romea - logo
13. července 2020 (pondělí)
svátek má Markéta
Loading
rozšířené vyhledávaní

RV 11/2006

Minirozhovor s Renátou Gažiovou

Praha, 26.11.2006 15:34, (Romano voďi) Po pravdě jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že bych kandidovala za jinou politickou stranu než za KSČM. Komunistická strana není nijak odlišná než jiné politické strany. KSČM jde pouze o to, aby lidé měli sociální jistoty, které jim jiná strana nemůže nabídnout. To je také hlavní důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat právě za za tuto stranu. Druhým krokem pro mne byl fakt, že mohu tímto způsobem Romy podpořit, protože mám pořád pocit, že se Romové voleb bojí a volebního práva nevyužívají.
 celý článek

Minirozhovor s Amálií Berkyovou

Praha, 26.11.2006 15:28, (Romano voďi) Určitě, můj úspěch v komunálních volbách vidím právě v tom, že jsem prošla politickým výcvikem, který pořádalo již zmíněné sdružení. Politický výcvik byl velmi interaktivní a já díky němu získala konkrétnější přdstavu o tom jak věci doopravdy fungují. Například jak vyjednávat s jinou politickou stranou anebo se sdružením, za něž bych chtěla v budoucnu kandidovat. Ale nejen to, dozvěděla jsem se, co jim můžu jako kandidát nabídnout.  celý článek

Nelaskavý Vsetín

Vsetín, 26.11.2006 15:13, (Romano voďi) Město Vsetín je teď známější romskou „popelnicovou“ aférou než prvoligovým hokejem. Stojí za ní starosta města a zároveň novopečený senátor Jiří Čunek. U voličů bodoval i proto, že vystěhoval Romy z centra. Na řešení tzv. romské otázky má vlastní recept.  celý článek

Jak na Romy po vsetínsku

Praha, 26.11.2006 15:02, (Romano voďi) Jméno vsetínského starosty a nového lidoveckého senátora Jiřího Čunka nezná v ČR dnes již málokdo. Zdá se, že pana senátora to těší a že si tak splnil jeden ze svých cílů. Popularita je věc líbivá a pomáhá sbírat voličské hlasy. Tak jako rázná, na první pohled rozhodná gesta řešící nějakou situaci, která obtěžuje většinovou populaci. V případě Vsetína to byli romští občané obývající pavlačový dům postavený v šedesátých letech. Nikdy se nerekonstruoval, sám Čunek do něj v 98. roce sestěhoval další Romy, aby o pár let později, před komunálními volbami a také těmi do jedné třetiny Senátu, postavil svoji kampaň kromě jiného na očistě města. Těsně před volbami vystěhoval Romy z domu a na něj pověsil plakát s nápisem: „Plané sliby nedávám. Budu dál hasit, co vás pálí.“  celý článek

Kdo je s námi teď?

Praha, 26.11.2006 15:00, (Romano voďi) 17. listopad 1989 ve mně stále ještě evokuje svobodu. Vzpomínám si na něj jako dodnes, bylo mi sedmnáct a studovala jsem v Brně gymnázium, poslední ročník. Již v té době utrpělo mé mládí pár šrámů reálného socialismu. Jednou mě drželi sedmnáct hodin na policii jen proto, že jsem si v sobotu dopoledne zapomněla doma občanský průkaz, když jsem si šla do papírnictví koupit papíry do psacího stroje. Ačkoliv měli za deset minut ověřenu moji totožnost jedním telefonátem do zmíněné školy (šlo totiž o sobotu pracovní a my nemuseli do školy, kde se ten den malovalo), rozhodli se mi dát co proto, abych se napříště nedovolila dožadovat svých práv a nechtěla volat rodičům nebo mluvit s někým z jejich nadřízených.  celý článek

Romové v pasti sociálního vyloučení

Praha, 26.11.2006 14:49, (Romano voďi) 6. září byla představena Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Výsledky tohoto projektu se záhy začaly prezentovat ve všech médiích poněkud zjednodušeně jako zpráva o stavu romských ghett. Ze zadání ministerstva práce a sociálních věcí byla manažerem a zpracovatelem výzkumu společnost GAC. O výsledcích analýzy jsme se bavili s jejím šéfem Ivanem Gabalem.  celý článek

Romské ghetto - koncepční řešení pro Romy?

Praha, 26.11.2006 14:44, (Romano voďi) Smutnou realitou všedního dne je nárůst romských chudinských lokalit v České republice. S tímto konstatováním korespondují závěry výzkumu situace v romských ghettech, které pro potřeby ministerstva práce a sociálních věcí vypracoval renomovaný sociolog Ivan Gabal a jeho společnost GAC. Podle analýzy žije třetina (asi 80 000) českých Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Tento otřesný fakt společně s dalšími alarmujícími skutečnostmi o životě Romů v ČR nabídl GAC k uveřejnění médiím všeho typu. Nijak zvláštní mediální humbuk kolem výsledků výzkumu se ovšem nekonal.  celý článek

Horké rytmy řízené Gipsy Kings

Praha, 26.11.2006 14:38, (Romano voďi) Ve světě jsou Gipsy Kings nejúspěšnější skupinou, která čerpá z romské hudby. Od svého prvního hitu Bamboleo (1987) vydali patnáct alb a prodali 20 milionů desek, natočili dva hudební filmy, v řadě filmových titulů se objevila jejich hudba. Ostatně v dubnu 2004 se Gipsy Kings představili poprvé v Praze. Názory na tuto kapelu, která právě vydala novinku Pasajero, jsou v podstatě dva. Za prvé: je to vyloženě komerční sestava, jejíž inspirace vyhasla a která už jenom „dojíždí“ jako setrvačník, respektive občas oprašuje svou legendu.  celý článek

Obraz „Cikána“ v německých právnických pramenech

Brno, 26.11.2006 14:33, (Romano voďi) Od roku 1896/7 začaly v Německu práce na monumentálním díle - právnickém výkladovém slovníku pojmů Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache. V roce 1998 byly dokončeny práce na heslech pod písmenem „P“. Jedním z hesel by mělo být také heslo „Zigeuner“, ale při současném tempu by bylo celé dílo hotové v roce 2030. V průběhu přípravy bylo shromážděno na 8 000 kartotečních lístků s citáty nebo odkazy na prameny. Z tohoto počtu se asi 60 lístků týká hesla „Zigeuner“ (tedy „Cikán“). Tyto kartoteční lístky jsou omezeny časově, protože nejmladší záznam se vztahuje k roku 1805. Shromážděný materiál umožňuje zrekonstruovat obraz „Cikána“ v německy mluvících zemích.
 celý článek

Romské dějiny v datech

Morava, 26.11.2006 14:24, (Romano voďi) Dvorská kancelář s nelibostí konstatovala, že krajské a vrchnostenské úřady umožňovaly prý Romům pohybovat se bez cestovních pasů, tábořit pod širým nebem při nezajištěném způsobu obživy, žít ve volných svazcích a plodit nemanželské potomky, jimž se neposkytovala náboženská výchova ani školní vzdělání;  celý článek

Chce to odvahu!

Praha, 26.11.2006 14:18, (Romano voďi) S Davidem jsem se setkala před Úřadem vlády ČR, kde dne 25. 10. probíhala demonstrace proti vsetínskému přístupu k romské problematice. Je příznačné, že se na této akci spolupodílel právě David Tišer, kterému není zatěžko upozornit na jakékoli chování, které se vyznačuje porušováním lidských práv.  celý článek

Box pomáhá měnit stereotypní pohled na Romy. . .

Praha, 26.11.2006 14:00, (Romano voďi) Dostal jsem nabídku zhlédnout turnaj v boxu, což se pochopitelně jen tak neodmítá. Sice jsem měl jiné plány, ale nakonec jsem nelitoval. Box naživo, adrenalinová atmosféra toho čtvercového plácku ohraničeného provazy, se dostala pod kůži i mně.  celý článek
..
romea - logo