romea - logo
20. září 2021 (pondělí)
svátek má Oleg

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Drahomír Radek Horváth: Romové, ukažte laskavost a solidaritu!

Děčín, 10.6.2013 11:47, (ROMEA)
Drahomír Radek Horváth na jednom ze sběrných míst povodňové pomoci.
Drahomír Radek Horváth na jednom ze sběrných míst povodňové pomoci.

My Romové jsme právoplatní občané České republiky a jako tací, krom práv a povinností z toho vyplývajících, máme také (nebo bychom měli mít), jisté soucítění se všemi spoluobčany tohoto státu, kteří právě v těchto dnech zažívají nejhorší životní období. Tisíce lidí v této zemi bylo ohroženo na zdraví a majetku a spousta z nich přišla v důsledku živelné katastrofy o veškerý majetek, nebo o jeho velkou část. Tito lidé jsou nyní odkázáni na pomoc svého okolí a na míře solidarity všech lidí bez rozdílu etnicity, kteří mají srdce na správném místě. Romové, prosím vás ukažte všem, že jste to právě vy, kdo má srdce a dovede pomoci v nouzi.

Je mezi námi spousta těch, kteří disponují finančními prostředky a mohou z vlastních zdrojů obstarat materiální pomoc. Právě na vás se obracím. Buďte prosím v těchto dnech abnormálně solidární. Využijte možností, které máte. Posílejte prostředky na speciálně zřízené účty a také využijte možností dárcovských SMS.Spojte se s lidmi z Českého Červeného kříže, Charity a podobných místních institucí a poskytněte materiální pomoc.

Já osobně včera telefonicky kontaktoval právě jedno takové sběrné místo a zjišťoval jsem, co je pro lidi postižené záplavami nejdůležitější. Jestli balená voda, úklidové prostředky, nebo hygienické potřeby. Tento postup zaručí větší efektivitu vaší pomoci. Prosím vás, Romové, pomozte lidem, kteří jsou v důsledku povodní odkázání právě na pomoc od svých spoluobčanů. Nehleďte na barvu kůže člověka, kterému voda vzala všechno a zanechala jen šrámy na těle a hlavně na duši.

Obracím se i na ostatní Romy, kterých je spousta bez možnosti poslat finanční prostředky a materiální pomoc. Je mi jasné, že jste to právě vy, kdo by rád pomohl lidem v nouzi, ale sami trpíte nedostatkem. Nedostatkem prostředků, financí, ale disponujete jinými možnostmi. Jste to právě vy, kdo ví co je to nedostatek, právě vy máte prožité spousty krizových situací. Bytová nouze, život na hranici chudoby a jiné aspekty vám ukázaly co je to zoufalství. Vy ten pocit znáte, víte, že to není nic příjemného a proto by jste měli těm, kteří právě teď toto zažívají, pomoci. Měli by jste pomoci nejenom svým českým sousedům, kteří přišli o všechno, ale i městům jako takovým.

Přiložte ruku k dílu a pomáhejte dobrovolně, bez nároků na honorář při úklidu veřejných prostranství a odstraňování škod napáchaných tímto přírodním živlem. Uvědomte si, že ačkoliv žijete na pokraji chudoby, tak právě teď jsou tisíce lidí na tom ještě hůře než vy. Pochopte, že jste obyvateli měst a občany státu a to s sebou nese, krom standardních práv a povinností, také jisté morální povinnosti. Právě nyní je potřeba ukázat, že Romové jsou nejenom právoplatní občané této naší země, ale také vědí co je potřeba v této chvíli. Neptejte se co může udělat Česká republika pro vás, ale dnes se zeptejte sami sebe co můžete udělat pro Českou republiku vy.

Obracím se na všechny Romy, kteří žijí v této zemi: „ Dnes máte jedinečnou příležitost masivně a velice efektivně nabourat zažité předsudky a stereotypní náhledy na nás, jako komunitu. Dnes může každý z vás, bez rozdílu sociálního postavení, vzdělání, majetkových poměrů atd., ukázat, kdo skutečně jsme. Jak laskaví a soucítící lidé jsme. Dnes může i takové malé projevení občanské angažovanosti přispět k zlepšení vzájemného soužití víc, než kdy jindy. Právě nyní máte všichni v rukách osud své komunity, ano, právě v této době můžete pozitivně ovlivnit náhled na Romy v obecné rovině. Právě teď, může kdokoliv z vás, tím, že bude pomáhat lidem zasaženým přírodní katastrofou dokázat, že máme v sobě velký potenciál a jsme pro tuto zemi přínosem. Ale to nejdůležitější je, že nikoliv obdarovaný, ale dárce je ten, komu je prokazována laskavost, protože, až zažijete ten pocit, kdy vám někdo poděkuje za to co pro něj děláte, tak se mu zadívejte do očí a budete vědět o čem mluvím. Já to dneska zažil v jednom sběrném místě. Byl to pro mě hrozně emotivní a příjemný prožitek, když jsem odevzdával materiální pomoc a ty dámy z pobočky ČČK mi děkovaly a hovořily o tom jak moc to pro ty nebohé lidi bude užitečné."

Romové pomozte této zemi, je to i vaše země, pomáhejte městům, jsou to i vaše města, pomozte svým sousedům (bez rozdílu etnicity), protože to budou vaši sousedi navždy. Dobré sousedské vztahy jsou a vždycky byly základem dobrého vzájemného soužití.

Přečteno: 1985x
 

Kam dál:

Štítky:  

PovodněHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo