romea - logo
26. června 2022 (neděle)
svátek má Adriana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Chystané změny v exekucích: Ochrana před vymahači, nahrávání hovorů nebo možnost splatit dluh veřejným institucím bez poplatků pro exekutory

21.4.2021 13:04
Poslanci schválili změny v exekucích (FOTO: repro Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)
Poslanci schválili změny v exekucích (FOTO: repro Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)

V pátek 16. dubna schválili poslanci ve třetím čtení významné změny v nastavení exekucí. Institut pro sociální inkluzi (IPSI) vypracoval přehled změn, které začnou platit, bude-li občanský soudní řád ve znění přijatých pozměňovacích návrhů schválen i Senátem.

Jde zejména o možnost se zorientovat v tom, kolik dlužník komu dluží, ochranu před psychologickým nátlakem vymahačů zabavováním věcí v odmácnosti nebo šanci na zrušení starých dluhů díky zrušení marných exekucí na částku do 1500 Kč. V neposlední řadě také právo splatit veřejnoprávní dluhy státu, zdravotním pojišťovnám nebo dopravním podnikům jednorázovou úhradou pouze dlužné částky spolu s manipulačním poplatkem 750 Kč, bez nánosu mnohonásobně vyšších poplatků advokátům a exekutorům.

Nárok dlužníka na exekuční výpis

„Každá dluhová poradna ví, co je to za martýrium dobrat se spolu s dlužníkem toho, komu vlastně kolik za co dluží. Vysypat šuplík s upomínkami často nestačí, protože spousta jich za ty roky skončila v koši, takže nezbývá, než se osobně vydat za všemi exekutorskými úřady, které proti dlužníkovi vedou exekuci, a nahlížet tam osobně do spisů,“ přibližuje IPSI.

Nově rovněž vznikne povinnost pravidelně aktualizovat Centrální evidenci exekucí vždy k 31. 12. a dlužník zároveň získá právo na výpis z této evidence v elektronické podobě, poprvé zdarma, následně už za poplatek.

Dobrovolné splácení místo nečekaných návštěv vymahačů

„Praxe vykonavatelů, kteří k vám přijdou s nabídkou, která se neodmítá – „zaplať aspoň něco, nebo ti sebereme televizi“ – bude kultivována zákonem tak, že mobiliární exekuce bude odložena, pokud se dlužník dobrovolně zaváže ke splácení dluhu splátkou představující třetinu zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky, nejméně alespoň 1 500 Kč měsíčně,“ vysvětluje IPSI.

Pokud to dlužník udělá, nebude moci mobiliární exekuce proběhnout. Zároveň budou před zabavením většiny věcí (těch, jejichž hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům) chráněni starobní důchodci s nárokem na důchod nižší než minimální mzda, osoby ve 2. nebo 3. stupni invalidity a osoby s dluhy vzniklými v dětství.

Nahrávání komunikace vykonavatelů exekuce s dlužníky

Kromě stresu z odnesení věcí by měl být menší i stres ze zvednutí telefonu, z něhož se ozve někdo nepříjemně manipulující z exekutorského úřadu. Nově totiž bude platit, že „exekutor je povinen zaznamenat ve formě zvukového záznamu všechna volání uskutečněná prostřednictvím veřejně dostupné telefonní služby a telefonního čísla exekutorského úřadu, které je určeno pro komunikaci s účastníky řízení, třetími osobami nebo veřejností, týkají-li se jím vedeného exekučního řízení, a evidovat v exekučním spisu údaje o těchto záznamech. Povinnost podle věty první se týká telefonních čísel používaných soudním exekutorem i zaměstnanci soudního exekutora. Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat, který je součástí exekučního spisu.“

Zrušení starých a malých dluhů

K největším úspěchům patří podle IPSI zatím tedy jen Poslaneckou sněmovnou schválené odbřemenění dlužníků starou dluhovou zátěží z dob divokého vymáhání pohledávek a takzvané „milostivé léto“ pro příslušenství dluhů u veřejnoprávních věřitelů, obojí navržené Ústavně právním výborem Sněmovny.

Exekuce na vymáhanou částku do 1 500 korun, které se nedaří vymoci po dobu 6 let (tzv. marné bagatelní exekuce) se zastaví, respektive dluh se zruší. Stát za marné exekuce zaplatí exekutorovi 750 Kč na jeho náklady a věřitel si bude moci 30 % této marné pohledávky odepsat.

„S ohledem na to, že jde o mnohdy statisícové částky, na které se původně malé dluhy vyšplhaly, půjde konečně o vypořádání se s minulostí, něco jako vymetení pavučin z temných koutů naší vymáhací historie,“ říkají zástupci IPSI.

Jednorázové splacení dluhu veřejným institucím

Kdo zaplatí do 3 měsíců od účinnosti zákona, cca do konce března 2022, jednorázově to, co dluží státu, zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku, České televizi a rozhlasu a podobným veřejnoprávním věřitelům, a přidá k tomu 750 Kč, zbaví se těchto dluhů navždy, aniž by musel doživotně splácet také historické odměny advokátů, exekutorů atd.

Poslanec Výborný z KDU-ČSL k tomu uvedl: „Je to podaná ruka ze strany státu, potažmo nás zákonodárců, ale i tak to není odpuštění dluhu. Je to povinnost každého jednoho dlužníka celý dluh, celou jistinu zaplatit, takže tady nikdo nemůže říkat: vy jste schválili něco, což znamená, že se dluhy nebudou platit.“

Senátní protinávrhy se mohou vymstít

Snahy o zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů však dolní komora opět odmítla. Exekutory si tak budou zatím dál vybírat věřitelé bez ohledu na bydliště dlužníka, typ dluhu a věřitele. Senát může v tuto chvíli zákon s návrhy Sněmovně vrátit.

„Zlomení jasně vyjádřené vůle poslanců pro jakoukoli verzi teritoriality nelze od senátorů očekávat. Senátní pozměňovací návrhy poslanci přehlasují většinou, nikoli však už jen přítomných poslanců, ale většinou všech poslanců. Potřebují tedy 101 hlas, ani o jeden méně, takže se jich sejde dost na to, aby se ještě mohlo stát cokoli. Může to dopadnout i tak, že spadne celý návrh na pozitivní změny občanského soudního řádu,“ přibližuje IPSI.

„Považujeme za riskantní do toho takhle koncem volebního období jít, když nová vláda, která se kvůli exekucím jen tak „nezakecá“, už tluče na dveře Strakovky a prosazení teritoriality nemusí brzy stát nic v cestě. Už to zkrátka nechme, jak to je, a važme si proběhlého hlasování poslanců, která mohou v relativně krátkém čase vyřešit v oblasti exekucí víc, než celá teritorialita dohromady,“ uzavírá IPSI.

bau, IPSI
Přečteno: 1003x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Exekuce, zákon, novela, dluh, sociální oblastHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo