romea - logo
12. srpna 2022 (pátek)
svátek má Klára

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Agentura pro sociální začleňování představuje úspěšné postupy: Přerov – Asistent pedagoga

Přerov, 14.12.2012 15:18, (ROMEA)
Asistentka pedagoga na základní škole Boženy Němcové v Přerově. (FOTO: YouTube.com)
Asistentka pedagoga na základní škole Boženy Němcové v Přerově. (FOTO: YouTube.com)

Agentura pro sociální začleňování představuje v novém seriálu vždy jeden z úspěšných postupů v sociálním začleňování, které se daří uplatňovat v místech, kde působí Agentura.Ve čtvrtém medailonu vám představí asistenty pedagogů jako jeden ze základních nástrojů pro práci s žáky se sociálním znevýhodněním ve školách.

Eva Životková pracuje jako asistentka pedagoga na základní škole Boženy Němcové v Přerově. Pomáhá přímo v hodinách nebo i po škole dětem s určitými specifickými potřebami. Jedním z nich je Oliver, u kterého se projevuje autismus a ještě ve druhé třídě měl potíže se čtením a počítáním. Její pracovní pozice je součástí školního poradenského centra. Jeho zřízení přímo při škole bylo možné díky projektu, který škole pomáhala připravit Agentura pro sociální začleňování. V poradenském centru celkem působili: 3 asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, 2 asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním, školní speciální pedagog, psycholog, sociální pedagog a školní psycholog.

VIDEO

Asistent pedagoga

Asistenti pedagogů pomáhají učitelům přímo při výuce ve třídě: individuálně se věnují dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby (např. problémy s pozorností a soustředěním, sluchové či zrakové obtíže nebo jde o děti s fyzickým či lehčím mentálním postižením), může však na sebe také přebírat některé povinnosti učitele, aby se dětem mohl individuálně věnovat on. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy i děti sociálně znevýhodněné, se tak mohou vzdělávat v jedné třídě společně s ostatními dětmi.

Zmíněná vyhláška 147/2011 Sb. definuje hlavní činnosti asistenta pedagoga následovně:

  • pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků a komunitou, ze které žák pochází,
  • podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,
  • pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku,
  • nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.

Asistent pedagoga podporuje žáka - pomáhá mu s vyučovanou látkou, s orientací v kulturně odlišném prostředí, s kompetencemi v českém jazyce...

Asistent pedagoga podporuje učitele - bere na sebe část jeho povinností a uvolňuje mu tak ruce pro vynalézavější výuku, pomáhá mu naplňovat speciální vzdělávací potřeby jeho žáků.

Asistent pedagoga také podporuje samotné kurikulum - pomocí svých služeb pomáhá naplňovat školní vzdělávací program ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i vzhledem k žákům bez speciálních potřeb, kteří se tak učí žít s odlišností vedle sebe.

V roce 2012 působilo na českých školách přibližně 360 asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (340 na školách financovaných ministerstvem školství, ostatní na církevních a soukromých školách).

Podrobnější informace o tom, jak ve vaší škole můžete zavést a financovat asistenty pedagoga najdete v Příručce pro obce na webové stránce www.socialni-zaclenovani.cz/prirucka.

Další videomedailony bude Agentura postupně zveřejňovat na YouTube.com.

TZ Agentury pro sociální začleňování
Přečteno: 2016x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Agentura pro sociální začleňování, Vzdělávání, PřerovHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo