Romů nejčastěji vychází z dat zjištěných ještě před rokem 1990. V moderní občanské společnosti je připisování národnosti bez vědomí, či souhlasu jednotlivce neetické a ke konceptualizaci efektivní sociální politiky není tato přesná početní znalost potřebná. Dle oficiálních údajů (SLDB 1991, 2001) dochází od roku 1990 k soustavnému poklesu počtu příslušníků romské národnosti v Česku. V následujícím textu bude proto pojem Rom používán jakožto příslušník specifické subpopulace  nikoli jako příslušník národnostní skupiny.

Přestože i dnes řada lidí přisuzuje specifickému postavení mnoha Romů ve společnosti jako příčinu genetickou odlišnost, z odborného hlediska jsou tyto argumenty zcela irelevantní a poukazují pouze na  neznalost těchto lidí. Avšak postavení Romů ve značné míře ovlivňují právě tyto „genetické teorie“. Problematice Romů ve zvláštních školách se věnuje podrobně článek „Segregační důsledky proromských politik“, v následujícím textu bude podrobně popsán systém transferu dětí do zvláštních škol se zvláštním akcentem na specifickou situaci v jednotlivých krajích.

Celou analýzu naleznete na stránkách www.demografie.cz
Daniel Hůle
Přečteno: 791x
 

Kam dál:

Štítky:  

Vzdělávání, segregaceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo