romea - logo
16. srpna 2022 (úterý)
svátek má Jáchym

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Antifa napsala otevřený dopis členům DSSS

Praha, 29.10.2013 13:20, (ROMEA)
Otevřený dopis členům DSSS napsala Antifašistická akce v rámci své kampaně proti anticiganismu. Foto: Antifa.cz
Otevřený dopis členům DSSS napsala Antifašistická akce v rámci své kampaně proti anticiganismu. Foto: Antifa.cz

Antifašistická akce se rozhodla v rámci své kampaně proti anticiganismu zaslat členům DSSS otevřený dopis. Informuje o tom na svém webu Antifa.cz. Dopis i s úvodem přinášíme v plném znění.

Otevřený dopis členům DSSS

V rámci aktuální kampaně pod názvem „Cikáni nemůžou za vaše posraný životy“ a probíhajícím cyklu o anticiganismu jsme se rozhodli konstruktivně a adresně vyjádřit naše postoje všem členům Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), jakožto politického subjektu, který řadu let vlastní činností dotváří a mnohdy i zastřešuje koloběh eskalujících pogromistických nálad. Pro tuto aktivitu jsme poprvé a nejspíše i naposledy zvolili prostředek, který není v naší praxi příliš obvyklý – a to adresnou komunikaci. Věříme, že se alespoň někteří z oslovené tisícovky osob zamyslí nad textem, který obdrželi jak mailem, tak poštou, společně s malým „dárkem“.

I přesto, že tato konkrétní kampaň primárně cílí na členskou základnu DSSS, tedy i na nezanedbatelné procento přesvědčených a dlouholetých rasistů a násilníků, vnímáme ji bez falešného očekávání jako jeden ze způsobů pozitivního oslovení těch, kteří se s naší prací dosud nesetkali, váhají nebo představují pasivní pozorovatele. Náš závěr ostatně mimo jiné potvrdila i část z dosud doručených odpovědí. Dělnickou stranu zároveň však stále chápeme jako stranu marginální, jejíž reálný mocenský vliv v kontextu politického boje tvoří minimální zlomek z plejády negativních faktorů, které ovlivňují naše životy. Jako anarchisté si uvědomujeme, že aktuální rozmach rasistických tendencí stojí a padá především na společensko-ekonomických základech, které současný systém cyklicky generuje. Dělnická strana sociální spravedlnosti pak představuje jenom jeden z důsledků těchto mechanismů.

Strana navenek proklamuje důslednou sociální politiku, avšak při zhlédnutí reálné činnosti konkrétních členů hraje především na strunu primitivní xenofobie a radikální represe ekonomicky nejvíce postižených skupin obyvatelstva, ve kterých utápí svůj hněv v jedné řadě s přesvědčenými neonacisty a politickými kariéristy. S rasistickými náladami pochopitelně dobře zachází i nepřehlédnutelná většina politiků napříč spektrem a některým z nich tato rétorika doslova ušlapává cestu ke kýženému korytu. Vlastní křivou páteř a černé svědomí z prohřešků je ostatně velmi jednoduché schovat pod populistický slovník z období Protektorátu, plánování (koncentračních) táborů pro bezdomovce, romských států či vyklízení „nepřizpůsobivých“ z městské hromadné dopravy.

Stručně k příchozím reakcím (ne)členů DSSS

Jelikož neuznáváme kolektivní vinu, jako to rasisté a šovinisté dělají u Romů nebo imigrantů, jsme rádi, že se někteří z vás skutečně zamysleli a zaslali nám desítky obsáhlých emailů. Upřímně nás překvapil počet bývalých členů, kteří píší, že dále nesouhlasí s politikou strany, distancují se od rasismu a neonacismu a jsou nakloněni další komunikaci. Strana vás však z nějakého důvodu stále nevyškrtla ze seznamu členů a nadále vede v evidenci spolu s dalšími osobními údaji. Těm z vás, kteří budou nadále volit a podporovat Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, bychom rádi připomněli, že stojíte v jedné řadě s mnoha prokazatelnými neonacisty a násilníky, odpovědnými za časté útoky vůči nevinným. Na našem webu poskytujeme o těchto lidech téměř v pravidelných intervalech podložené informace. Samozřejmě – je jednoduché vše označit za pouhé pomluvy, tendenční kauzy nebo lživé kampaně. Kdo však není hlupák, udělá si názor sám.

Kompletní znění zaslaného textu:

Členům Dělnické strany sociální spravedlnosti

Jako člena/členku Dělnické strany sociální spravedlnosti, která vědomě podporuje a vyvolává pravidelné pokusy o rasistické pogromy v lokalitách, kde žijí sociálně slabé rodiny a také kvůli blížícím se parlamentním volbám, jsme se Vás poprvé a naposledy rozhodli požádat touto formou o zamyšlení nad svými skutky. Jako jeden/jedna z více než tisíce dalších svým členstvím nesete i Vy přímou odpovědnost za zbabělé násilí páchaném na nejzranitelnějších skupinách společnosti. Možná jste pouhým přihlížejícím, který „obdržel“ členskou legitimaci na základě příbuzenského či partnerského vztahu, možná jste jeden z těch, kteří podléhají davové psychóze a bez rozmyslu řvou o „cikánech do plynu“.

Pokud jste zrovna Vy člověkem, který schvaloval či schvaluje fyzické útoky na romskou menšinu - od zápalné láhve ve Vítkově až po násilné demonstrace na severu Čech a Moravy, nemusíte dále číst a pokoušet svoji trpělivost. My už jsme tu svoji s Vámi dávno ztratili. Každý nese odpovědnost za své skutky a i dále musí počítat s adekvátní reakcí.

Doba, ve které žijeme, není jednoduchá pro nikoho - ani pro ty, které nesnášíte. Ani Vás se nikdo neptal, zda chcete kapitalismus a s ním spojenou korupci, hromadné propouštění, nezaměstnanost, strach o práci, prolhané politiky nebo daňové úniky. Tím méně se někdo ptal Romů.

Naprostá většina z Vás žije v zajetí rasistických fám a hoaxů, mnoho lidí pak stále opakuje mantru o „nespravedlivém systému vyplácení sociálních dávek“, bez reálných znalostí, bez přímé zkušenosti. Kolik z Vás si připustilo, že za touto primitivní nenávistí stojí pouze strach, nejistota a čistá závist, pramenící z vlastního zkurvenýho života? Nevěříme vtloukané neoliberální představě o stejné startovní čáře a neomezených možnostech, zároveň ale nevěříme tomu, že za něčí přežívání na hraně minima a nadále se horšící ekonomickou situaci může „ten cikán z druhé strany sídliště“, na kterého ukáže prstem i poslední chudák.

Dělnická strana sociální spravedlnosti představuje jen další politický subjekt, jdoucí si pro peníze a moc z Vašich hlasů a mnohdy nezištné pomoci. Vedení strany s Vámi a Vašimi osobními údaji zachází jako s dobytkem, protože pro ně nepředstavujete nic jiného než „kanonfutr“ k dosažení vlastních cílů. Nejde jim o lepší svět pro nás pro všechny, snaží se jen přiživit na současné situaci. Co jiného čekat od pana Vandase, kterému v rámci dělání politické kariéry nevadilo řečnit o Sudetech vedle kovaných bolševiků z Klubu českých pohraničníků?

Stejný člověk během minulého roku skoupil několik nemovitostí, stihl po přátelských konzultacích s úzkým vedením vyházet řadu nepohodlných členů a dále pokračuje v hrabání si na vlastním písečku společně s pány (a nejenom) Štěpánkem a Zbelou.

Kauza jiného vyššího funkcionáře – Vlastimila Vacha – a jeho defraudace peněz ze společné kasy, je Vám jistě známa. A věřte, že z tohoto ledovce mnozí z Vás nevidí ani pomyslnou špičku. Mohli bychom pokračovat výčtem informátorů policie, členů s dlouhou majetkovou trestnou a jinou kriminální minulostí, pana Borny z MO DSSS Nový Jičín, který si postavil živnost na kšeftu s ubytovnami a nakonec seznam uzavřít obsáhlým výpisem jmen prokazatelných neonacistů a fašistů (ať již s těmito slovy v dnešní době zachází kdokoliv), schovávajících se za politiku Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Nyní Vám dáváme poslední příležitost uvědomit si, že problémem nejsou Romové a řešení nepředstavuje strana, které jste členy. I když z Vašeho okolí zmizí „posledního cikán“, shoří poslední ubytovna, přizpůsobíte všechny nepřizpůsobivé (i ty ve vlastních řadách, zbudete sami/y. Se stejnými problémy, s elitami, které s Vámi manipulují, politiky, kteří slibují, policií, která hájí zájmy bohatých, státu, který Vás již dávno zklamal. A se stejnými zkurvenými životy, které Vám protékají mezi prsty rychleji, než si připouštíte. A tomu tak bude, i když budete volit a podporovat Dělnickou stranu jako svého spasitele.

ANTIFA.CZ: kontakt@antifa.cz

fk, Antifa.cz
Přečteno: 2621x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

DSSS, otevřený dopis, Anticiganismus, Rasismus, Neonacismus, Šíření nenávisti a nesnášenlivostiHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo