romea - logo
26. června 2022 (neděle)
svátek má Adriana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

ROMEA a Slovo 21: Pomáháme pražským Romům najít uplatnění na trhu práce

ČR, 20.5.2013 9:53, (Romano voďi)
Ilustrační foto: Romea.cz
Ilustrační foto: Romea.cz

Občanská sdružení ROMEA a Slovo 21 dostaly na přelomu letošního roku od Evropského sociálního fondu zelenou pro pokračování realizace projektu „Podpora zaměstnávání Romů v Praze (2013 – 2014)“. Nezaměstnaní Romové z Prahy tak mají další šanci sehnat vhodné pracovní místo díky rekvalifikačním kurzům, podporovanému zaměstnávání nebo třeba internetové burze práce.

Projekt navazuje na úspěšné projekty zaměřené na zaměstnávání Romů, které se realizovaly v uplynulých letech. Poslední z nich skončil v roce 2011. Zapojilo se do něj téměř 300 Romů z Prahy, přímým zprostředkováním práce prošlo více než 130 lidí, ostatní se účastnili rekvalifikačních a motivačních kurzů pořádaných občanským sdružením Slovo 21. Projekt měl kromě pomoci lidem v často složité životní situaci, kteří díky němu získali zaměstnání,  nezanedbatelný pozitivní dopad také na státní rozpočet.

Zprostředkováním zaměstnání 37 osobám jsme ušetřili státnímu rozpočtu 4 454 424,- Kč.

"V posledním realizovaném projektu se nám podařilo vyčíslit úsporu ze státního rozpočtu.V situaci, kdy průměrné celkové náklady na jednoho nezaměstnaného podle informací MPSV činí zhruba 14 277,- Kč měsíčně (čili 171 324,- Kč ročně), jsme zprostředkováním zaměstnání 37 osobám ušetřili státnímu rozpočtu 4 454 424,- Kč. Náklady spojené s realizací aktivit Zprostředkování práce a Internetová burza práce se tedy vrátily více než dvojnásobně.Věříme, že se nám úspory podaří během následujících dvou let trvání návazného projektu ještě navýšit," uvedl výkonný ředitel sdružení ROMEA Zdeněk Ryšavý.

Lakatoš? Pardon, nebereme

Nalézt vhodné zaměstnání může být pěkně tvrdým oříškem pro každého. Co když ale hlavní překážkou k získání práce není nedostatek pracovních míst, nízká kvalifikace nebo málo zkušeností, ale fakt, že se jmenujete Horváth, Žigová nebo Lakatoš?

„Troufnu si tvrdit, že mezi našimi klienty nebyl snad jediný, který by poté, co se sám zeptal, jestli není problém v tom, že je Rom či Romka, nebyl odmítnut bez dalšího vysvětlení. Pokud už nějaké vysvětlení přišlo, ne vždy bylo od potencionálního zaměstnavatele zrovna košer,“ říká Jitka Votavová, pracovnice o. s. ROMEA.

Schůzky probíhaly od pondělí do pátku, běžně i s více klienty denně. Naprostá většina z nich měla stejnou zkušenost z rozličných pohovorů a telefonátů na pracovní nabídky napříč vzděláním a odborným zaměřením: Jsi Rom? Tak to ani nechoď.

„Svěřila se mi třeba jedna mladá Romka z Prahy, vyučená prodavačka,“ vypráví Votavová, „že jen co přišla do místnosti, kde se měl konat pohovor na prodavačku do drogerie, zvedla vedoucí oči v sloup a vypadlo z ní: ´To snad ne!´ Ta žena jí nepodala ani ruku.“   

Situace, zdá se, je více než absurdní a dostává jasné rozměry. Na jedné straně pocit ponížení a všudypřítomný stres z toho, že se příště odehraje to samé a odmítnutý nebude mít šanci na tom cokoliv změnit – i kdyby byl promovaný inženýr. Na straně druhé davy příslušníků pod vlajkou DSSS nebo jiného extrémně pravicového uskupení s nápisy „Cikáni do práce“ – s vehementní podporou přikyvujících „slušných a přizpůsobivých“ občanů.

Romové pracovat chtějí

„Když nám zaměstnavatel nedá stejnou šanci jako ostatním, proč pak slyšíme, že Romové nechtějí dělat?“ ptají se často klienti. Projekt „Podpora zaměstnávání Romů v Praze (2013 – 2014)“ se kromě toho, že šanci romským zájemcům o práci dává, snaží i bojovat s mýtem, že „Romové nechtějí pracovat“, který má naše společnost až příliš hluboko pod kůží.

Projekt se zaměřuje na hlavní město Prahu – jeho cílem je zvýšit počet dlouhodobě zaměstnaných Romů na jeho území. Zájemcům nabízí motivační kurzy, rekvalifikační kurzy, zprostředkování práce, internetovou burzu práce a podporované zaměstnávání.

„Oproti minulému období realizace projektu nyní přinášíme některé nové aktivity – například odbornou diagnostiku profesních předpokladů nebo propojení s pražskými městskými částmi, se kterými se snažíme navázat spolupráci. Zkušenosti, které již z minulého období máme, se nám do dalšího pokračování projektu velice hodí a můžeme na nich velice dobře stavět,“ vysvětluje Jitka Votavová. „Mezi ně však také bohužel patří holý fakt, že v naší republice diskriminační prostředí na trhu práce silně zaměřené proti Romům skutečně existuje,“ dodává.

Výhodou je pro pracovníky projektu i jejich přehled o aktuální situaci na pracovním trhu. Svým klientům tak mohou pomoci vybírat třeba rekvalifikační kurzy především v žádaných oborech.

Co má zájemce udělat proto, aby se mohl do projektu zapojit? Zeptali jsme se Jitky Votavové.

Hledáte práci? Jste z Prahy? Volejte bezplatnou linku 800 400 399

Jednou z novinek navazujícího projektu je zavedení bezplatné linky pro naše klienty. Číslo linky je 800 400 399 a zájemce nás může jejím prostřednictvím jednoduše kontaktovat. Dozví se všechny potřebné informace a zároveň si s ním domluvíme schůzku v naší kanceláři v Domě národnostních menšin ve Vocelově ulici. Další možností je napsat nám na e-mail na adresu terenprace@romea.cz, zanechat kontakt a my se mu pak sami ozveme.

Jak pohovor s klientem probíhá? Jsou k němu potřeba nějaké dokumenty?

Na první schůzce se snažíme zjistit veškeré informace, které se týkají klientova zařazení na trh práce – vzdělání, kvalifikace a dosavadní zkušenosti. Jinými slovy, provádíme takzvanou základní diagnostiku. Pokud má již vytvořený životopis, je dobré, když si ho přinese s sebou – stejně tak předchozí pracovní smlouvy, doklady ze školy a podobně. Veškerá data, která nám mohou pomoci co nepodrobněji vyhodnotit jeho individuální situaci, se hodí. Není to však podmínka, pokud si s sebou klient nepřinese nic, nevadí. Životopis mu pomůžeme aktualizovat nebo ho rovnou společně vytvoříme, aby ho měl klient při následných pracovních pohovorech k dispozici.

Ale než se vůbec do vypracování životopisu pustíme, celý projekt mu samozřejmě představíme, aby věděl, do čeho se zapojil, co všechno nabízíme a jakých služeb může využít. Z prvního setkání tak odchází s příslibem, že na druhé schůzce již bude mít dopředu připravené nabídky, které se mu pokusíme vyhledat. Pokud zájemce zašle životopis e-mailem ještě před prvním pohovorem, můžeme nabídky před připravit už na první setkání.  

Ideální také je, když se klient dostaví sám. Někdy přijde i s doprovodem, například s manželem, který má také zájem využít našich služeb – rádi mu vyjdeme vstříc, ale abychom se mohli každému věnovat individuálně podle jeho potřeb, je nejlepší, aby se každý objednal zvlášť.

Když klient přijde s tím, že se chce uplatnit v nějakém konkrétním oboru, je asi jasné, kde hledat. Co když se v něm ale práci sehnat nedaří nebo zájemce jasnou představu o tom, co by chtěl dělat, nemá?

Když se ani s naší pomocí nedaří sehnat pro zájemce práci v oboru, jaký by rád, rozhodně ho do ničeho netlačíme, ale snažíme se mu realisticky vysvětlit, že to může trvat opravdu dlouho a že vhodné místo také sehnat nemusí.

Doporučíme mu vyzkoušet nějaký rekvalifikační kurz – ty má na starosti občanské sdružení Slovo 21. Buď klientovi předáme kontakt a on se na ně obrátí sám nebo ho rovnou ke kolegům objednáme. Slovo 21 realizuje například svářecí kurzy, kurzy manikúry, kurzy na obsluhu vysokozdvižného vozíku nebo na základní obsluhu hostů. V průběhu projektu proběhnou rekvalifikační kurzy vícekrát a jako všechny naše ostatní služby jsou pro klienta zdarma.

Pokud za námi přijde klient, který sám přesně neví, jakou práci by chtěl, doporučíme ho k odborné diagnostice. To znamená, že mu sjednáme schůzku s odborníkem – psychologem nebo personalistou, který na základě toho, co klient zažil, čím prošel a jaké má představy, stanoví cílové oblasti, které jsou pro jeho konkrétní situaci stěžejní. Bude se prostě přímo zabývat tím, kam klienta, který neví, kam se obrátit, nasměrovat.

Pro tyto případy také projekt nabízí takzvané motivační kurzy. Ty neslouží k tomu, aby klienta motivovaly k chuti pracovat, jak by se mohlo z jejich názvu zdát, ostatně zájemci, kteří nás osloví, nás kontaktují právě proto, že o práci zájem mají. Jejich koncepce spočívá v tom, že odborník poskytne klientovi rady a doporučení, jak se připravit na přijímací pohovor, jak během něj vystupovat – jak se dobře prezentovat, aby na zaměstnavatele zapůsobil, jak se na trhu práce orientovat, kde hledat nabídky a podobně. Tyto kurzy jsou obvykle dvoudenní.

V čem spočívá služba „podporované zaměstnávání“?

Spočívá v tom, že kromě podpory klienta podporujeme i zaměstnavatele – některým firmám, které našeho klienta zaměstnají, nabízíme účast na jeho mzdě. Ten má díky tomu možnost zjistit, zda mu pracovník vyhovuje a cílem je směřovat k tomu, aby, pokud se osvědčí, došlo k jeho dlouhodobějšímu zaměstnání. Obecně samozřejmě platí, že kdo má nějakou rekvalifikaci – s dokladem nebo certifikátem, má větší šanci u zaměstnavatele uspět.

Má váš klient nějaké povinnosti, je potřeba, aby se k něčemu zavazoval?

Veškerá spolupráce s klientem je dobrovolná. Nepodepisuje s námi žádnou smlouvu, pouze informovaný souhlas o poskytnutí svých údajů, od kterého může kdykoliv odstoupit. Může například požádat o to, abychom zrušili veškerou jeho osobní evidenci. V databázi, kterou sdílíme se Slovem 21, vedeme záznamy o schůzkách, pro zvýšení šance uspět na pracovním trhu máme k dispozici jeho životopis. Pokud projeví zájem tato data vymazat, uděláme to. Hlavní věc, na kterou se v tomto směru soustředíme, je klientova spolehlivost – pokud několikrát nedorazí na sjednanou schůzku a ani se neomluví, z projektu ho vyřadíme.

Nabízíte také burzu práce. Jak funguje?

Burza práce je přístupná všem, i lidem, kteří nevyužívají jiných služeb našeho projektu. Stačí se zaregistrovat na adrese www.burzaprace.romea.cz a sledovat nabídky, které se na ní objevují. Portál neslouží jen pro zájemce o práci, ale registrují se na něm i firmy nebo organizace, které práci nabízejí. Kromě volných míst v ČR rovněž nabízí informace o práci v zahraničí a stážích. 

Přečteno: 6122x
 

Kam dál:

Štítky:  

Zaměstnávání, Podpora, RV 5/2013HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo