romea - logo
19. září 2021 (neděle)
svátek má Zita

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Miroslav Kováč: Naše hrdost končí u ohlodávání pašvárů sledujíce kabelovou televizi s výhledem na 12-letého Opla

Litvínov, 15.10.2012 10:51, (ROMEA)
Miroslav Kováč v Letech u Písku (Foto: František Kostlán)
Miroslav Kováč v Letech u Písku (Foto: František Kostlán)

Romové patří bezpochyby k nejstarším doposud žijícím obyvatelům planety. Neříkám to proto, že jsem Rom. Tvrdí to lingvisté. Původ tohoto národa je zastřen tajemstvím. Doposud se nikomu nepodařilo s určitostí říct, odkud Romové pocházejí. Všechny domněnky, které se postupem času vynořili, jsou pouze lehce vyvratitelné teorie, či spíše fabulace. Romové jsou totiž všude ve světě, dokonce i v Indii. Ale budiž. Zvykli jsme si. Dnes není podstatné, odkud Romové přišli, nebo kde mají pravlast. Majorita také „ztratila“ svůj původ na Bílé hoře respektive přišla z poza Visly. "Považuji Polsko za nám nejbližší zemi," prohlásil Klaus.

Situace Romů se výrazně zhoršila

Naše kořeny jsou staletí, stejně jako kořeny majority, zasazeny v této zemi. Rozdíl je pouze v tom, že žádný jiný národ v nám známé historii lidstva nebyl sužován a perzekuován tolik generací, jako Romové od svého příchodu do Evropy. Jistě bude řada lidí namítat, že komunismus byl pro Romy převratným obdobím, kterého nedokázali využít. Není to pravda! Možnosti, které naskýtala i tato doba, byli omezené. Důkazem jsou romské tábory stojící dodnes bez elektřiny a pitné vody, či obydlí na periférii měst a obcí. Drtivá většina romských dětí končila ve zvláštních školách a následně ve dvouletých oborech (dnes pro tuto generaci nemáme uplatnění). Romky byly podrobovány sterilizaci, ze strachu před populačním růstem této menšiny. Zkrátka dveře byli jenom pootevřené a i to tak, aby nebyli až příliš pootevřené.

Za posledních dvaadvacet let se situace výrazně zhoršila. Romové postupně přišli o legální způsob obživy, bydlení, stali se obětmi institucionárního anticikanismu vedoucího až do vrcholné politiky, pokračující segregace, vzdělávání mimo hlavní proud, znevýhodňování na pracovním trhu.

Společnost, za podpory vládních politiků, slušně živí uskupení, která se výrazně vyznačují neonacismem. Na základě lží jsou Romové všeobecně považováni za společensky nepřínosnými občany tzv. „nepřizpůsobivými“. I to je jeden z důvodů, proč se na sociálním dně nachází 1/3 z celkové populace Romů. Anticikanismem je dnes ovlivněno téměř 90% občanů ČR, což zákonitě vytváří podjatost při zaměstnávání Romů, ucházení se o slušné bydlení, vzdělávání a to samozřejmě omezuje náš společenský růst.

Romské děti jsou systematicky umísťováni do speciálních tříd, určených pro děti s lehkou mentální disfunkcí, přestože tam většina z dětí vůbec nepatří. Problematické nejsou jen romské děti, jak s oblibou omlouvají a zdůvodňují vysoký počet romských žáků ve speciálních školách.

Samozřejmě se tak děje v některých případech i na popud rodičů dítěte, obávajících se konfrontace s majoritou. Tito žáci zpravidla nemají žádné uplatnění na trhu práce, což zbytečně zatěžuje sociální systém. Na trhu práce nefunguje kontrolní systém a tak pracovní místa, kde by se Romové mohli uplatnit, jsou dnes obsazeny cizinci, za které nikdo neodvádí daň. Tímto způsobem však nezaměstnaní občané přicházejí o možnost důstojného dožití, protože neodváděním sociálního pojištění jim nevznikne nárok na důchod. Ten se vypočítává za posledních 10 let, přičemž musí mít občan v tomto období odpracovaných 5 let (nebo 3 roky + 2 roky evidence na ÚP), popřípadě za posledních 20 let odpracovaných 10 let. V případě, že dovršíte starobního důchodu v roce 2012, musíte mít dobu pojištění nejméně 28 let.

Ptám se proto společnosti! Kam, tato politika povede? Jsou vůbec v ČR lidé schopni domýšlet důsledků dotýkajících se všech bez rozdílů?

Dá se za daných podmínek co i jen přiblížit k začlenění Romů? Mají smysl jakékoliv pokusy o integraci k někomu, kdo to ve skutečnosti nechce, kde vázne komunikace, a jsou jednostranné? Je smysluplné vynakládat enormní finanční prostředky do projektů, které neřeší zaměstnanost a bydlení? To by totiž měl být první krok, pokud se chce naše společnost doopravdy někam posunout.

Romské elity se veřejně raději k romství nehlásí

Společnost svou segregační politikou dosáhla totální rozklad romské menšiny. Když se drtivá většina Romů v porevolučním období hlásila k této menšině, tak dnes se drtivá většina „stydí“ za svůj původ. Největší podíl na tomto stavu mají media, která tuto menšinu prezentují jen s negativním kontextem. Zřejmě tohle je jeden z důvodů, proč se při posledním sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo k romské menšině pouze 13 150 občanů z téměř 250 000 menšinyy.

„Romské elity“ se k romství raději veřejně nehlásí, aby si uchovali „společenskou tvář a postavení“. Dnes, tehdy hrdí Romové, žijí klidně někde v ústraní se staženým egem, aby je náhodou někdo nekonfrontoval s Romem žijícím v ghettě. Takový Rom je pod jejich úroveň. Nechápu, že ne každý má stejné možnosti či dispozice. Naopak zapomněli, že když deportovali Židy a Romy do koncentračních táborů, tak vzdělání či postavení nebylo prioritou! Přesto se bojí vyjít ze stínu a převzít otěže, nebo se postavit do pozice „pozitivních vzorů“.

Slušných, pracujících nebo vzdělaných Romů je přitom většina. Představují až 2/3 z Romů žijících v ČR. Jen se zvednout ze sedačky svého pohodlí a „doopravdy se zajímat“ (veřejně žít) o budoucnost svých potomků! Jen překročit práh svého „blahobytu“, bytu a nebýt pasívní k ostatním, protože kolik dáváš, tolik dostaneš. Jestliže se nezměníš dnes, zítra už se třeba nebudeš moci změnit… Život se totiž odehrává právě za „dveřmi pohodlí“. Tam se tvoří a mění dějiny! A my jsme strůjci svého osudu!

Uvědomte si, že kvůli Vaší pasivitě a naivitě dnes za Vás „mluví“ někdo, kdo toho není hoden. Mluví za Vás lidé, jejichž záměrem je pouze vlastní blahobyt na úkor našeho národa, na což každodenně doplácíme všichni! Je to Vaše pasivita, která může za dnešní zubožený stav našeho národa, bez perspektivy, protože se nepodílíte na její tvorbě. Kdo Vám vystavil diplomy, když máte prázdné hlavy? Protože Vy nejste přínosem pro společnost, která Vám je umožnila získat, doufajíc, že pozvednete ostatní! Naopak doufáte, že pozvednete sebe, avšak zapomínáte, že pýchu předchází pád, že na tento svět jste přišli nazí a tak z něj taky odcházíte.

Vzpomeňte si všichni, co nám tisíciletí umožňovalo přežívat všechna příkoří a ponižování. Všechny snahy o vyhubení našeho národa. Co nás udrželo na cestě až dodnes, jako jednoho z mála národů, když po ostatních zůstal jen prach. Vzpomeňte si na naše zásady založené na úctě, toleranci, soudržnosti, morálce, důvěře, respektu, víře, předvídavosti, odvaze, poslušnosti…Vzpomeňte si na „ „Romipen“!

Vždyť my máme stejné náboženství, stejné hodnoty, slavíme stejné svátky, dodržujeme stejné zákony, jíme stejná jídla…….

Přesto naše hrdost končí u ohlodávání pašvárů, požívajíc je v křesle v obýváku sledujíce kabelovou televizi a výhledem na 12letého Opla, pravděpodobně dovezeného z bývalého východního Německa.

Přečteno: 3998x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Romská hrdost, Vzdělávání, Aktivismus, Roma PrideHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo