romea - logo
28. května 2020 (čtvrtek)
svátek má Vilém
Loading
rozšířené vyhledávaní

Gadžo padej dozadu do fronty, Romové mají přednost! aneb jak se vytváří nenávist

16.3.2015 13:00, (ROMEA)
Koláž: Romea.cz
Koláž: Romea.cz

"Tak cikáni budou mít přednost na úřadu práce. A taky jim všem budou dávat 60 tisíc, když daj svoje děti na školu a tam budou mít zadarmo jídlo." "To není možný, kecáš." "Je to pravda četla jsem to na Facebooku a psali to na iDNES."

Ano, přesně takhle se šíří lži a polopravdy, které se nejprve objeví na blogu iDNES.cz a dál je šíří obskurní servery jako EUportál, bezpolitickékorektnosti.cz nebo Krajské listy.

Pojďme se podrobněji podívat na některé lži a manipulace, které uveřejnil například Michal Malý ve svém blogu s názvem Gadžo padej dozadu do fronty, Romové mají přednost!. Jeho článek, který má jen na blogu iDNES.cz přes 80 tisíc přečtení, se týká Strategie integrace Romů do roku 2020, kterou nedávno schválila vláda.

60 tisíc ročně pro romské vysokoškoláky? LEŽ!

Malý na několika místech tvrdí, že vláda uvažovala (uvažuje), že bude platit 60 tisíc Kč Romům, kteří budou studovat vyšší školu (nebo nějakou školu). Konkrétně píše: "Vláda dokonce vloni navrhla, aby každý romský student vyšší školy dostal dotaci 60 tisíc korun ročně. (...) Když pracující rodiče budou chtít, aby jejich dítě studovalo, budou si muset vzít ještě „druhou“ práci, aby bylo na studia, učebnice, školné. Romští rodiče nebudou muset, pokud vláda uvažuje, že jim ročně dá 60 tisíc."

V první větě se jedná o manipulaci v druhé pak už jde o vyloženou lež. Jak to tedy je s těmi 60 tisíci a kde se tato informace vzala.

V květnu 2014 kancelář Rada vlády pro záležitosti romské menšiny zveřejnila na stránkách vlada.cz pracovní verzi Strategie romské integrace, která byla určena široké veřejnosti k připomínkování. Do této doby dosud nevídaná věc. Ještě nikdy nemohla veřejnost takto strategii připomínkovat. A právě v této verzi se objevila 60 tisícová "Podpora nadaných romských studentů vysokých škol".

V pracovní verzi strategie se píše: "Vyrovnání vzdělanostní propasti mezi Romy a neromskou populací ve vztahu k vyššímu a vysokoškolskému vzdělání je proto předpokladem emancipace Romů a může přispět ke zlepšení vztahu mezi většinou a menšinou. (...) Navrhuje se proto, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavedlo do roku 2016 systém podpory pro romské studenty VŠ jako zvláštní pozitivní opatření. (...) Finanční náklady na toto opatření činí při podpoře ve výši 60 000 Kč na jednoho studenta vysoké školy ročně a při počtu 50 studentů ročně částku 3 000 000 Kč ročně."

Takže žádná podpora studentů vyšších škol, jak ve svém textu píše Malý, ale pouze podpora romských vysokoškoláků. Nicméně nyní přichází důležitější fakt, který Michal Malý ve svém blogu zatajil a tím se čtenáři manipuluje a otevřeně za tichého souhlasu administrátorů blogů iDNES.cz lže. Během připomínkování tato podpora vypadla a vládou schválený text žádnou zmínku o 60 tisícovém příspěvku romským studentům vysokých škol neobsahuje.

Romové budou mít přednost na úřadu práce? LEŽ!

Tvrzení, že Romové budou mít přednost na úřadu práce dal Malý přímo do titulku a v textu článku píše: "Mimo jiné tedy mají mít Romové přednost na úřadech práce. (...) Ten, kdo bude poctivě celý život pracovat a odvádět státu daně pak, když přijde o práci a stoupne si do fronty na „pracáku“, bude před sebe muset pustit Roma, který nikdy nepracoval?"

Malý naráží na opatření ve strategii na stranách 54 a 55 v kapitole „Zvýšení zaměstnanosti a ekonomických aktivit Romů“. Konkrétně se jedná o opatření, ve kterém mají být zařazovány osoby ohrožené rasovou diskriminací a příslušníci etnických menšin mezi cílové skupiny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ze kterých budou podporováni uchazeči o zaměstnání. Všimněte si, že opatření se netýká pouze Romů, jak tvrdí Michal Malý. Navíc z textu opatření je jasné, že již nyní existují skupiny obyvatel, které jsou optikou Michala Malého pozitivně diskriminovány. Malý nám to ovšem opět zatajuje. Takovými "pozitivně diskriminovanými" skupinami podle MPSV jsou:

  • dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání (déle než 5 měsíců)
  • uchazeči do 30 let věku včetně absolventů škol bez praxe
  • uchazeči pečující o dítě do 15 let věku
  • uchazeči starší 50 let věku
  • osoby se zdravotním postižením
  • ženy vracející se z mateřské nebo rodičovské dovolené
  • uchazeči, u kterých je důvodný předpoklad dlouhodobé evidence
  • uchazeči, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce, např. ohrožení sociální exkluzí z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti

Tedy jednoduše řečeno, pokud tady existuje jasný a ověřitelný fakt, že Romové jsou diskriminováni na trhu práce z důvodu jejich národnosti (etnicity), stejně jako existují jasné důkazy, že jsou na trhu práce diskriminovány například uchazeči starší 50 let, je zcela logické, že jim stát bude věnovat při hledání práce větší pozornost.

Tvrzení Malého o přednosti Romů na Úřadech práce je tedy lež a manipulace, protože nejde o nic jiného než uchazeče o práci (nejen Romy) ohrožené rasovou diskriminací postavit na roveň těch, kteří jsou ohroženi jiným typem diskriminace.

Podrobně se této lži věnuje na serveru Hatefree.cz Marie Škardová, která uvádí něco podobné co píši výše: "Mnoho lidí řekne, že by Roma nezaměstnali, a pak se moc rozčilují, že Romové nepracují. Romové pracují, když je někdo zaměstná. Samozřejmě existují lidé, kteří pracovat nechtějí. Strategie se ale v bodě „Zvýšení zaměstnanosti“ zabývá především těmi, kteří se snaží najít práci, a řeší, jak jim pomoci. A pokud některé tak moc mrzí, že ze svých peněz pomáhají jiným lidem najít práci, nechť se zkusí zamyslet, jak jednoduše se mohou oni sami do jedné z těch pozitivně diskriminovaných skupin dostat (zůstanou sami na dítě, zestárnou, onemocní,…). Já bych výhody pozitivní diskriminace nepřála zažít nikomu."

Malý navíc ještě v souvislosti se zaměstnáváním Romů píše: "Jestliže se do firmy přijdou ucházet o místo spolu s uchazeči z majoritní společnosti i Romové, budou muset zřejmě dostat přednost, namísto uspořádání ferového výběrového řízení." Nic takové ve strategii uvedeného není a Michal Malý opět lže.

Přednost pro Romy v mateřských školkách a jídlo ve školách zdarma? LEŽ!

Malý ve svém blogu dále tvrdí, že romské děti budou mít přednost před dětmi z většinové společnosti při zařazování do mateřských škol. Malý píše: "Pokud rodiče z většinové společnosti pracují, aby uživili rodinu, potřebují dát přes den dítě do mateřské školy. Zřejmě ale budou mít smůlu, protože přednost dostane romské dítě, jehož rodiče nikdy nepracovali, nepracují a pracovat nebudou."

I tato věta se dá označit jako lež. Ve strategii se s níčím takovým nepočítá a o žádné přednosti pro romské děti se nepíše. Ve strategii je pouze navrženo opatření, aby byla zajištěna dostupná infrastruktura pro předškolní vzdělávání dětí v mateřských školách, tak aby nedocházelo k segregaci romských dětí a zvyšovat informovanost krajů a obcí o možnostech podpory pro zvýšení kapacit předškolních zařízení.

To je ale drzost, co? Vláda se snaží o to, aby všichni měli rovné příležitosti a aby se navýšily kapacity mateřských škol. Explicitně se navíc ve strategii dále píše: "Státní a evropské programy podpory navyšování kapacit mateřských škol by měly reagovat na nový (v současné době diskutovaný) požadavek zajištění povinného předškolního vzdělávání od 5 let pro každé dítě. Přitom tento požadavek nemá ohrozit dosavadní dostupnost mateřských škol pro děti ve věku 3 a 4 let, ani vyloučit možnost, aby v jednotlivých případech bylo dítě mladší než 3 roky přijato do mateřské školy."

Malý dále tvrdí, že romské děti budou mít zdarma hrazené jídlo ve školách. Je to opět lež a manipulace. Ve strategii se v jednom opatření píše: "Navrhnout systém efektivní podpory dětí/škol, který by zajišťoval školní stravování dětí, které si jej nemohou z finančních důvodů své rodiny dovolit." Tedy nejedná se jen o romské děti, ale o všechny děti, které jsou z chudých rodin. Navíc je to ve strategii jasně napsáno, že příspěvek není založen na národnostním (etnickém) principu, ale na principu sociálním: "Mnozí žáci se také mohou potýkat s existenčními problémy, které ovlivňují úspěšnost a studijní výsledky žáků. Příspěvek na stravování by měl žákům, kteří nemají takové rodinné zázemí zajistit možnost přijít se před vyučováním nasnídat, případně zajistit oběd. Příspěvek by měl být adresován školám a měl by být založen na sociální potřebnosti žáků, aby žáci nebyli stigmatizováni.

Malý tento fakt čtenářům zatajuje a lže.

Rasistické zevšeobecňování, standard blogů iDNES.cz?

Mohl bych pokračovat dál ve vyvracení jednotlivých nesmyslů, které Malý uveřejnil, ale rád bych si všiml ještě jedné věci na jeho článku. A to je rasistické zevšeobecňování, které opět nechalo administrátory blogu naprosto chladnými.

Některá zevšeobecnění již byla citována, například rodiče z většinové společnosti samozřejmě všichni pracují na rozdíl od romských rodičů, kteří samozřejmě nikdy nepracovali a pracovat nebudou (viz. přednost v mateřských školách) nebo pracující většina a nepracující Romové ve frontě na "pracáku". Malý však jde ve svém rasistickém rozdělování a zevšeobecňování dále a Romy nazývá například "celoživotními flákači plodící generace dalších flákačů".

Když píše o umisťování romských dětí do tzv. "zvláštních škol" dotkne se i jejich "přirozenosti": "Romské děti končily někdy (ne všechny) ve „speciálních“ třídách díky nevychovanosti až agresivitě, díky nižšímu intelektu, či nižší schopnosti chápat látku, učit se. Za to ale nemohla většinová společnost, ale historická „přirozenost“ romských dětí a zejména zcela nedostatečná péče a výchova ze strany romských rodičů v období předškolního věku," píše Malý.

Michal Malý tak s mistrností míchá dokazatelné lži s polopravdami, nehledě na to, že si v různých částech článku vlastně protiřečí, když kritizuje ve strategii obsaženou snahu zapojit rodiče do vzdělávání dětí a na druhou stranu přiznává, že se strany romských rodičů je právě nedostatečná péče a výchova jednou z příčin neúspěchu romských dětí.

Server iDNES.cz je soukromý a má svého majitele. Je tedy jasné, že majitel, šéfredaktor a další pracovníci určují pravidla publikování. Tyto pravidla jsou obsažena například v tzv. Kodexu blogera, kde se píše: "Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob." Malý jednoznačně tento bod kodexu blogera porušil a přesto nebyl jeho blog smazán.

Pokud tedy server iDNES.cz rezignoval na dodržování tohoto kodexu je to čistě jeho věc, nicméně by tedy bylo dobré tento kodex ze serveru stáhnout, aby nemátl čtenáře. Evidentně se totiž tento kodex nedodržuje.

A ještě poznámka na závěr. Nehoruji tady pro žádnou cenzuru. Nechť si Michal Malý založí svůj vlastní blog nebo server a tam si určí svá pravidla jaká chce. Internet toto umožňuje a je to proto tak úžasný nástroj. Musí samozřejmě počítat s tím, že pokud napíše lži, tak jej ostatní budou kritizovat a dokonce ho mohou za lži, které někoho poškozují hnát k soudu. Tak funguje demokracie a právní stát. Svoboda slova totiž neplatí jen pro někoho, ale platí pro všechny, tedy i pro ty, kteří nehází Romy do jednoho pytle a neuráží je.

Přečteno: 3905x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Média, Nenávist, Hoax, RasismusHLAVNÍ ZPRÁVY

Starostka obce Veltěže Věra Posledníková a vyhořelý dům rodiny Přibylových (FOTO: ROMEA TV)

videoVIDEO: Obec Veltěže na Lounsku vyhlásí veřejnou sbírku jako pomoc romské rodině, které vyhořela v pátek část domu

19.5.2020 15:02
Obec Veltěže na Lounsku vyhlásí veřejnou sbírku jako pomoc pro romskou rodinu, které vyhořela v pátek 15. 5. 2020 velká část domu. Obec na sbírkový účet vloží počáteční vklad 5 tisíc korun. Uvedla to v rozhovoru pro romskou internetovou televizi ROMEA TV starostka obce Věra Posledníková.
 celý článek

Jan Cina

Herec Jan Cina kvůli romskému příjmení narazil při hledání bydlení. „Byl to šok,” říká

19.5.2020 13:25
Jan Cina je dvaatřicetiletý populární český herec. Jeho otec je Rom, rodina z části pochází z východního Slovenska. Přestože on sám říká, že se svým romstvím nikdy neměl problém - zejména proto, že to na něm není na první pohled poznat - setkal se nedávno s tím, čemu v Česku čelí řada Romů. Při hledání bydlení se ho totiž realitní makléř na základě jeho příjmení zeptal, zda není Rom a dodal, že by s tím mohli mít majitelé problém.
 celý článek

Obyvatelé ubytovny v ulici Klíšská. (FOTO: ROMEA TV)

Romská rodina z ústecké ubytovny uspěla u Nejvyššího správního soudu, spor se po dvou letech vrací před krajský soud

19.5.2020 11:15
Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, na který se v létě 2018 obrátila jedna z romských rodin vystěhovaných z ústecké ubytovny, která byla uzavřena po vyhlášení tzv. "bezdoplatkové zóny" na území města Ústí nad Labem. Žalobou namířenou proti městu rodina namítala, že došlo k nezákonnému zásahu do jejich práv, a rovněž požádala soud o zrušení opatření, kterým byla "bezdoplatková zóna" vyhlášena. Krajský soud žalobu odmítl, Nejvyšší správní soud nyní rozhodl, že to bylo nezákonné.
 celý článek

 
www.iROZHLAS.cz

Další články z rubriky..
romea - logo