romea - logo
27. ledna 2022 (čtvrtek)
svátek má Ingrid

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Alena Zieglerová: Poslanci se shodují na zavedení exekuce dávek v hmotné nouzi

14.4.2021 17:17
Alena Zieglerová
Alena Zieglerová

Na návrh poslanců za KSČM a hnutí ANO se 7. dubna konala mimořádná schůze Sněmovny k návrhům ODS a SPD na odnímání sociálních dávek. Návrh ODS, který zavádí exekuci dosud nepostižitelných dávek pomoci v hmotné nouzi, prošel do třetího čtení a bude poslanci pravděpodobně schválen. Z pozměňovacích návrhů, jimiž předkladatel Jan Bauer (ODS) postupně s pomocí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) doplňoval svůj původně nepoužitelný návrh z roku 2018, vybíráme to, co v hlavních konturách již v září 2020, tedy v době kulminující pandemie covid-19, schválil sněmovní výbor pro sociální politiku.

Všichni za jednoho

Za přestupek spáchaný jednotlivcem má podle poslanců přijít celá rodina nejprve o doplatek na bydlení a, když to nestačí na úhradu pokuty (nebo v bezdoplatkových zónách), pak také o příspěvek na živobytí. Místo na jídlo a střechu nad hlavou pošle Úřad práce tyto dávky ve výši udělené pokuty obci, která ji udělila. „Ustanovení o nepostižitelnosti dávky exekucí v tomto případě neplatí,“ doporučilo MPSV poslancům do zákona doplnit, aby bylo jasno.

V jednom z pozdějších návrhů se pak po vlně kritiky objevilo milosrdné opatření, že příjemcům dávek „vždy zůstane částka životního minima na každé nezaopatřené dítě“. Nezaopatřeným dítětem není dítě nezletilé, které nestuduje. Když takový šestnáctiletý mladík uvidí, že jim domů nechodí dost peněz na živobytí, zato však opilý tatínek, kvůli kterému se to děje, pomyslí si, že něco na světě není v pořádku. Nezačne kvůli tomu studovat, protože na to rodina nebude mít, zato ale může začít páchat přestupky jako táta. Je totiž poslanci „ochráněn“ slovy: „lze provádět srážky na úhradu pravomocně uložených pokut za přestupky … spáchané fyzickou osobou, která není mladistvým“.

Přestupky, které se obcím vyplatí pokutovat

K přestupkům, na které si budou muset dát příjemci těchto dávek pozor, protože se pokuty za jejich spáchání brzy stanou lukrativním zdrojem příjmů obcí, patří:

podle školského zákona:

  • nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce (pokuta až 5 tisíc korun),
  • zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka (až 5 tisíc),

podle zákona o některých přestupcích tyto přestupky:

  • proti veřejnému pořádku (například rušení nočního klidu až 10 tisíc, při opakování až 15 tisíc),
  • proti občanskému soužití (například hrubé jednání až 20 tisíc, při opakování až 30 tisíc),
  • proti majetku (například poškození cizího majetku až 50 tisíc, při opakování až 70 tisíc, jde-li o majetek veřejný, pak při opakování až 75 tisíc).

Zákon dokonce zavede zcela nový přestupek speciálně kvůli odebírání dávek, který budou obce nově zaznamenávat v evidenci přestupků vedeném ministerstvem vnitra, aby pachatelé neunikli spravedlnosti:

  • porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou obce pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku (až 100 tisíc, slovy sto tisíc, podle návrhu č. 7813, který se odkazuje na § 4 zákona o některých přestupcích, který tuto hranici pokuty uvádí u přestupků proti pořádku v územní samosprávě).

Průměrná výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení dohromady pro celou rodinu činila v únoru 2021 zhruba 8 600 korun. Informaci o vyplacených dávkách zkresluje fakt, že v bezdoplatkových zónách už doplatek na bydlení neznají a příspěvek na živobytí byl i v době uzávěry země vyplácen v poukázkách, které reálnou výši dávek snižují (v únoru 2021 dostalo poukázky na zboží místo části peněz 2 400 rodin).

„Doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí lze snížit i opakovaně na dobu více měsíců po sobě, dokud všechny pokuty za vybrané přestupky, oznámené příslušné krajské pobočce Úřadu práce …, nebudou uhrazeny; nejdříve se sníží doplatek na bydlení, a nestačí-li to, sníží se příspěvek na živobytí.“

V přepočtu na měsíce půjde tedy v případě porušování nočního klidu otcem šestnáctiletého chlapce o odejmutí dávek celé rodině zhruba na měsíc. Pokud ale alkoholik opakovaně poničí veřejný majetek, ocitne se tříčlenná rodina bez dávek na bydlení a jídlo 9 měsíců. Dávka na živobytí bude přitom stržena nejen pachateli přestupků, ale i jeho manželce a synovi, protože nikdo z nich není nezaopatřeným dítětem.

 „Částka, o kterou je dávka snížena z důvodu úhrady pokuty za vybraný přestupek, je příjmem obce, která pokutu za tento vybraný přestupek uložila; použije se na úhradu nebo částečnou úhradu pokuty za vybraný přestupek, pro kterou byla stržena.“

Rozpočtově odpovědná ODS tímto zařídila slušný penězovod obcím za to, že budou více než dosud šikanovat chudé na svém území. Kam se hrabou exekutoři, kteří k tomu musí mít v ruce rozhodnutí soudu. Pobuřující však je i to, že pokuta třeba za urážku úřední osoby (přestupek za pět tisíc, při opakování za deset) má mít nově vyšší společenský význam než všechny přednostní pohledávky, z nichž některé musí dlužníci zaplatit dokonce i při oddlužení. Do řady až za obce se tak postaví děti bez výživného, oběti ublížení na zdraví nebo úmyslných trestných činů.

Jednou a dost

Návrhu ODS, s kterým tato strana operuje už od dob legendárního řádění Ivany Řápkové v Chomutově, se původně říkalo Třikrát a dost, protože počítal s postihy za přestupky až při třetím spáchání. To je ale překonané, což předkladatel vysvětluje v odůvodnění svého návrhu č. 7810, který se nejvíce podobá konečné verzi zákona, takto:

„Pokud se týče tolerování a podpory záškoláctví, návrh ponechává stávající režim obsažený v § 3 odst. 1 písm. e) zákona a pro možnost strhávání pokut z dávek zavádí princip „jednou a dost“ ... Návrh nadto dává obcím možnost požádat o strhávání z dávek již při prvním či druhém přestupku, je-li obava, že jiným způsobem bude pokuta nevymožitelná a současně jde o pachatele s minimální snahou se napravit.“

Řečí paragrafů vypadá kvalifikované posuzování napravitelnosti pachatele obcemi takto: „Obecní úřad … informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o jím uložené a včas nezaplacené pokutě … též tehdy, … existují-li současně vážné pochybnosti o způsobilosti pachatele k nápravě.“

Ačkoli je ministerstvo práce a sociálních věcí ústy své ministryně přesvědčeno, že návrh porušuje ústavní právo na pomoc v hmotné nouzi každému v míře, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek, jeho úředníci se vydatně podíleli na všech pozměňovacích návrzích, o kterých se bude 29. dubna debatovat na Výboru pro sociální politiku před finálním hlasováním Sněmovny. On-line účast veřejnosti není očekávána, na naši žádost o zpřístupnění videokonference z jednání výboru jsme odpověď nedostali.

Alena Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi
Přečteno: 2190x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Sociální dávky, hmotná nouze, Poslanecká sněmovnaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo