romea - logo
27. května 2022 (pátek)
svátek má Valdemar

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Češi mají nejradši Slováky, nesympatie vzbuzují hlavně Arabové a Romové

16.4.2019 10:30
Logo Centra pro výzkum veřejného mínění (ilustrační foto)
Logo Centra pro výzkum veřejného mínění (ilustrační foto)

Z národnostních skupin žijících v České republice mají Češi nejkladnější vztah ke Slovákům. Sympatičtí jsou více než čtyřem pětinám lidí. Následují Poláci, kterým projevuje náklonnost téměř polovina Čechů. Naopak nesympatie vyjadřují respondenti především Arabům a Romům. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Respondenti své sympatie či antipatie vyjadřovali pomocí pětibodové škály, na které bod 1 znamenal „velmi sympatičtí“, 2 „spíše sympatičtí“, 3 „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“, 4 „spíše nesympatičtí“ a 5 „velmi nesympatičtí“, uvádí tisková zpráva CVVM

Slováci jsou sympatičtí 83 procentům Čechů. Opačně je vnímá jedno procento občanů. Poláci jsou sympatičtí 45 procentům Čechů, zatímco opačný vztah k nim vyjádřilo 17 procent respondentů. Hodnocení Poláků se oproti loňskému průzkumu mírně zhoršilo. Podle CVVM to může být důsledek nedávných problémů s dováženým polským masem, respektive kampaně českých úřadů a médií, která celou kauzu provázela.

Sympatie převažují nad nelibostí ještě u dalších šesti menšin. Jsou to Řekové, které chovají v oblibě dvě pětiny Čechů, Vietnamci (38 %), Maďaři (36 %), Němci (35 %), Židé (32 %), a Bulhaři (31 %). U čtveřice národností převažují antipatie nad sympatiemi, ale největší podíl tvoří neutrální hodnocení. Patří mezi ně Rusové, Číňané, Srbové a Ukrajinci.

V případě Rumunů, Albánců, Romů a Arabů již převažovaly negativní odpovědi. Romy považuje za nesympatické sedm z deseti Čechů, Araby 72 procent. U romů zvolilo 34 % respondentů odpověď „velmi nesympatičtí“. V tomto ohledu se k nim ovšem v posledních letech přiblížili a dokonce je překonali Arabové, když odpověď „velmi nesympatičtí“ v jejich případě uvedlo 40 % dotázaných. Oproti roku 2014 došlo k nárůstu krajních nesympatií ve vztahu k Arabům o 17 procentních bodů.

Z časového srovnání vyplývá, že míra sympatií či antipatií k jednotlivým národnostem je více méně stabilní. "V průběhu posledních tří let došlo, možná i v souvislosti se zvýšenými antipatiemi k Arabům, k mírnému poklesu míry nesympatií u Romů," uvádí CVVM. Mírné zlepšení aktuální výzkum ukázal také v případě Maďarů a Rusů. Za zmínku stojí podle autorů průzkumu také trvalý nárůst sympatií k Vietnamcům. Nárůst sympatií k nim proběhl jednak mezi roky 2013 a 2014, jednak mezi roky 2017 a 2019.

Nárůst nesympatií k Arabům byl zaznamenán mezi lety 2014 a 2016, v roce 2017 se tento nárůst zastavil a v roce 2018 došlo k mírnému poklesu, který letošní výzkum potvrdil. Hodnocení Arabů je podmíněno věkem, životní úrovní a tím, koho dotázaní volili za prezidenta. Ti, kteří deklarují dobrou životní úroveň, ve 36 % uvedli odpověď „velmi nesympatičtí“, ti, kteří deklarují špatnou životní úroveň, tuto odpověď uvedli v 57 %). Názor na Araby je též podmíněn věkem (nejmladší kohorta 31 % „velmi nesympatičtí“, nejstarší 44 %). Podobná podmíněnost názorů ale nebyla zjištěna v případě Romů.

Za pozornost stojí, že výrazný rozdíl v názorech na Araby zjistila agentura i mezi voliči M. Zemana a J. Drahoše (47 % ku 33 % v odpovědi „velmi nesympatičtí“). Určitý rozdíl i ve vztahu k Romům (37 % ku 28 % u odpovědi „velmi nesympatičtí“). Také u sympatií k Rusům se voliči M. Zemana a J. Drahoše lišili (39 % ku 26 % v součtu odpovědí „velmi“ a „spíše sympatičtí“), ale nelišili se v názorech na Číňany. Dotázaní s různou životní úrovní se v hodnocení Rusů ani Číňanů nelišili.

Průzkum mínění provádělo CVVM od 2. do 13. března. Zapojilo se do něj 1096 obyvatel ČR ve věku od 15 let. Do šetření CVVM zahrnulo celkem 17 národností žijících v naší zemi včetně Čechů, kteří v tomto případě slouží jako referenční skupina.

fk, CVVM
Přečteno: 652x
 

Kam dál:

Štítky:  

Průzkum, Romové, ArabovéHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo