romea - logo
27. září 2022 (úterý)
svátek má Jonáš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Agentura pro sociální začleňování po třech letech uzavírá spolupráci s osmi městy

Praha, 1.7.2014 11:30, (ROMEA - AKTUALIZOVÁNO)
Ilustrační FOTO: Agentura pro sociální začleňování
Ilustrační FOTO: Agentura pro sociální začleňování

V osmi místech republiky vládní Agentura pro sociální začleňování k poslednímu červnovému dni uzavřela tříletou spolupráci při řešení problematiky sociálního vyloučení. Vznikla díky ní řada nových služeb, pracovních míst a dalších podpůrných aktivit, které provozují města i místní organizace.

Jde o města: Hodonín, Kadaň, Kolín, Krupka, Mělnicko, Sokolov, Vejprty a Větřní.

„Současná třaskavá situace zejména v místech sociálního vyloučení je velmi složitá pro lidi žijící uvnitř, ale také vně. Věřím, že nabízením spolupráce a pomoci městům může Agentura a tím i vláda napomoci ke skutečnému a postupnému řešení problémů. Díky patří starostům a politikům, kteří se rozhodli jít do méně lehkého procesu zkusit něco udělat,“ říká ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

"Například spolupráce s městem Kadaň byla i díky velké ochotě a aktivitě vedení města takřka příkladná. Během krátké doby se tu podařilo uskutečnit řadu aktivit, které už dnes významně mění situaci lidí v sociálně tíživé situaci,” upozorňuje na výsledky spolupráce s jedním z měst ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

V Kadani se mimo jiné podařilo zaměstnat 187 dlouhodobě nezaměstnaných osob, 28 dětí z vyloučených rodin připravit na školní docházku v předškolních klubech a 20 umístit do mateřských škol. Do prorodinných služeb se zapojilo 95 rodičů, 82 dětí školního věku chodí do zájmových kroužků a 180 dětí a mládeže do aktivit nízkoprahových zařízení. I díky tomu poklesla v Kadani trestná činnost páchaná dětmi a mládeží za poslední dva roky o 49 procent. V lokalitě Prunéřov, která se nachází několik kilometrů za městem, bylo zrekonstruováno Centrum sociálních služeb. To nabízí služby pro rodiny s dětmi, dluhové a pracovní poradenství i zázemí pro terénní sociální pracovníky. Město zvýšilo kvalitu bydlení v bytech v Prunéřově těm, kteří nedluží a plní své závazky. Na úklidových a opravných pracích se zde podílejí i místní obyvatelé a každý dům má dnes svého domovníka, který se stará o drobné opravy a pořádek v domě. Vedení města a jeho odborů se již druhým rokem pravidelně schází s prunéřovskými nájemníky na domovních schůzích. Za poslední 2 roky klesla míra dlužnictví na nájemném v Prunéřově o 46 procent.

„Agentura nám pomohla především v tom, že dokázala naše poněkud roztříštěné představy o tom, jak v řadě oblastí postupovat dál, dát dohromady a dát tomu směr, kterým můžeme nyní pokračovat dál,“ hodnotí spolupráci s Agenturou starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

V severočeské Krupce vzniklo více než 30 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané v rámci systému prostupného zaměstnávání, který městu Agentura pomohla zavést. Bylo zde veřejnosti zpřístupněno zrekonstruované školní hřiště, vybudována oddechová zóna s lavičkami, na jejímž vybudování se podíleli i místní obyvatelé. Ve městě bylo zřízeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

„Dostala jsem se sem díky programu Úřadu práce, který mě zaujal. Připravuji a vydávám obědy, mají nádobí, žehlím a mandluji prádlo,“ říká Marta Hanzlíková, která v Krupce v rámci systému prostupného zaměstnávání pracovala devět měsíců na veřejně prospěšných pracích v Mateřské školce Sluníčko a nyní zde bude moci zůstat díky pracovnímu místu dotovanému Úřadem práce.

Sokolov se výrazně zaměřil na podporu škol. Na čtyřech z pěti základních škol v Sokolově byly zřízeny pozice asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Ti jsou ve třídách k dispozici žákům, kteří potřebují jejich podporu při některých částech výuky. Díky projektu, který město ve spolupráci s Agenturou připravilo, v mateřských a základních školách začnou od září 2014 působit 3 noví školní psychologové a 5 speciálních pedagogů. Agentura městu takto pomohla řešit situaci, která vznikla v důsledku zrušení jedné ze základních škol, na kterou docházelo více než 200 žáků, většina z nich ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tyto děti se podařilo rozmístit do ostatních škola a zajistit jim patřičnou podporu. Ve městě byla také zřízena pozice terénního sociálního pracovníka a vznikl sociální podnik Srdce a čin, který se zaměřuje na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.

Město Kolín během spolupráce s Agenturou zajistilo fungování stávajících sociálních služeb a na každé ze šesti základních škol ve městě zřídilo pozice školních psychologů a speciálních pedagogů. Vznikl také takzvaný Záslužný systém bydlení mimo lokalitu. "V sociálně vyloučené lokalitě Zengrovka se umožnilo lidem, kteří splní předem dané podmínky, aby se mohli z lokality odstěhovat do normálního bydlení v rámci města Kolína," řekl Martin Prokop z kolínské obecně prospěšné společnosti Prostor plus.

Na Mělnicku se agentura zaměřovala zejména na okolní obce, kde je koncentrace vyloučených lokalit největší. "Je to hlavně lokalita Spomyšl, s tou se pracuje intenzivně. Dojíždí se tam několikrát v týdnu, pracuje se s dospělými i s dětmi," řekla Jana Matajsová z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mělníka. Agentura se tam ve spolupráci s městem snažila obyvatele komunity zapojit do pracovního procesu nebo pomáhala při řešení dluhové situaci obyvatel. Lidem, kteří například dlužili městu za svoz odpadu, byly vystaveny splátkové kalendáře. Podle Matajsové se vyčištily studně a zlepšila se i údržba domů a pořádek v jejich okolí.

„Spolupráce s těmito osmi městy ukázala, že i během tří let, které jsou nyní vyměřeny pro spolupráci s Agenturou, se situace v jednotlivých místech může výrazným způsobem měnit k lepšímu,“ říká ke končící spolupráci ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

“S výsledky ve většině měst jsme spokojeni, v některých místech byla spolupráce uspokojivá, avšak hlavní palčivé problémy jsme během spolupráce nedokázali vyřešit. Ve Větřní tak zůstává stále otevřená problematika bydlení, budeme s městem v omezené míře spolupracovat i nadále ve formě takzvané vzdálené podpory. Ve Vejprtech se ve finále spolupráce zúžila na jeden rozsáhlý projekt zajišťující sociální služby v místě. I za něj jsme ale rádi, dosavadní kapacita sociálních služeb v místě zdaleka nebyla dostatečná,” dodává Šimáček.

Od začátku července začíná Agentura pro sociální začleňování spolupracovat s devíti novými městy a obcemi. Celkem nyní Agentura spolupracuje s 26 městy z celé republiky, kterým podobným způsobem pomáhá při poznávání problému sociálního vyloučení a nastavování místních procesů pro jeho řešení.

Komu pomohla podpora Agentury

Petr Mačo, Kadaň

Petr Mačo díky spolupráci s terénní sociální pracovnicí uhradil dluh na nájemném. Poté se v Prunéřově mohl i s rodinou přestěhovat do většího a kvalitnějšího bytu. Po šesti měsících bezdlužnosti získal nárok na nová lina a plastová okna. Město pana Mača zaměstnává jako asistenta prevence kriminality. Díky tomu může pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

Věra Podhorská, Krupka

Věra Podhorská byla téměř šest let v evidenci úřadu práce. V roce 2013 se zapojila do systému prostupného zaměstnávání, díky němuž je již rok zaměstnána jako uklízečka a správkyně hřiště základní školy v Krupce. Systém jí garantuje zaměstnání minimálně na dva roky, s cílem získat opět pracovní dovednosti a větší šanci uplatnit se na otevřeném trhu práce.

VIDEO


Zdroj: http://video.aktualne.cz/dvtv/simacek-pro-kazdeho-potrebneho-musi-byt-bydleni-k-dispozici/r~086aa4aa007b11e4b399002590604f2e

DOKUMENT

ČTK, Tisková zpráva: Václav Zeman, Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování
Přečteno: 1383x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Agentura pro sociální začleňování, Integrace, sociální začleňování, sociální vyloučeníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo