romea - logo
28. března 2020 (sobota)
svátek má Soňa
Loading
rozšířené vyhledávaní

Markus Pape: Další rasistický hoax bulvárního serveru Reflex.cz

24.7.2015 9:48
Článek na serveru Reflex.cz
Článek na serveru Reflex.cz

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vynesl 16. července 2015 významný rozsudek v oblasti rasové diskriminace. Neodsoudil však nikoho, jen vyjádřil svůj právní názor, podle něhož by se nyní měl řídit soud členského státu. Ten totiž začátkem roku využil své právo požádat SDEU o bezplatné poskytnutí právního rozkladu, aby mohl sám rozhodovat v souladu s právem EU.

Několik dnů na to ukázal internetový server Reflex.cz dalším článkem, jak může novinář, třeba i jen z nedostatku informací, vyvolat u svých čtenářů silnou porci nenávisti proti jedné etnické menšině. Stačí se podívat na diskusi pod jeho článkem.

Pod titulkem „ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud“ se zabývá novým rozsudkem redaktor časopis Reflexu Jiří X. Doležal. Dojde k závěru, že evropská civilizace je po tomto rozsudku „ztracená“. Brzo na to se jeho komentář stal nejčtenějším článkem serveru, což samozřejmě potěší majitele serveru a zvýší jeho zisk. Inzerenti ocení, když místo, kde inzerují, je hojně čtenáři sledováno. Znovu ovšem na úkor lidí a mezinárodní organizace EU, na které Doležal ve svém textu utočí.

Zkusme si detailně rozebrat, jak se mu podařilo překroutit pravdu a vytvořit nenávistný článek. Doležal píše: „Místní žena podala na ČEZ žalobu. Mezi roky 1999 až 2000 prý ČEZ instaloval v její čtvrti elektroměry na betonové sloupy elektrického vedení ve výši šesti až sedmi metrů.“

Podle evropského soudu se i příslušník většiny může stát obětí diskriminace menšiny

Ve skutečnosti žena, která si stěžovala u soudu, i podle ČEZu proud nikdy nekradla, platila vždy řádně a jen se divila, když dostala neúměrně vysoký účet za odběr proudu. Sama pak nemohla porovnat svůj skutečný odběr s výpočtem odebraných kilowattů ze strany ČEZu. Měřič byl umístěn ve výši, kde prostě nikdo nemohl měřené počty kilowattů přečíst.

Doležal dále píše: „V bulharském městě Dupnica v romských ghettech bylo zvykem dávat elektroměry vysoko na sloupy, aby na ně odběratelé nedosáhli.“ V rozsudku SDEU ovšem není žádná zmínka o ghettech, místo toho se píše o částech měst, kde žijí převážně Romové. A právě proto jak bulharský, tak i evropský soud požádaly o ujasnění. Umísťuje své vysoké stojany s měřičem jen těm domácnostem, v nichž došlo ke krádežím, anebo plošně ve čtvrtích, kde žijí většinou příslušníci jedné menšiny? ČEZ odpověděl, že dokumenty prokazující, kde došlo k zvýšenému počtu krádeží, ztratil – nemůže je už prostě najít.

Doležal svůj článek uzavírá: „Toto rozhodnutí lze chápat jako zcela průlomové. Právo na krádež je povýšeno nad právo ochrany soukromého majetku. A na ochraně soukromého vlastnictví, na tom, že se nekrade, stojí západní demokracie. Přesto sluníčkový soud rozhodl, že zamezovat přístup zlodějům do míst, kde kradou, je diskriminace.“

Kdo tady vlastně krade

Místní žena, která podle soudu není Romka, si ovšem nestěžuje na to, že nemůže krást, ale že ČEZ možná okrádá ji. Kvůli diskriminačním opatřením ČEZu si ale sama nemůže ověřit, zda tomu tak je, či není. Proto soud rozhodl, jak rozhodl.

V den vyhlášení svého rozsudku SDEU právě pro takové novináře, jakým je Doležal, zveřejnil plné znění svého nálezu ve více jazycích, i v češtině. Jenže kdekdo nemá čas a zájem opatřit si ani takto lehce dostupné informace. A bulvár tak má své žně, nejen v Česku.

Aby si laskavý čtenář mohl udělat představu, co všechno Doležal opominul, dále cituji z tiskového prohlášení SDEU ze dne vyhlášení rozsudku: „Umístění elektroměrů v nepřístupné výšce ve čtvrti, kde žijí převážně Romové, může představovat diskriminaci na základě etnického původu, jsou-li tytéž měřiče v jiných čtvrtích umístěny v normální výšce.“ I kdyby bylo prokázáno, že měřiče byly v této čtvrti zneužívány, taková praxe je nepřiměřená ve vztahu k zajištění bezpečnosti elektrické sítě a řádné evidence spotřebované elektřiny. „Unijní směrnice o rovném zacházení zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu, pokud jde mimo jiné o přístup ke zboží a službám a jejich dodávky.“

V devadesátých letech minulého století i později paní A. G. Nikolova – sama Neromka – provozovala obchod s potravinami ve čtvrti „Gizdova mahala“ v bulharském městě Dupnica, kde bydlí převážně Romové. Tehdy umístil ČEZ RB, dceřiná firma české firmy ČEZ, elektroměry všech odběratelů v této čtvrti – tedy včetně Nikolové, která se i podle ČEZu vůči němu ničím neprovinila – na betonové sloupy nadzemního elektrického vedení ve výšce 6 až 7 metrů, v ostatních městských čtvrtích (ve kterých nejsou Romové tak početní) však měřiče ve výšce 1,70 metrů – nejčastěji přímo v domech spotřebitelů nebo na fasádě či plotech.

Boj o spravedlnost je během na dlouhé tratě

ČEZ RB tvrdí, že důvodem rozdílného zacházení byla rostoucí manipulace s elektroměry, protiprávné zásahy do nich i četné ilegální odběry ze sítě v dotyčné čtvrti. V prosinci 2008 podala Nikolova stížnost ke Komisija za zaštita ot diskriminacija (Komise pro ochranu před diskriminací nebo-li „KZD“) s tím, že umístění měřičů na nepřístupném místě je důsledkem toho, že většina obyvatel dotčené čtvrti je romského původu. Paní Nikolové hlavně vadilo, že sama nemůže opticky kontrolovat svůj odběr. KDZ konstatovala, že Nikolova byla skutečně diskriminována v porovnání se zákazníky, jejichž měřiče jsou umístěny na přístupných místech. Firma ČEZ RB následně podala proti tomuto rozhodnutí žalobu k Administrativen sad Sofia-grad (Správní soud v Sofii, Bulharsko) a tento soud se pak obrátil na SDEU s dotazy ohledně platné evropské jurisdikce.

Ve svém rozsudku SDEU zaprvé uvedl, že „zásada rovného zacházení se nevztahuje pouze na osoby určitého etnického původu, ale i na osoby, které sice samy nenáleží k dotyčnému etniku, avšak společně s prvními je s nimi zacházeno méně příznivě nebo jsou specificky znevýhodněny z důvodu diskriminačního opatření.“

Zadruhé SDEU zdůraznil, že „přítomnost obyvatel, kteří nejsou romského původu, v dotyčné čtvrti sama o sobě nevylučuje, že napadená praxe byla zavedena z důvodu etnického původu, který má většina obyvatel této čtvrti (tedy romského etnického původu).“ Bude však na bulharském soudu, aby zohlednil veškeré okolnosti této praxe a určil, zda byla tato praxe skutečně zavedena pro takový etnický důvod, a představuje tak přímou diskriminaci podle směrnice.

Diskriminace vede podle soudu ke stigmatizaci

Jak tvrdí SDEU, „tato praxe se totiž vztahuje bez rozdílu na všechny obyvatele dotyčné čtvrti nezávisle na tom, zda jejich individuální měřiče byly zneužity a kdo se případně těchto zneužití dopustil.“ Dotčená praxe tedy nasvědčuje tomu, že obyvatelé této čtvrti jsou jako celek považováni za možné autory protiprávních jednání. V tomto kontextu SDEU upřesnil, že „dotčená praxe představuje nepříznivé zacházení s dotyčnými obyvateli z důvodu její urážlivé a stigmatizující povahy i toho, že pro tyto obyvatele je mimořádně obtížné, či dokonce nemožné podívat se na své elektroměry, aby svoji spotřebu mohli kontrolovat.“

Zatřetí SDEU uvedl, že „kdyby bulharský soud nepovažoval spornou praxi za přímou diskriminaci na základě etnického původu, mohla by tato praxe v zásadě představovat diskriminaci nepřímou.“ Vedla by totiž ke znevýhodnění romských i neromských odběratelů v předmětné čtvrti v porovnání s jinými osobami, které v této lokalitě neodeberou proud.

Závěrem zbývá pochválit tiskové oddělení soudu za to, jak srozumitelně informuje veřejnost už v den vyhlášení svých rozsudků. Když si tyto informace však nějaký novinář z Česka nedokáže obstarat anebo přečíst, je tahle snaha bohužel marná. O motivaci pana Doležala napsat takto pojatý článek se můžeme jen dohadovat. Třeba se chtěl zavděčit majitelům vydavatelství, pro které píše. Kdo ví. Každopádně ale své čtenáře okrádá o detailní a pravdivý náhled do zajímavého případu.

VIDEO

DOKUMENT

Přečteno: 3474x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Média, Bulharsko, Hoax, rozsudek, RasismusHLAVNÍ ZPRÁVY

Ilustrační foto: Lukáš Houdek

V sociálně vyloučených lokalitách se kvůli onemocnění COVID-19 omezují terénní služby, pracovníci neziskovek nemají ochranné pomůcky

18.3.2020 13:30
Obyvatelé v sociálně vyloučených lokalitách se potýkají s některými specifickými problémy v souvislosti s onemocněním COVID-19. Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Davida Beňáka je možné u obyvatel očekávat výpadek příjmů, který může v krajním případě způsobit ztrátu bydlení anebo nesplnění podmínek insolvence. Problém může být také domácí vyučování, protože rodiny nemají dostatečné připojení k internetu. Neziskové organizace v lokalitách vyvěšují informační letáky v češtině a v romštině a kvůli nedostatku ochranných pomůcek omezují své terénní služby.
 celý článek

--ilustrační foto--

Problémy soustředěné v romských osadách na Slovensku mohou být při epidemii koronaviru smrtelné

16.3.2020 13:50
Problémy soustředěné v romských osadách na Slovensku mohou být při epidemii koronaviru smrtelné. Upozorňuje na to slovenský server SME.
 celý článek

Michael O'Flaherty, ředitel Agentury Evropské unie pro základní práva

videoMichael O'Flaherty, ředitel Agentury Evropské unie pro základní práva: V boji s koronavirem nemá rasismus místo, lze zajistit právo na zdraví i základní lidská práva každého člověka

13.3.2020 13:40
Před pár dny jsem byl šokován rozhovorem s číšníkem v jedné restauraci. Řekl mi, že epidemii koronaviru lze vyřešit tak, že se zastaví příchod migrantů do jeho země, neboť tito migranti mají špatné hygienické návyky. Díky této šokující poznámce, jsem si uvědomil, do jaké míry se současná situace dotýká lidských práv, stejně jako veřejného zdraví.
 celý článek

www.iROZHLAS.cz

Další články z rubriky..
romea - logo