romea - logo
16. srpna 2022 (úterý)
svátek má Jáchym

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

DOKUMENT: Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2020

7.6.2021 17:43
Edita Stejskalová a Petr Torák 10. 9. 2018 během zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (FOTO: František Bikár, Romea.cz)
Edita Stejskalová a Petr Torák 10. 9. 2018 během zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (FOTO: František Bikár, Romea.cz)

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny vydala výroční zprávu za rok 2020, ve které popisuje svou činnost v uplynulém roce. V roce 2020 se konala dvě prezenční zasedání Rady a tři hlasování formou per rollam.

První zasedání Rady proběhlo 3. února 2020 a rada se kromě jiného zabývala i návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na změnu zákona o dávkách na bydlení, vyslechla také informace o výsledcích jednání pracovní skupiny k 15 bodům opatření boje s chudobou nebo se zabývala problematikou veřejně prospěšných prací. Na zasedání přijala také celkem 7 usnesení.

Druhé zasedání se v roce 2020 konalo 4. září 2020. Rada se zabývala například prezentací Romů v učebnicích pro žáky základních škol a studenty středních škol nebo diskutovala o postupu v návrhu zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Odškodnění bylo poslaneckou sněmovnou schváleno v červnu 2021. Celkem přijala v září rada 6 usnesení.

V průběhu roku 2020 přijala také Rada několik usnesení formou tří hlasování per rollam. Schválila tak například jednací řád rady, Statut Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování nebo Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019.

V průběhu roku 2020 se občanští členové Rady nad rámec prezenčních a distančních zasedání Rady účastnili zasedání Výborů a Pracovních skupin zřízených Radou a zasedání pracovních orgánů zřízených v jiných orgánech státní správy, jako jsou např. dotační komise zřízené pro hodnocení projektů v rámci dotačních programů na podporu integrace romské menšiny v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstvu kultury, jednání Republikového výboru pro prevenci kriminality či zasedání monitorovacích výborů operačních programů.

Někteří členové občanské části Rady se společně se zástupci neziskových organizací také velmi aktivně zapojili do přípravy nové Strategie romské integrace 2021 – 2030, zejména jejich tematických kapitol a do návrhů opatření pro zlepšení integrace Romů.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny je stálým, poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské integrace. Cílem Rady je napomáhat zlepšení postavení Romů ve všech sférách života, odstraňování nedůvodných rozdílů v postavení Romů a většinové společnosti, a dosažení bezkonfliktního a vzájemně obohacujícího soužití Romů a většinové společnosti.

DOKUMENT

Přečteno: 752x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, zprávaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo