romea - logo
19. září 2021 (neděle)
svátek má Zita

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

CVVM zahájí sběr dat k mezinárodnímu výzkumu o situaci Romů v evropských zemích

26.4.2021 15:40
Logo Centra pro výzkum veřejného mínění
Logo Centra pro výzkum veřejného mínění

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) bude v období od konce dubna do konce června 2021 sbírat data v rámci mezinárodního šetření Výzkum o situaci Romů v letech 2020-2021. Výzkum zadala Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA). FRA je nezávislá agentura EU, která nemá žádnou spojitost s národními vládami nebo orgány a která napomáhá tomu, aby se se všemi občany Evropské unie zacházelo důstojně a byla respektována jejich práva.

Tohoto průzkumu se bude účastnit 8400 Romů z 10 evropských zemí: Česka, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Španělska, Severní Makedonie a Srbska. Cílovou populací průzkumu jsou osoby ve věku od 16 let, které se samy identifikují jako Romové. Plánovaný počet rozhovorů se pohybuje od 500 do 1740 Romů v každé zemi. Průzkum jménem agentury FRA koordinuje společnost Kantar a v České republice jej provádí CVVM.

Cílem průzkum je porozumět životu Romů, důkladně nahlédnout na jejich současnou životní situaci a každodenní zkušenosti v jejich zemi. Průzkum si též vytyčil několik dalších cílů, mezi něž patří shromáždění srovnatelných údajů v deseti cílových zemích na podporu ochrany základních práv Romů; zjištění údajů pro sledování pokroku při provádění vnitrostátní strategie integrace Romů; umožnění analýzy trendů v průběhu času a zpřesnění metodiky výzkumu pro výběr vzorku a průzkum těžko dostupných skupin. Průzkum zahrnuje otázky týkající se současné životní situace a kvality života Romů, zdraví, pracovních míst, povědomí o právech a důvěry v instituce.

Výběr respondentů bude probíhat náhodně pomocí tzv. náhodné procházky, kdy tazatel pomocí předem definovaného systému náhodně vybírá domácnosti a v nich pak jednotlivce vhodné a ochotné k rozhovoru. Všechny informace, které během rozhovoru respondent poskytne, zůstanou anonymní. Se všemi odpověďmi bude zacházeno naprosto důvěrně a budou použity pouze pro výzkumné účely. Účast na průzkumu je zcela dobrovolná – rozhovor může každý dotázaný kdykoli přerušit a z průzkumu odstoupit.

CVVM
Přečteno: 541x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

CVVM, Romové, PrůzkumHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo