romea - logo
25. září 2021 (sobota)
svátek má Zlata

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Indie

(FOTO: Archiv Romana Hanáka)
(FOTO: Archiv Romana Hanáka)

Roman "Jamal" Hanák: Vedle bídy a bolesti dětí ze sirotčince mi mé touhy přijdou směšné

9.1.2019 10:30 V Indii je nyní podruhé a jak říká, „na Indii vás nic nepřipraví, realita šokuje, mění hodnoty.“ Když se nyní Roman Hanák ohlíží zpět, sebekriticky přiznává, že jeho odhodlání vydat se do Indie s projektem na podporu indických sirotků do jisté míry vedlo ego – touha něco si dokázat.  celý článek

Roman Hanák (FOTO: Lukáš Houdek)

Jako Rom se odjel hledat do Indie. Dnes působí v tamním sirotčinci. Pomáhají mu stovky Čechů

15.8.2018 14:08 Roman Hanák, vystudovaný muzikálový herec, pochází z česko-romské rodiny. Její část zemřela v koncentračním táboře. On sám svou identitu podle svých slov hledá celý dosavadní život. Jeho rodina romské tradice neudržovala, okolí mu však dávalo najevo jeho odlišnost. Na konzervatoři se setkal s množstvím hrdých mladých Romů, což ho značně ovlivnilo.  celý článek

Barmer Boys z indického Radžastánu

videoNa Respect Festivalu 2018 vystoupí Barmer Boys, indičtí Romové z Radžastánu

11.6.2018 23:47 Respect Festival 2018 přinese v třetí červnový víkend na holešovickém Výstavišti elektronickou taneční hudbu z Káhiry, irácko-židovský rock'n'roll, voodoo z Haiti i hudbu Orientu a Afriky nebo skupinu Barmer Boys z indického Radžastánu.  celý článek

--ilustrační foto--

Fotografie severoindických dómů budou k vidění v Praze

Praha, 12.9.2012 21:46, (ROMEA) Novou výstavní sezonu zahajuje KC Prádelna 14. září od 18 hodin dokumentárními fotografiemi Lukáše Houdka ze severní Indie mapující život různorodých kast ze skupin dómů, ze které s největší pravděpodobností pocházejí Romové. Fotografie zachycují každodenní život této skupiny, zabývají se jejími tradičními profesemi a upozorňují na úskalí kastovního systému. Výstava s názvem D/Romové potrvá do 12. října.  celý článek

Tisková zpráva: Nová výstava Muzea romské kultury nazvaná Obřady a rituály Indie

Brno, 6.6.2012 10:27, (ROMEA) Fotografie Kamily Berndorffové zavádějí diváka do současné Indie. Ačkoliv je dnes Indie moderním sekulárním státem, hraje zde mytologie promítnutá do každodenně se opakujících rituálů, stále podstatnou roli.  celý článek

Černá s červenou tkaničkou: Ve stínu romsko-indických paralel

Indie, 28.5.2010 17:17, (RV) V neprostupné pohimálajské džungli severní Indie žijí příslušníci indické kasty dómů. Skromně, stranou moderní společnosti,pod vlivem animismu. Ruch, shon, smích a nekonečná paleta barev – to je vesnice Karkotak. Ale jen do chvíle, než se setmí. V noci totiž kolem vesnice obcházejí duchové. A před nimi, jak dómové věří, ochrání jen bezpečí domova, rituály a amulety. A nejsou sami – podobně na tom byli i Romové včetně těch žijících na českém území.
 celý článek

Tradiční řemesla dómů očima dobové a odborné literatury

Indie, 18.3.2010 23:31, (ROMEA) Než začnu v následujících článcích popisovat, jakými řemesly se živí, nebo živili, dómové v severoindické oblasti Kumaon, rozepíši se stručně o tom, jaká řemesla dómům připisují odborné publikace, nebo jak se o způsobech jejich obživy zmiňovala dobová literatura.  celý článek

Bhútové – duchové zemřelých dómů

Indie, 5.10.2009 22:54, (ROMEA) V předcházejícím článku jsem nastínil pohřební praktiky (nejen) dómů, se kterými jsem se během svého výzkumu setkal. Život člověka ale smrtí a pohřbem nekončí. Po spálení těla na hranici odchází duch zemřelého do nebe, aby se po nějakém čase znovu narodil do těla jakéhokoliv živočicha podle svých zásluh v životě předešlém. Jeho zdárný odchod ale může překazit řada věcí. To potom bloumá kolem vesnice, kde prožil celý svůj život, a obtěžuje její obyvatele. Indové těmto duchům říkají bhútové.  celý článek

Pohřební rituály dómů

Indie, 25.9.2009 23:35, (ROMEA) Smrt je jedna z nejdůležitějších etap života příslušníků jakékoliv kultury nebo náboženství. Různé společnosti se se smrtí svých členů vypořádávají různým způsobem. Většina náboženství se snaží své přívržence uklidnit a poskytnout jim útěchu v podobě kvalitního posmrtného života, případně opětovného příchodu na zem. Podle indické antropoložky Meeny Kaushik hinduismus považuje pozemský život za sen nebo iluzi, ze které se člověk smrtí probudí do světa opravdového, lepšího. Procitnutí ale závisí na řadě faktorů. Jedním z nich je správné provedení pohřebních rituálů zesnulého jedince. O těch dómských (hinduistických) bude následující článek.  celý článek

Odpověď na komentáře k článkům z Indie

Indie, 16.9.2009 22:47, (ROMEA) I když se obvykle ke komentářům ke svým článkům nevyjadřuji, donutily mě některé z nich k napsání následujících několika řádků.  celý článek

Dómská rodina

Indie, 16.9.2009 22:40, (ROMEA) Rodina je nejdůležitější složkou Indova života obecně. To dokazuje i velmi široká příbuzenská terminologie, ve které má každý člen zvláštní pojmenování. Narozdíl od naší terminologie je například důležité rozlišení, zda sestřenice pochází z otcovy nebo matčiny strany, případně jestli je teta matčina/otcova sestra, nebo žena jejich sourozenců. V naprostém kontrastu vůči indickému systému stojí například anglické označení pro sestřenici/bratrance cousin, které nerozlišuje ani jejich pohlaví.  celý článek

Podobnosti v dómských a romských rituálech na ochranu novorozence

Indie, 10.9.2009 22:28, (ROMEA) V dnešním příspěvku popíši praktiky, kterými dómové provázejí příchod svých potomků na svět a rituály, které slouží k jejich ochraně. Některé z nich porovnám se zvyklostmi, které praktikovali, nebo praktikují dodnes, Romové.  celý článek

Aspekty každodenního života v dómské osadě Karkotak

Karkotak (Indie), 2.9.2009 12:17, (ROMEA) V dnešním článku popíši způsob života obyvatel podle ostatních dómů tradičně vyhlížející haridžanské vesnice Karkotak. Zmíním se o úskalích života v této vysoko položené obci, o jejím vzezření a o způsobu obživy jejích obyvatel.  celý článek

Rohit Kumar, dómský student nainitalské vysoké školy ve státě Uttaránčal

Sagurigaon (Indie), 25.8.2009 11:50, (ROMEA) Rohit Kumar (21) pochází z podhimálajské vesnice Sagurigaon. Je příslušníkem kasty Šilpkar dom, která patří do skupiny haridžanů - dříve nedotýkatelné vrstvy obyvatelstva . V důsledku snah indické vlády o zlepšení situace haridžanů jsou pro ně rezervována místa na vysokých školách a následně ve státní správě. Rohit se díky tomu stal studentem nainitalské vysoké školy ve státě Uttaránčal, kde studuje umění, politologii a angličtinu. O tom, jakým problémům musí haridžanský student čelit, a co ho k dlouhé neobvyklé cestě studiem motivovalo, bude následující rozhovor.
 celý článek

Dóme! Mám tě rád? Nemám tě rád?

Indie, 17.8.2009 11:59, (ROMEA) V předchozích článcích jsem stručně popisoval vývoj a současnou situaci dómů v Indii obecně společně s problematikou používání označení Dom. V dnešním článku se rozepíši o konkrétních dvou horských obcích, s jejichž obyvateli se denně setkávám. Zmíním se o tradiční profesi v nich žijících dómů, vzhledu a rozložení jejich komunit, ale také o problematice a dvojakosti vztahů s okolním obyvatelstvem.  celý článek

Problematika užívání označení Dom

Sungoan (Indie), 10.8.2009 11:07, (ROMEA) V předcházejícím článku jsem nastínil postupy, jakými historičtí lingvistici dospěli k propojení Romů s pojmenováním Dom, které označuje rozvětvené navzájem příbuzné kasty. V tom dnešním bych rád představil postavení nositelů tohoto označení v rámci indické hierarchizované společnosti.
 celý článek

Dlouhá cesta k dómům

Praha, 26.7.2009 17:53, (ROMEA) Když se ve středověku na evropském území objevily skupiny Romů, nemělo okolní obyvatelstvo ponětí, o jaký národ se jedná a odkud přišel. Samotní Romové se v některých místech vydávali za poutníky, kteří musejí kočovat za pokáním z několika důvodů. Někteří pro ukování hřebů, kterými byl Kristus přibit na kříž, jiní pro neposkytnutí přístřeší Marii, když prchala s Ježíškem před krutostí krále Herodese. Kronikáři tyto historky rozpracovali svou fantazií a svým zápisem do historických knih následně živili tuto představu v představách obyvatelstva po další léta. Zpočátku bylo evropské společenství vůči těmto poutníkům vstřícné. Zvědavost a sympatie ale postupem času opadalo, až se změnilo v ambivalenci a nenávist.  celý článek
..
romea - logo