romea - logo
26. června 2022 (neděle)
svátek má Adriana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

IPSI: Exekuce dávek pro nejchudší ve prospěch obcí prohloubí chudobu. Pionýrem slepých uliček sociální politiky je již tradičně ODS

12.7.2021 9:04
Petr Fiala, předseda ODS (FOTO: www.ods.cz)
Petr Fiala, předseda ODS (FOTO: www.ods.cz)

V pátek 9. července Sněmovna schválila návrh ODS na exekuci dávek pro nejchudší ve prospěch obcí. Když nevíte, jak řešit složitý problém chudoby a sociálního vyloučení, mějte připraveno vyprávění, že problém řešit nehodláte, ale chcete na lidech aspoň dělat pokusy, jestli nezabere některá z dávno zavržených cest. Pravým pionýrem slepých uliček sociální politiky je již tradičně ODS.

Stejně jako všichni víme, že vypouštěním tabákového dýmu do vody zlato nevzniká, hodlá ODS s pomocí mocichtivého ANO, obskurní SPD, nezařazených odpadlíků a nesnášenlivé KSČM znovu dokázat, že odstavením chudých od dávek na bydlení vzniká hlad, protože dávky na jídlo půjdou do bydlení - to vidíme díky liknavému Ústavnímu soudu již čtvrtým rokem v bezdoplatkových zónách - a dále se překvapivě zjistí, že srážkou obou dávek vzniká v rodině dilema mezi bydlením v garáži a kriminalitou.

Kumpány ODS se kvůli strachu z vypadnutí ze Sněmovny staly obě křesťanské strany (vyjma Jana Čižinského, který už lidovcem není) spolčené s ODS ve SPOLU. "Těžko říct, proč pro asociální zákon vrhající do absolutní chudoby tisíce nejchudších domácností včetně rodin s dětmi, hlasovali třeba KDU-ČSL a TOP 09,"uvedl k tomu Martin Šimáček." Odklon od křesťanských hodnot, kam patří i pomoc potřebným, nápadně připomíná odklon KSČ/M od rodin s dětmi a chudých dělníků. Smutné.

Zase jsme tedy ve Sněmovně poslouchali zkazky o tom, jak obcím chybí nástroj, kterým by mohly zabezpečit pořádek a klid pro slušné pracující, když ONI („nepřizpůsobiví“, „Romové“, „zneužívači“) se pokutám vysmívají (zapojení domnělých emocí je nezbytnou ingrediencí proslovů o nepoznané bídě) a Ministerstvo práce s tím nic nedělá.

Několikrát, pokaždé však marně, zazněl ve Sněmovně pirátský hlas Olgy Richterové upozorňující, že řešení přestupků spadá pod Ministerstvo vnitra, které vede evidenci přestupků a sankcí za ně udělených (zdaleka ne jen pokut), má na starosti Policii ČR i policie obecní, stejně jako agendu místní samosprávy, tedy i obecních vyhlášek.

Hladomorny v přestupkových zákonech ani trestním zákoníku nemáme, tak je asi „logické“ hodit nedostatečný efekt moderních trestů na resort, který spravuje úřady práce vyplácející peníze na jídlo a bydlení. Středověkem byl ostatně sněmovní sál prostoupen a nechyběla ani jasná vize chudobinců. „My v Mostě s ubytovnami problém nemáme, máme problém, že nám žijí v bytech!“ řekla ve sněmovně Hana Aulická Jírovcová z KSČM.

Co prošlo?

Příjemci opakovaných dávek pomoci v hmotné nouzi - aktuálně 67 300 rodin, tj. něco kolem 200 tisíc osob - budou přicházet o část doplatku na bydlení - aktuálně v průměru 4 260 Kč na rodinu - a pokud to nestačí, pak i příspěvku na živobytí (4 330 Kč na rodinu), pokud oni sami nebo někdo, kdo je s nimi společně posuzován (např. rodič dítěte žijící na neznámé adrese) spáchají přestupek (STAČÍ JEN JEDNOU) vyjmenovaný v návrhu („vážný“ ani „významný“ přestupek neexistuje, to je výmysl ex-ODS Ivany Řápkové, která vystudovala práva v Plzni (podezřele rychle) a nezaplatí obci pokutu (STAČÍ JEN JEDNU).

„Z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení lze provádět srážky na úhradu pravomocně uložených pokut za přestupky uvedené v odstavci 2 spáchané fyzickou osobou, která není mladistvým a která je příjemcem příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení NEBO OSOBOU S NÍM SPOLEČNĚ POSUZOVANOU, jestliže od jeho spáchání neuplynuly více jak 3 roky a od pravomocného uložení pokuty neuplynul víc než jeden rok. USTANOVENÍ O NEPOSTIŽITELNOSTI DÁVKY EXEKUCÍ V TOMTO PŘÍPADĚ NEPLATÍ.“ (Sněmovní tisk 290/5, B2, § 51a odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)

Zde naleznete přehled přestupků a výši jejich až desetitisícových pokut, kterých se to bude týkat.

„Doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí LZE SNÍŽIT I OPAKOVANĚ NA DOBU VÍCE MĚSÍCŮ PO SOBĚ, dokud všechny pokuty za vybrané přestupky, oznámené příslušné krajské pobočce Úřadu práce (dále jen „oznámené vybrané přestupky“), nebudou uhrazeny; NEJDŘÍVE SE SNÍŽÍ DOPLATEK NA BYDLENÍ, A NESTAČÍ-LI TO, SNÍŽÍ SE PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ. Částka, o kterou je dávka snížena z důvodu úhrady pokuty za vybraný přestupek, JE PŘÍJMEM OBCE, KTERÁ POKUTU za tento vybraný přestupek ULOŽILA.“ (ST 290/5, A, § 4a odst. 2 a 4 ZoPHN)

Změna zákona zruší od 1. ledna 2022, kdy má novela vstoupit v účinnost, nepostižitelnost dávek pomoci v hmotné nouzi, ovšem jen co se týče pokut udělovaných obcemi. Výživné nebo bolestné, ba ani dluhy vůči státu, nebudou moci být z dávek dál strhávány, ačkoli jde o přednostní pohledávky. Je to totiž asi méně společensky významné než úhrada pokuty za porušování obecních vyhlášek nebo za ukradené boty přede dveřmi souseda. Z toho je víc než zřejmé, že jde jen o hloupé nadbíhání nekompetentním vedením obcí. Vnitrostranický populismus: „Zařiďte v té Sněmovně, ať to jde!“

Obce a Úřady práce se budou zabývat soupisy přestupkářů. Na pomoc nebudou mít čas

V Instittuu pro sociální inkluzi (IPSI) máme přehled o obcích, které vyhlásily bezdoplatkové zóny jako první, pak je před komunálními volbami rozšiřovaly, když to nefungovalo, sešly se znovu a zase něco přidaly... takže projde-li exekuce dávek ve prospěch obcí, mohli bychom si jen odškrtávat, jestli to pořadí bude podobné.

Takhle jednoduché to ale nebude. Rozumná města se teprve budou muset v praxi trestání chudých rozkoukat, když zjistí, že tentokrát poslanci schválili POVINNÉ STRHÁVÁNÍ DÁVEK PO 3. NEZAPLACENÉ POKUTĚ, přičemž bonusem pro obce, který si tu novelu vykřičely, je zároveň možná EXEKUCE DÁVEK HNED NAPOPRVÉ. Kdo ze starostek a starostů nebude chtít zvyšovat ve své obci sociální napětí, má smůlu.

„Obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o jím uložené a včas nezaplacené pokutě za přestupek podle § 51a odst. 2 písm. c) až f), jestliže shledá, že v období posledních 12 měsíců od jeho spáchání jeho pachatel spáchal nejméně dva jiné přestupky podle 51a odst. 2, a o době spáchání všech těchto přestupků. OBECNÍ ÚŘAD obce s rozšířenou působností INFORMUJE příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce O jím uložené a VČAS NEZAPLACENÉ POKUTĚ za přestupek podle § 51a odst. 2 písm. c) až f) a době jeho spáchání TÉŽ TEHDY, MÁ-LI DŮVODY DOMNÍVAT SE, že pokuta je jiným postupem než postupem podle § 51a nevymožitelná a EXISTUJÍ-LI současně vážné POCHYBNOSTI O ZPŮSOBILOSTI PACHATELE K NÁPRAVĚ; důvody postupu podle tohoto odstavce je povinen odůvodnit tak, aby tento postup byl přezkoumatelný.“ (ST 290/5, B2, § 50 odst. 3 a 4 ZoPHN)

Co bude dál?

Novela míří do Senátu (vedeného ODS), kde se pokusíme opět zabojovat. Bylo by fajn, kdyby se senátoři, na rozdíl od většiny poslanců, drželi tématu a odpovědně zvážili, jestli odebírání dávek na jídlo a bydlení za nezaplacenou pokutu za přestupek někoho, kdo klidně žije někde jinde, situaci pomůže. Zvážit je potřeba to, že nejde o možnost, ale povinnost obcí oznamovat nezaplacené pokuty úřadu práce, a podílet se tak na krácení dávek na základní životní potřeby všech dotčených osob v hmotné nouzi. Takže neplatí frekventovaný příběh o „známých firmách“, na které si obce konečně došlápnou. Vlastně doufáme, že v Senátu najdeme pochopení alespoň v tom, že jakákoli změna zákona o pomoci v hmotné nouzi by měla přispět k řešení problému chudoby. Návrh, který chudobu prohlubuje, je nutné odmítnout.

Institut pro sociální inkluzi
Přečteno: 2585x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Sociálně vyloučené lokality, Sociální, sociální bydlení, Sociální dávky, Exekuce, Institut pro sociální inkluziHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo