romea - logo
17. srpna 2022 (středa)
svátek má Petra

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Agentura se začne zabývat "romským" spolkem Lampa, jehož šéf podporuje Blok proti Islámu a útočí na inicitiavu Hate Free

17.5.2016 0:34
Radek Jiránek (FOTO: Agentura pro sociální začleňování)
Radek Jiránek (FOTO: Agentura pro sociální začleňování)

Agentura pro sociální začleňování vnímá aktuální situaci s odkazem na výroky předsedy organizace Lampa Jiřího Hanzla v médiích a na sociálních sítích jako závažnou a na nejbližším jednání Lokálního partnerství Ralsko navrhne zařazení projednání této situace na program. Oznámil to v prohlášení ředitel Radek Jiránek. Agentura, tak reaguje na informace serveru Romea.cz, že šéf "romského" spolku Hanzl podporuje nenávistné uskupení Blok proti Islámu a útočí na iniciativu Hate Free Culture.

"Aktuální situaci s odkazem na výroky pana Hanzla, předsedy spolku Lampa, v médiích a na sociálních sítích vnímáme jako závažnou. S těmito výroky se neidentifikujeme. Agentura na nejbližším jednání Lokálního partnerství Ralsko, které se uskuteční v červnu 2016, navrhne zařazení projednání této situace na program a prodiskutování následujících bodů, a sice: zda tyto aktivity překračují či nepřekračují hranici soukromé povahy, zda jsou či nejsou v souladu s principy Lokálního partnerství Ralsko a zda ohrožují či neohrožují funkčnost této platformy," uvedl v prohlášení ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Server Romea.cz zveřejňuje prohlášení v plném znění.

Vyjádření Radka Jiránka k článku o spolku Lampa

Ředitel Agentury pro sociální začleňování uvádí na pravou míru informace uvedené v článku o spolupráci Agentury se spolkem Lampa uveřejněném na serveru Romea.cz.

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 byl na serveru Romea.cz publikován článek s názvem „Předseda "romského" spolku podporuje Blok proti islámu. Agentura pro sociální začleňování s ním dále spolupracuje“. S vyzněním článku o spolupráci Agentury se spolkem Lampa se neztotožňujeme a doplňujeme k němu následující informace.

Agentura pro sociální začleňování do obcí vstupuje prostřednictvím ustavení platformy lokálního partnerství. Této platformy se účastní zástupci samosprávy, státní správy, škol, neziskového sektoru a další aktéři, kteří mohou ovlivnit situaci sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob v daném místě. Všichni aktéři jsou v rovném postavení a role Agentury pro sociální začleňování je spíše koordinační, facilitační a odborná. V lokálním partnerství a jeho pracovních skupinách se analyzují potřeby města a jeho obyvatel, navrhují se postupy řešení ve vzájemné provázanosti.

Spolek Lampa nebyl z členství v Lokálním partnerství Ralsko formálně nikdy vyloučen. Na jednání Lokálního partnerství Ralsko dne 21. 3. 2014 došlo s ohledem na dlouhotrvající spory k hlasování přítomných členů o další účasti spolku v této místní platformě spolupráce. Na základě výsledků hlasování bylo navrženo vyloučení spolku z Lokálního partnerství Ralsko. To se ovšem formálně nestalo, neboť, jak bylo zpětně zjištěno, jednání nebylo usnášeníschopné. Na základě této skutečnosti se od října 2015 zástupci spolku Lampa opět začali účastnit setkání Lokálního partnerství.

Agentura, která prostřednictvím zastoupení lokálního konzultanta v této platformě, sice koordinuje a vede jednotlivá setkání Lokálního partnerství, ze své pozice jednoho z členů platformy sama nemůže rozhodnout o zahájení či případném ukončení spolupráce s některým z místních aktérů. Toto rozhodnutí přísluší pouze Lokálnímu partnerství jako celku. Agentura plně respektuje pravidla pro jednání Lokálního partnerství, a tudíž i zneplatnění rozhodnutí o vyloučení spolku Lampa z řad Lokálního partnerství Ralsko bez ohledu na to, zda se vyjádřila pro ukončení spolupráce.

Aktuální situaci s odkazem na výroky pana Hanzla, předsedy spolku Lampa, v médiích a na sociálních sítích vnímáme jako závažnou. S těmito výroky se neidentifikujeme. Agentura na nejbližším jednání Lokálního partnerství Ralsko, které se uskuteční v červnu 2016, navrhne zařazení projednání této situace na program a prodiskutování následujících bodů, a sice: zda tyto aktivity překračují či nepřekračují hranici soukromé povahy, zda jsou či nejsou v souladu s principy Lokálního partnerství Ralsko a zda ohrožují či neohrožují funkčnost této platformy.

Agentura pro sociální začleňování aktivně usiluje o nastavování podmínek podporujících sociální inkluzi na základě participace místních aktérů v procesu lokálního partnerství. Nezavírá však oči před případným překročením principů naší práce soukromými či veřejnými aktivitami některého z místních členů jednotlivých lokálních partnerství. A budeme se takovými situacemi zabývat.

Přečteno: 2375x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Agentura pro sociální začleňování, Blok proti Islámu, Xenofobie, Lampa, Jiří Hanzl, Islám, NenávistHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo