romea - logo
20. června 2019 (čtvrtek)
svátek má Květa
Loading
rozšířené vyhledávaní

Koncepce sociálního bydlení: Romové z ubytoven musí dostat šanci na důstojný život

26.3.2015 12:59
Štěpán Ripka, pražský mluvčí Platformy pro sociální bydlení (Foto: ROMEA TV)
Štěpán Ripka, pražský mluvčí Platformy pro sociální bydlení (Foto: ROMEA TV)

„Když vás přejede auto, záchranka se vás také neptá, jestli jste se rozhlídnul, než jste vlezl do silnice. Ztráta bydlení je podobná katastrofa. Je v zájmu nás všech, aby bezdomovectví nebylo bezvýchodným osudem, ale co nejkratší epizodou,“ charakterizuje východisko Koncepce sociálního bydlení Štěpán Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení.

V aktuální tiskové zprávě chválíte vládu za kroky směrem k novému systému sociálního bydlení, připadá mi ale, že ta zpráva je trochu příliš pozitivní, jednostranná, že pomíjí, nakolik odlišný názor na sociální bydlení má například Svaz měst a obcí (SMO)...

Hodnotili jsme, nakolik se vládě daří realizovat předvolební sliby a zda předkládaná koncepce vyhovuje kritériím dobrého systému sociálního bydlení. Vláda předvolební sliby Koncepcí plní – připravuje se zákon o sociálním bydlení, posiluje se zodpovědnost obcí, na sociální bydlení bude podle Koncepce vyhrazen samostatný rozpočet a počítá se nyní již pouze s výstavbou sociálních bytů, ne ubytoven. Co se týče kvality předkládaného návrhu, oproti dokumentu, který připravila předchozí vláda je to obrovský posun. Naše zpráva se vyjadřuje ke Koncepci, ne k názoru různých zájmových skupin.

To ale přece neznamená, že ty zájmové skupiny nemají odlišný názor...

Se současným ředitelem Svazu měst a obcí panem Jiránkem jsme se na setkání před dvěma měsíci shodli na celé řadě parametrů sociálního bydlení, například na tom, že cílovou skupinou sociálního bydlení mají být domácnosti v bytové nouzi definované podle evropské typologie bezdomovectví ETHOS, žádné další omezování této skupiny od pana Jiránka nezaznělo. Naopak rozdílné pohledy jsme měli například na to, jak nastavit systém, aby byl motivační pro soukromé majitele, nebo zda mají obce být zodpovědné za zajištění bydlení v samostatné či v přenesené působnosti. ODS, kterou pan ředitel zastupuje, opravdu sociální bydlení v tuto chvíli nechce. Současné vládní strany ho však před volbami slíbily v té formě, jaká je obsažena v Koncepci, a zatím vše nasvědčuje tomu, že slib splní.

V tiskové zprávě ředitel Platformy vyjmenovává skupiny na které se koncepce zaměřuje, jsou to podle něj senioři, matky s dětmi a hendikepovaní... Vyhýbá se tak podle mě právě konfliktu s tím, co říká Svaz měst a obcí – že je proti, aby se sociální byty poskytovaly všem lidem v krizové situaci, že je proti principu „bydlení především“ (housing first), že chce, aby se zkoumalo, zda se člověk dostal do krizové situace z vlastního přičinění, či nikoli...

Jsme konzistentní v prosazování takového systému sociálního bydlení, který bude předcházet bezdomovectví a ukončovat jej, a to pro všechny, kdo to potřebují. Je velmi důležité, že z taxativního vymezení cílových skupin jsme se dostali k vymezení všeobecnému (bytová nouze a nepřiměřené náklady na bydlení). To je také obsaženo v tiskové zprávě – ne „všichni senioři“, ale právě ti senioři, kteří jsou v bytové nouzi, nebo vynakládají nepřiměřené náklady na bydlení, budou mít nárok na sociální bydlení. To je velký posun. Co se týče vlastního přičinění, na to máme jasný názor, který sdílíme s vládou. Veřejným zájmem je co nejrychlejší ukončování bezdomovectví. Když vás přejede auto, záchranka se vás také neptá, jestli jste se rozhlídnul, než jste vlezl do silnice. Ztráta bydlení je podobná katastrofa. Je v zájmu nás všech, aby bezdomovectví nebylo bezvýchodným osudem, ale co nejkratší epizodou.

Takže znovu: jsou rozpory s názory Svazu měst a obcí (SMO) pro Koncepci problémem? Není to přitom „jen“ postoj vedení SMO, ale řady starostů a starostek, leckdy vlivných členů koaličních stran...

Před rokem jsme společně s tehdejší ředitelkkou SMO Janou Vildumetzovou vydali tiskové prohlášení, ve kterém jsme se shodli, že systém sociálního bydlení je potřebný a aby obce byly schopny být aktivním prvkem toho systému, potřebují na to finance od státu. Pokud mluvíte o posledních vyjádřeních pana ředitele Jiránka, ta se mi zdají nešťastná. Divil bych se, kdyby vedení Svazu sdílelo tento pohled, a doufám, že tomu tak není. Čestná předsedkyně Svazu měst a obcí, paní primátorka Krnáčová, v Praze již z vlastní iniciativy začala realizovat některé kroky, se kterými počítá Koncepce: Praha například nově vytvořila fond, do kterého půjdou veškeré výnosy z privatizací bytového fondu, a ze kterého se bude stavět sociální bydlení. Ale jsou zde samozřejmě další důležitá města. Například Chomutov a Hradec Králové, které mají ve Svazu měst a obcí místopředsedu, budou sociální bydlení také velmi aktivně řešit. Brno má našlápnuto na to stát se lídrem řešení této problematiky v celé republice.

Proč si myslíte, že SMO nesdílí názory pana Jiránka?

Poslední komunální volby překreslily politickou mapu a orgány Svazu měst a obcí na to zatím nereagovaly – a to už máme skoro půl roku po volbách. Hnutí ANO, které v komunále vyhrálo na mnoha místech, má v sociálním bydlení jasno. ANO jednoznačně prosazuje zákon o sociálním bydlení. Obce by podle hnutí ANO měly plánovat a garantovat kapacity sociálního bydlení. Mají to dělat právě obce, protože ty to podle nich nejlépe zkontrolují. Když se podíváte na definici cílové skupiny sociálního bydlení u hnutí ANO a v Koncepci sociálního bydlení, je téměř totožná, ANO pouze navíc zdůrazňuje byty pro zdravotně postižené. O nějaké zaviněné či nezaviněné nouzi hnutí ANO nikdy nemluvilo, naopak, podle něj má být sociální bydlení pro lidi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené především se ztrátou bydlení, a kteří si nedokážou pomoci vlastními silami. Garantovat znamená mít za dostatečné kapacity odpovědnost, ne je nutně vlastnit. Obecně, starostové a starostky mají již dávno v zákoně o obcích doporučeno starat se i o bydlení svých občanů. Koncepce jim k tomu dá konečně prostředky.

A je Koncepce opravdu zaměřena na ty vyjmenované cílové skupiny, nebo je to taktická výpověď, aby se před jednáním vlády konflikt s obcemi a majiteli domů a bytů nejitřil?

Cílovou skupinou Koncepce jsou lidé v bytové nouzi a lidé vynakládající na bydlení nepřiměřené náklady. Opakuji, že v konfliktu s obcemi nejsme a spolupracujeme s celou řadou starostů. Co se týče lobby majitelů domů a bytů, ti mají celkem jasný zájem – zisk. Je třeba s nimi konzultovat, jak systém nastavit, aby se na něm účastnili. Ale považoval bych za korupční, pokud by měli určovat cíle státní politiky – nereprezentují zájem veřejný, ale soukromý, velmi partikulární.

SMO a některé obce mají zjevně problém s akceptováním sociálního bydlení pro, jak někteří starostové a starostky říkají „nepřizpůsobivé“ - lidi žijící v „ghettech“, vyloučených lokalitách..., tedy skupinu, jejíž značnou část tvoří Romové. Nakolik je tato skupina „cílovou skupinou“ pro Koncepci?

Nic takového jsem v jejich tiskových prohlášeních nečetl a myslím, že to stanovisko Svazu měst a obcí není. To, čeho se obce obávají, je, že stát jim přidá povinnosti a nedá na to peníze. Je na vládě a zodpovědných resortech, aby našli v tomto bodě s obcemi shodu.

Možná to není v oficiálních stanoviscích SMO, ale připadá mi, že nemá smysl zakrývat, že to problém pro řadu obcí je. Buďme tedy konkrétní: Míří Koncepce na Romy na ubytovnách? Chce obecně řešit situaci na ubytovnách? Na začátku činnosti Platformy a volání po novém zákoně se zdálo, že situace na ubytovnách je jedním z hlavních témat...

Ano, míří. Všechny zahraniční výzkumy ukazují, že poskytnutí bydlení a podpůrné služby je jediným skutečně funkčním řešením bezdomovectví. Lidé, kteří jsou nuceni žít na ubytovnách, domov podle evropské typologie ETHOS nemají. Proto je v zájmu veřejné správy vybudovat takový systém sociálního bydlení, který bude jejich bezdomovectví ukončovat. Romové na ubytovnách jsou bez domova stejně jako ne-Romové na ubytovnách nebo na ulici. Koncepce míří na všechny lidi v bytové nouzi, k tomu se zavázala v programovém prohlášení vláda. Koncepce říká, že normální je bydlení v bytě, a stát má pomáhat všem lidem, kteří v bytě nebydlí. Ubytovny nejsou řešením, lidé z nich, a rodiny s dětmi jako první, musí dostat šanci na důstojný život v důstojném bydlení, a to co nejdříve.

V současné chvíli se ale zdá, že je to spíš naopak - někteří odborníci se obávají, že v souvislosti s novelou zákona o hmotné nouzi získávají obce větší možnosti ubytovny omezovat a že to povede v některých místech k jejich rušení. Bez náhrady. Lidé z ubytoven půjdou „na ulici“. Souhlasíte s touto obavou? Jaké je případně řešení?

Ano, obávám se, a to dost silně. Od května se opravdu bude moct stát, že obec nevydá souhlas s výplatou doplatku na bydlení na konkrétní ubytovnu a lidé tak přijdou o peníze, ze kterých by si bydlení mohli zaplatit. Podle ombudsmanky je to protiústavní, protože doplatek na bydlení je nároková dávka. Pokud tomu správně rozumím, ten návrh připravila ostravská ODS spolu s paní Řápkovou. Schválení té novely považuji za velké selhání paní ministryně Marksové a myslím, že by ho měla co nejdříve napravit. Je to podle mě nepřípustné hazardování s osudem tisíců dětí, které jsou nuceny na ubytovnách žít. Řešením je novelizace té novely, to se však do května nestihne. Proto by mělo ministerstvo práce a sociálních věcí připravit jasnou prováděcí instrukci, která neumožní takový postup, jež by děti, ale i dospělé v ubytovnách ohrozil zhoršováním jejich situace.

Přečteno: 2002x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, Platforma pro sociální bydlení, ubytovny, zákon o hmotné nouzi, GhettaHLAVNÍ ZPRÁVY

Setkání romských studentů Baruvas v Týnci nad Sázavou (květen 2019) (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

videoROMEA spustila kampaň na podporu romských studentů. Zapojit se můžete i vy!

11.6.2019 11:45
ROMEA spustila další fundrasingovou kampaň na podporu romských studentů středních a vyšších odborných škol, tentokrát s názvem Společně to dokážeme. Pětiletý projekt Romský stipendijní program pro studenty SŠ a VOŠ odstartovala ROMEA v ropce 2016. Za tu doby podpořila stipendiem 198 studentů středních a vyšších odborných škol, umožnila studentům zúčastnit se 283 vzdělávacích kurzů, doučování nebo školních exkurzí a uspořádala 9 studentských setkání BARUVAS pro 215 studentů.
 celý článek

Památník v Lidicích. (FOTO: Wikipedia.org)

Před 77 lety vypálili nacisté Lidice. V sobotu proběhne v památníku pietní akt

10.6.2019 15:56
V sobotu 15. června od 10:00 proběhne v Památníku Lidice Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky. V Ležácích se vzpomínková akce uskuteční v neděli 23. června.
 celý článek

--ilustrační foto--

Několik bitek v Kojetíně, medializuje se pouze ta "romská", starosta píše o "cikánském zlořádu"

10.6.2019 14:37
Na Masarykově náměstí v Kojetíně došlo v pátek 7.června večer k hromadné rvačce dvou skupin lidí. Podle starosty obce Leoše Ptáčka šlo o místní Romy. Zraněni byli dva lidé, došlo k poškození automobilu a střelbě z plynové pistole. Případ policisté vyšetřují jako trestné činy výtržnictví, poškození cizí věci a pokus těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
 celý článek

Další články z rubriky..
romea - logo