romea - logo
5. prosince 2019 (čtvrtek)
svátek má Jitka
Loading
rozšířené vyhledávaní

Romové z vládní rady tvrdě proti Maláčové: Vašich 15 opatření boje s chudobou pouze prohloubí sociální vylučování

3.12.2019 20:45
Edita Stejskalová a Petr Torák 10. 9. 2018 během zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (FOTO: František Bikár, Romea.cz)
Edita Stejskalová a Petr Torák 10. 9. 2018 během zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (FOTO: František Bikár, Romea.cz)

Podle občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny je 15 opatření boje s chudobou reakcí na přání a potřeby obcí, které jsou v některých případech v rozporu s mezinárodními závazky a národním právem České republiky. Podle Romů v radě svými návrhy MPSV nepřiměřeně zatěžuje do budoucna státní a evropský rozpočet propastným prohlubováním bytové krize značné části občanů.

"Opatření budou pouze prohlubovat sociální vylučování, což jde proti základnímu smyslu přijaté vládní Strategie. Neplněním Strategie sociálního začleňování se Česká republika staví do pozice neoprávněného příjemce evropských dotací a nedůvěryhodného partnera pro evropské instituce v politice sociálního začleňování, když takto ohrožuje další čerpání evropských financí do sociálního pilíře," uvádí se v tiskové zprávě občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, kterou server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

Tisková zpráva k 15 opatřením proti chudobě MPSV

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila v září tohoto roku 15 opatření boje s chudobou, na jejichž realizaci mělo spolupracovat sedm resortů. Zatímco Strategie se zaměřuje na plnění cílů, ke kterým se ČR zavázala v rámci evropského cíle strategie Evropa 2020. Uvedených 15 opatření je reakcí na přání a potřeby obcí, které jsou v některých případech v rozporu s mezinárodními závazky a národním právem České republiky.

Jedním z dominantních závěrů, kterými se uvedená pracovní skupina věnovala, je vznik nové dávky sloučením dávek na bydlení, která bude příjemci dávek odebrána, nebude- li dostatečně aktivní. Dále byl skupině představen záměr například posílit veřejně prospěšné práce, opatření v oblasti oddlužení v připravené novele zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti, zvýšení příspěvku obcím nejvíce postiženým sociálním vyloučením v rámci rozpočtového určení daní a další navrhovaná opatření.

V tomto úsilí MPSV připomínáme, že ČR ratifikovala v roce 1999 Evropskou sociální chartu včetně Dodatkového protokolu. V nich je stanoveno explicitní právo na bydlení, které podle názoru MPSV je možné dovozovat i pro Českou republiku. Alespoň takto se vyjádřilo u Ústavního soudu dne 21. 6. 2000 ve sporu o zrušení vyhlášky Ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Tento závěr konstantně prezentovalo i donedávna, a proto věříme, že v případě uvažovaného odebrání dávky na bydlení bude toto právo, které je v našich podmínkách realizováno pouze skrze dávky na bydlení, nezapomenut. V opačném případě by mohlo být odebrání dávky vykládáno jako omezení tohoto práva zaručeného jednotlivci podle mezinárodních smluv. Co je však horší, dávka na bydlení má být odebrána pouze jen některým osobám, které mají na dávku nárok. Jinými slovy neutrální norma bude dopadat na dvě skupiny odlišně. V této snaze MPSV je vhodné připomenout, že podle judikatury Soudního dvora Evropských společenství v případě uplatňování odlišných pravidel na srovnatelné situace nebo v uplatňování stejného pravidla na odlišné situace je považováno za přímou či nepřímou diskriminaci.

Doporučujeme proto MPSV, aby od uvedeného záměru upustilo a předložilo jiný návrh, který bude zohledňovat aktivitu osob, a to skrze jiné dávky, případně za jiných pravidel. Dávky stanovilo na časově omezené období s podmínkou jejich prodloužení oproti aktivitě příjemce dávky. Nepodmiňovat právo na sociální dávky s převahou sankcí, respektive sankcí založených na kolektivní vině, ale vytvořit motivační systém, kde předním hlediskem při získání výše dávky je aktivní účast jedince/rodiny na vzdělávání a účastí v některém opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Dále, aby byly například vytvořeny podmínky pro možné oddlužení většího okruhu osob, snížena administrativní zátěž zaměstnavatelů v případě exekucí, vytvořeny podmínky pro zaměstnávání osob obcemi, které se osvědčili v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, řešit chudobu s multidisciplinárním přesahem, tj. nikoli s primární rolí MPSV, ale rovnovážně i s dalšími klíčovými resorty.

Usnesením č. 24 ze dne 8. ledna 2014 schválila vláda ČR národní rámcový dokument pro oblast sociálního začleňování a boj s chudobou pod názvem „Strategie sociálního začleňování 2014–2020“ (dále jen „Strategie). Je významným dokumentem z hlediska čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie.

Svými návrhy k 15 opatřením proti chudobě pracovní skupina, potažmo MPSV, nepřiměřeně zatěžuje do budoucna státní a evropský rozpočet propastným prohlubováním bytové krize značné části občanů. Klíčový nástroj pro sociální začleňování, kterým je dle Strategie sociální práce, bude v individuální rovině při práci s klientem v masové míře nutně selhávat. Opatření budou pouze prohlubovat sociální vylučování, což jde proti základnímu smyslu přijaté vládní Strategie. Neplněním Strategie sociálního začleňování se Česká republika staví do pozice neoprávněného příjemce evropských dotací a nedůvěryhodného partnera pro evropské instituce v politice sociálního začleňování, když takto ohrožuje další čerpání evropských financí do sociálního pilíře.

Přečteno: 726x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

MPSV, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Bydlení, Sociální dávkyHLAVNÍ ZPRÁVY

Vánoce na turistické základně Myšinec v Budišovicích u Hrabyně prožily děti z dětských domovů z Čeladné, Příbora, Liptálu, Býchor a Uherského Ostrohu. (FOTO: Vladislav Sobol)

videoZÁZNAM: Situace je zoufalá, děti z dětských domovů končí i po 30 letech rozvoje ústavní péče na ulici

25.11.2019 11:33
V České republice vyrůstá v dětských domovech a dalších typech zařízení pobytové péče přes 8 000 dětí, z toho několik stovek ročně odchází do dospělosti.
 celý článek

Dalibor Karvay

Vídeňský symfonický orchestr jmenoval houslistu Dalibora Karvaye prvním koncertním mistrem

22.11.2019 11:15
Vídeňský symfonický orchestr jmenoval 34-letého slovenského houslistu Dalibora Karvaye svým prvním koncertním mistrem. Informoval o tom hudebníh časopis The Strad.
 celý článek

Druhý ročník ocenění od romských organizací a nezávislých osobností Lúč z tmy (Foto: Facebook Lúč z tmy)

videoZÁZNAM: Slavnostního předávání ocenění Lúč z tmy

22.11.2019 0:01
Přímý přenos slavnostního předávání ocenění Lúč z tmy, které každoročně udělují romské organizace a nezávislé osobnosti těm, kteří se dlouhodobě zasazují o zlepšení postavení Romů v různých oblastech života nebo se významným způsobem podílejí na budování mostů mezi Romy a většinovou společností. Záštitu nad 2. ročníkem ocenění Lúč z tmy převzala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Přenos z bratislavského Caffe Berinka odvysílá ROMEA TV od 19 hodin.
 celý článek

Další články z rubriky..
romea - logo