romea - logo
7. prosince 2021 (úterý)
svátek má Ambrož

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Gwendolyn Albert: Verdikt nad Zimmermanem je o životě ve strachu

USA, 23.7.2013 12:13, (ROMEA)
Spravedlnost pro Trayvona Martina - nedávná demonstrace v americkém Oaklandu. Foto k článku: Daniela Kantorová
Spravedlnost pro Trayvona Martina - nedávná demonstrace v americkém Oaklandu. Foto k článku: Daniela Kantorová

Vynesení verdiktu nevinen v procesu proti Georgi Zimmermanovi předminulý víkend byl velmi skličující pro miliony Američanů, jako ostatně i dramatický průběh celého procesu. Abychom mohli vůbec pochopit, proč je možné, že Zimmerman zastřelil kulkou do srdce neozbrojeného teenagera Trayvona Martina a poté uspěl před porotou svou obhajobou, že jednal v sebeobraně, potřebujeme vědět více kde vznikl zákon, který ho uchránil od pojmenování „vrah“.

Zákony Stand Your Ground

Při vynesení verdiktu porota vycházela ze zákonu státu Florida, který představuje jeden z mnoha zákonů "Stand Your Ground" (“Stát si za svým“), jež byly v minulosti přijaty ve více jak 30 státech v USA. Tyto zákony stanovují, že užití fyzické síly je v sebeobraně ospravedlnitelné v případech, kde je důvodné přesvědčení, že se jedná o nezákonnou hrozbu. Tyto zákony nevyžadují, aby se lidé nejprve snažili ustoupit hrozbě, které čelí. Mezi kritiky těchto zákonů patří kupříkladu nejen mnozí profesionální představitelé příslušných orgánů činných v trestném řízení, ale i členové organizací, kteří se věnují otázce snížení násilí spáchaném střelnými zbraněmi ve Spojených státech.

Tyto zákony nevyžadují, aby se lidé nejprve snažili ustoupit hrozbě, které čelí.

Proti přijetí tohoto zákona na Floridě se vyslovil i policejní šéf města Miami. Ten označil zákon za nebezpečný, protože může některé lidi nabádat k tomu, aby použili „smrtící fyzickou sílu tam, kde by k ní dojít nemělo“. Využití práva na sebeobranu se po přijetí zákona ztrojnásobilo. Minulý rok se krizový štáb státu Florida shodl na tom, že je tento zákon matoucí, a dokonce právník zastupující Asociaci státních zástupců na Floridě doporučil jeho zrušení.

Zákon státu Florida přitom nebyl produktem místní iniciativy, která by usilovala o posílení právního postavení při využití fyzické síly v případech sebeobrany. Byl napsán Americkou legislativní burzovní radou (ALEC - the American Legislative Exchange Council), konzervativní skupina lobistů s podporou korporací, která navrhuje modelové zákony a nařízení. Pro zajištění jejich přijetí si ALEC zjednává podporu mezi politiky na místní a státní úrovni. Během rozhovoru na televizní stanici MSNBC bývalý státní zákonodárce a současný prezident Národní městské ligy (National Urban Legue) Marc Morial po vynesení rozsudku v Zimmermanově případě opětovně vyzval podporovatele ALECu z řad korporací, aby přestali finančně podporovat tuto skupinu.

Když se v loňském roce konečně podařilo rodině Trayvona Martina donutit policii k vznesení obvinění vůči Zimmermanovi a když se dostala na světlo role skupiny ALEC v navržení zákona „Stand Your Ground“, podniky a neziskové organizace jako BestBuy, Coca-Cola, a Nadace Gatesových se veřejně distancovaly od jakékoliv spojitosti s touto skupinou. Mezi další škodlivé nápady lobbistické skupiny patří zákony, které mají zrušit právo na placenou nemocenskou pro zaměstnance, zákony zabraňující zaměstnancům v zemědělství si stěžovat, zákony zabraňující environmentálním regulacím, a také zákony, které by měly zastavit vzdělávaní o klimatických změnách. Mezi podporovatele této skupiny i nadále patří ropní průmysloví magnáti jako například Koch brothers nebo také nejmocnější americká lobbistická skupina zbrojařů the National Rifle Association (NRA).

Díky skupině ALEC NRA prosadila mnoho zákonů, které měly zajistit, aby přístup k střelným zbraním ve Spojených státech zůstal neomezen a aby lidé mohli skrytě nosit zbraně v podstatě kamkoliv. V reakci na přispění NRA, modelové zákony skupiny ALEC v sobě zahrnují ustanovení, které mají městům zabránit v tom, aby mohly zakázat protipancéřové střely nebo kulomety a aby města mohla žalovat výrobce zbraní za úmrtí způsobena střelnými zbraněmi. Jiné zákony ALECu odstraňují taková nařízení na státní úrovni, která zakazují vstup se zbraněmi na půdu univerzit nebo do tříd a jsou také navrženy tak, aby zabránily policii použít jejich kupní sílu k tomu, aby měli přednost výrobci zbraní, kteří dodržují pravidla kodexu chování. Například Smith and Wesson souhlasil s postihem prodejců v případech, kdy prodali zbraně, jež byly použity během páchání trestné činnosti, nebo jestliže opomíjí dokládání výpisu z trestního rejstříku u svých potencionálních zákazníků, jestliže vydají více než jednu střelnou zbraň individuálnímu kupujícímu během jednoho dne, a když prodávají střelné zbraně bez možnosti uzamčení mechanické spouště, aby se zabránilo nehodám. Legislativní návrh skupiny ALEC se snaží zabránit jednotlivým státům v tom, aby mohli odměnit jakéhokoliv výrobce střelných zbraní za přijetí těchto pravidel kodexu chování.

Mimochodem, po vynesení verdiktu oznámil Zimmermanův advokát, že jako člen civilní stráže dostane svou zbraň zpět, údajně se musí být schopen bránit "nyní více než kdy jindy." Tento návrh ale pozastavila FBI.

Úsilí, aby byl vyloučen rasový motiv

Nejenže stát Florida nezahájil stíhání George Zimmermana do doby, kdy se smrt Trayvona Martina stala národním skandálem, ale i poté se zdráhal učinit kroky, které by byly v rozporu s původním posouzením místní policie, jež věřila v Zimmermanovo počínání v sebeobraně. Když už konečně začalo soudní líčení, bylo vynaloženo všechno úsilí proto, aby se nejednalo o rasově motivovaný případ. Soudce zadal státním zástupcům instrukce, podle kterých nesměli charakterizovat jednání Zimmermana podle rasového profilovaní neozbrojeného černošského teenagera, kterého zastřelil, a to i navzdory drtivým důkazům, které ukazují, že to je přesně to, co udělal.

Bylo vynaloženo všechno úsilí proto, aby se nejednalo o rasově motivovaný případ

Také televizním divákům mohlo být odpuštěno, jestli byli zmatení veselou reakcí státního zástupce Floridy, jež má případ na starosti, k vynesení rozsudku, dle kterého byla prokázána nevina obžalovaného. Místo vyjádření politování nad tím, že stát selhal v prokázaní Zimmermanovi viny z vraždy, protože neexistuje žádná pochybnost o tom, že stiskl spoušť, se žalobkyně Angela Corey usmívala a prohlásila, že případ nikdy nebyl "o rase nebo právu nosit zbraň", a že ona je "hrdá", že byla součástí tohoto selhání.

Samozřejmě, že tyto snahy oficiálně se vyvarovat rasovému pojetí případu neznamenají, že otázka rasy je opomíjena v posouzení případu veřejnosti, jak i ukazují mnohé demonstrace, které následovaly po vynesení rozsudku. Veřejnost si vždy vytvoří svůj pohled na závěry, které jsou ji předloženy soudním systémem a mnoho skupin, které se věnují podpoře rovných práv černošského obyvatelstva ve Spojených státech, poukazují na to, jak může být pojetí floridského práva zkreslené v případech, ve kterých nejsou obviněni bílý obyvatelé.

Případ afroameričanky Alexandrové: 20 let vězení za varovnou střelbu

Nejvíce diskutovaným případem je odsouzení Marissy Alexandrové, afroameričanky která se dovolávala ochrany „Stand Your Ground“, když byla uvězněná pro varovnou střelbu na svého manžela, proti němuž také využila ochranného nařízení proti zneužití v jejím vlastním domě. V tomto případě nedošlo k fyzickému zranění jako důsledků jednání obou partnerů, ale Alexanderová byla nejprve obviněna za pokus o vraždu na základě svědectví jejího manžela, a poté i v loňském roce odsouzena k 20 letům ve vězení. A to vše kvůli sebeobraně nebo by měla spíše Alexandrová větší šanci, aby ji porota uvěřila v případě, že by svého manžela zabila? Jaké poučení si asi lidé vezmou z takovýchto verdiktů, které jsou přijímány na Floridě?

Hledání spravedlnosti v případu Trayvon není u konce

Zatímco oprávněné prostředky v trestním řízení byly v Zimmermanové případě vyčerpány, hledání spravedlnosti není zdaleka u konce. Právník rodiny Trayvona Martina prohlásil, že i po vynesení rozsudku bude i nadále pracovat na "definování odkazu jejich dítěte". Ředitel Americké unie občanských svobod (ACLU) uvedl, že trestní rozsudek vrhá "vážné pochyby o tom, zda právní systém skutečně poskytuje stejnou ochranu zákonů pro všechny bez ohledu na rasu nebo etnický původ", a vyzval americké ministerstvo spravedlnosti, aby důkladně prošetřila, zda Zimmermovo jednání bylo porušením federálního občanského práva nebo zločinem z nenávisti. Federální státní zástupce na to reagoval tím, že to je právě to, co hodlají učinit. ACLU také vyzvala Kongres, aby přijal zákon o ukončení rasovému profilování (the End Racial Profiling Act), právní předpis, který se nezdá mít miliardovou podporu ALECu. Zákon byl představen na začátku letošního roku senátorem Benem Cardinem (člen demokratů z Marylandu), tento zákon by zakázal rasovou profilaci orgány činnými v trestním řízení. Co by to znamenalo pro George Zimmermany v Americe je méně jasné.

Spojitost s Českou republikou aneb podporovatelé bělošské nadřazenosti

Proč je Zimmermanův verdikt důležitý pro čtenáře v České republice? Hlavním důvodem je, že myšlenky jako "Stand Your Ground" mají tendenci se šířit. V České republice se vyskytoval podobný případ, jež také obsahoval prvek napětí mezi etniky, a to když se Jaromír Šebesta pokusil vymluvit ze smrtelného postřelení Roma Martina Hospodiho tím, že konal v sebeobraně. Od té doby byl Šebesta uznán vinným ze zabití a byl odsouzen k 10 letům vězení. Zásadní otázkou je zde, zda i česká veřejnost pohlíží na tento verdikt jako spravedlivý.

Trayvon Martin byl zastřelen na Floridě, v jižním státě notoricky známém pro historii vztahů mezi rasami ve Spojených státech amerických, a mimo jiné i kvůli bránění nebělošským voličům v uplatnění jejich práva volit a fiasku ve volbách, který vedl k rozhodnutí Nejvyššího soudu, na jehož základě byl George W. Bush zvolen prezidentem. Zimmermanův verdikt také byl vynesen krátce po jiné rozhodnutí Nejvyššího soudu, které pobouřilo mnoho Američanů. Jednalo se o rozhodnutí, které mělo zrušit mechanismus v zákoně o hlasovacích právech, podle kterého se vybíraly státy federace pro přezkoumání jejích hlasovacích postupů v případě podezření z diskriminace.

Neonacisté v České republice ale i na celém světě, kteří vztyčují vlajku Konfederace spolu s jejich hákovými kříži, velmi dobře rozumí poselství starého Jihu

Nemylte se: neonacisté v České republice ale i na celém světě, kteří vztyčují vlajku Konfederace spolu s jejich hákovými kříži, velmi dobře rozumí poselství starého Jihu a tomu, co představuje. Od dob, kdy Spojené státy přijaly první skutečné kroky k oslabení zakořeněných doměnek o bělošské nadřazenosti před půl stoletím, ti, kdo věří v méněcennosti nebělochů (stejně jako v méněcennosti ne-heterosexuálů a žen) neúnavně pracují na strategiích této ideologie, aby znovu získali převahu ve Spojených státech. I když jsou tropy z dřívějších dob opětovně využívány v modernějších podobách, jsou stále stejné: Máme se bát Afroameričanům, protože jsou všichni podstatně kriminálníci, a musíme omluvit členové civilní stráže, kteří je zabíjejí, protože ten strach, který podněcuje tuto takzvanou „sebeobranu“ je ospraveditelný. Už nežijeme v době, kdy je běžné, jak to kdysi bylo, že dav bílých členů civilní stráže ve Spojených státech amerických hrdě ukazoval fotografie s afroamerickými mrtvolami, a věděl, že tito členové davu nikdy nebudou trestně stíhaní, ale verdikt „nevinen“ v Zimmermanové případě je přinejmenším pokračováním tohoto příběhu.

Podporovatelé bělošské nadřazenosti, ať už v České republice nebo ve Spojených státech amerických, chtějí v podstatě stejný svět, který se ALEC snaží vytvořit pomocí svých cookie-cutter zákonů: individuální, válka všech proti všem na nízké úrovni, svět, ve kterém každý jeden člověk žije ve strachu z každého dalšího člověka, stále ozbrojený a připravený k odvetným opatřením, a to i preventivně. To je svět, kde se lidé nepostaví proti zneužití moci, kde se lidé nesjednotí, kde lidé společně nevyužijí dostupných demokratických procesů, aby to co je mimo kontrolu - ať už je to vláda, soukromý sektor, nebo členové civilní stráže jednající jako kriminálnící - se dostalo zpět do rovnováhy.

Napětí vedoucí k nejednotnosti slouží nakonec ke stejnému účelu v každé společnosti: Vede k tomu, že lidem znemožní uplatňovat jejich lidská práva v solidaritě s druhými. Dokud si lidé jdou navzájem po krku, nemohou pracovat na změnách ve světě, ve kterém žijí.

Největší chybou, kterou každý z nás může někdy udělat, je podlehnout našim obavám jako Jaromír Šebesta a George Zimmerman. To je důvod proč, když neonacisté pochodují v romských lokalitách v České republice, je tak špatné, když úředníci doporučují romských obyvatelům se před nimi skrývat a být pryč z dohledu.

Stát si za svým má své opodstatnění. Dělat to bez obav a bez použití síly je pro nás výzvou.

Přečteno: 982x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

USA, Trayvon Martin, Násilí, Násilí z nenávistiHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo