romea - logo
27. září 2022 (úterý)
svátek má Jonáš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Agentura pro sociální začleňování začíná spolupráci s Ostravou

Ostrava, 3.7.2014 15:29, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

Ve čtvrtek 3.7. 2014 byla na ostravském magistrátu oficiálně zahájena spolupráce mezi Ostravou a vládní Agenturou pro sociální začleňování. Jejím cílem je zlepšit situaci v problematice ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, přispět ke snížení společenského napětí a podpořit kvalitu soužití mezi obyvateli města.

„Agentura pro sociální začleňování se stala významným partnerem statutárního města Ostravy. Od spolupráce očekáváme pomoc s návrhy legislativních změn a rovněž podporu při získávání finančních prostředků v novém programovacím období 2014–2020 v oblasti sociálního začleňování,“ uvedl Martin Štěpánek, náměstek primátora pro sociální věci, školství, sport a volnočasové aktivity.

„V Ostravě žije vzhledem ke skladbě obyvatel i počtu nezaměstnaných velké množství lidí v podmínkách sociálního vyloučení. Město řeší problematiku ubytoven, potýká se s protiromskými pochody, což stojí zase další peníze. Věřím, že agentuře se podaří sestavit dobrý strategický plán a následně pomoci s řešením. Osobně jsem s vedením magistrátu Ostravy i dalšími zainteresovanými jednala v posledním měsíci dvakrát. Současná vláda nepodceňuje sociální napětí ani rizika s tím spjatá, vnímá potřeby představitelů měst a obcí a chce přispět k důslednější komunikaci s nimi a pravidelné výměně informací a zkušeností,“ říká náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Kateřina Valachová.

Ministr Jiří Dienstbier zároveň z pozice předsedy legislativní rady vlády zřídil legislativní mezioborovou komisi k sociálnímu začleňování za účasti zástupců měst a obcí. Požadavek na její zřízení zazněl právě ze strany měst a obcí Ústecka a Ostravska a byl podpořen také Svazem měst a obcí za účelem komunikovat vše, co by městům pomohlo v řešení nelehkých situací.

„Na spolupráci s městem Ostrava se jako na jednu z nejdůležitějších za dobu existence agentury připravujeme už od začátku roku. Je to pro nás velká výzva a zároveň i odpovědnost, které se agentura nemůže zříkat,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„Podařilo se nám získat prostředky na to, abychom mohli pro Ostravu sestavit pětičlenný tým vedený naším nejzkušenějším lokálním konzultantem. Mám také velkou radost, že se nám podařilo najít politickou shodu na řešení problému sociálního vyloučení s magistrátem Ostravy a postupně ji nacházíme i s jednotlivými městskými částmi,“ dodává Šimáček.

„Spolupráce agentury s městem, která bude trvat nejméně tři roky, se promítne do všech oblastí, kterými se Ostrava v souvislosti s obyvateli vyloučených lokalit a ubytoven zabývá. Přispěje k rozvoji různých forem podpory zaměstnanosti a vzdělávání, pomůže řešit problémy v oblasti bydlení, ale i rizikového chování spojeného se sociálním vyloučením,“ uvádí Martin Navrátil z Agentury pro sociální začleňování, který povede zmíněný tým pracovníků agentury v Ostravě.

Základem pro čerpání finančních prostředků na tyto aktivity bude strategický plán sociálního začleňování, do kterého budou zahrnuty i cíle programu Sociální inkluze Ostrava a komunitního plánu města. Na základě tohoto plánu budou připravovány jednotlivé projektové žádosti, do jejichž přípravy se agentura také intenzivně zapojí. Pracovníci agentury se zapojí do činnosti pracovních skupin, které již ve městě fungují pod vedením magistrátu a úřadů městských obvodů. V rámci této spolupráce v Ostravě v těchto dnech nově vzniká i samostatná pracovní skupina pro legislativu, která bude shromažďovat podněty k úpravě stávajících zákonů v oblasti sociálního začleňování a připravovat podněty pro přípravu zákonů nových. Pracovní skupina efektivně propojí práci na lokální a centrální úrovni a její zástupci se budou pravidelně účastnit jednání zmíněné legislativní mezioborové komise.

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 jako jeden z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. V současné době působí kromě Ostravy v dalších 25 obcích a městech České republiky.

Přečteno: 675x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Agentura pro sociální začleňování, Ostrava, sociální vyloučení, spolupráceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo