romea - logo
16. října 2021 (sobota)
svátek má Havel

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

ČTK tvrdí, že Romové jsou potomky indické kasty dalitů. Podle romisty Lukáše Houdka je zpráva velmi zkreslující

Praha, 5.12.2012 16:26, (ROMEA)
Dómští hudebníci při produkci na ulici ve městě Bhímtál, stát Uttaráňčal. Foto: Lukáš Houdek
Dómští hudebníci při produkci na ulici ve městě Bhímtál, stát Uttaráňčal. Foto: Lukáš Houdek

ČTK vydala článek o původu evropských Romů, který se však ukazuje jako nepřesně zpracovaný. Evropští Romové jsou podle ČTK potomky indické kasty dalitů, kteří představují nejnižší stupeň stavovsko-kastovní hierarchie v Indii. Z indického subkontinentu odešli před 1000 lety. Ukazuje to prý nová genetická studie, o níž informoval deník The Daily Telegraph.

DOKUMENT

ČTK dále uvádí, že autoři studie, zveřejněné v časopise Nature, porovnávali vzorky DNA romských mužů z Evropy se vzorky tisíců Indů z celého subkontinentu. Porovnáno bylo celkem přes 10 000 exemplářů, mimo jiné od příslušníků 214 různých indických etnických skupin.

Největší podobnost byla shledána u vzorků ze severozápadní Indie, a to v oblastech obývaných nejnižší kastou dalitů či nedotknutelných, kteří byli v tradičním kastovním systému hinduistické společnosti, jenž už řadu let v Indii oficiálně neplatí, ale mnohde silně přetrvává, považováni za nečisté.

Autoři výzkumu jsou prý přesvědčeni, že předci dnešních evropských Romů zahájili svou pouť na západ, aby bojovali ve válkách na území dnešního Paňdžábu v letech 1001 až 1026 na základě slibu povýšení do vyšší kasty. Později zřejmě uprchli před pádem hinduistických říší v dnešním Pákistánu.Jejich exodus do severní Afriky a Evropy podle The Daily Telegraph naznačuje, že byli možná jedněmi z prvních uprchlíků před islámem pronikajícím na indický subkontinent.

d_romove_big.jpg
Žena z dómské horské vesnice Karkótak, stát Uttaráňčal. Foto: Lukáš Houdek

Podle romisty je interpretace výzkumu nepřesná

Romista Lukáš Houdek, který na toto téma psal svou diplomovou práci, vnímá překlad, jenž vydala ČTK, jako velmi zjednodušený. Podle něj na základě řady nepřesných formulací zkresluje informace o původu Romů.

"V článku ČTK se uvádí, že Romové pocházejí z kasty dalitů. Už to samo o sobě je velmi zkreslené, jelikož dalité nejsou kastou, nýbrž politicky korektním označením pro dříve nedotknutelné skupiny obyvatel, které žijí napříč Indií. Romové s největší pravděpodobností pocházejí z uskupení kast, známého jako dómové, pro které se dnes sice může užívat označení dalit, nejdedná se ale rozhodně o kastovní označení" říká Houdek. Dómové byli a jsou rozšířeni zejména v severozápadní Indii, o níž se výzkum zmiňuje.

"ČTK se opírá o článek, jenž vyšel v The Daily Telegraph, kde je celá studie shrnuta a odkazuje na text v časopise Nature. V tom se ale neobjevuje o dalitech, rituální nečistotě a dalších atributech ani slovo, stejně jako ve zmiňované studii, kde nenajdeme ani jednou slovo ,nedotknutelný´ apod.  Objevují se zde pouze odkazy na původ Romů v tzv. Scheduled Castes, což jsou původně kmenové skupiny, které se do hinduistické společnosti začlenily až později, čímž obsadily nejnižší příčky tamního společenského žebříčku. Patrně tedy došlo k dezinterpretaci a nebezpečnému zjednodušení ze strany ČTK, jejíž text dále kopíruje většina českých médií," dodává Houdek.  

muz-pec_3.jpg
Mladý dómský kovář ve městě Bhímtál, stát Uttaráňčal. Foto: Lukáš Houdek

Při spojování Romů s původně nedotknutelnými skupinami obyvatel považuje romista za klíčové osvětlit, z jakého důvodu se tyto skupiny nedotknutelnými staly.

"Jak uvádí například indický akademik V. N. Misra, byla to často původní kmenová společenství žijící v nedostupných místech, která se do vytvořené hinduistické společnosti začleňovala až později, tudíž na ně v tvořící stratifikované společnosti již nebyl prostor a byla postavena mimo něj, čímž získala velmi nízký statut. Tak patrně vznikla skupina bezkastovních, tedy také nedotknutelných skupin. Nicméně rituální nečistota, o které se text ČTK zmiňuje, je dána právě pozicí v kastovním systému. O spojitosti Romů s dómy a jejich původem v severozápadní Indii se ale zejména na základě jazykových analýz hovoří již od 19. století, nejde tedy o nic převratného. Článek ČTK není sice fakticky úplně špatně, obsahuje však několik nepřesností a formulací, které Romy staví do negativního světla. Osobně vnímám podobně zkreslené zprávy o původu Romů jako velmi nebezpečné, protože právě na základě neznalosti indických reálií mohou podporovat četné stereotypy, které majoritní společnost o Romech má," dodává Houdek.

Přečteno: 6660x
 

Kam dál:

Štítky:  

Romové, VýzkumHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo