romea - logo
6. července 2022 (středa)
svátek má Státní svátek - Mistr Jan Hus

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Evropská komise: Diskriminační výroky Stanislava Křečka vzbuzují velmi vážné obavy, budeme jednat

16.2.2022 19:04
Stanislav Křeček a budova Evropské komise (Ilustrační koláž: Romea.cz)
Stanislav Křeček a budova Evropské komise (Ilustrační koláž: Romea.cz)

Evropská komise bude jednat s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a nově jmenovaným příslušnými orgán o jeho protiromských výrocích. Komise tak reagovala na loňský dopis několika neziskových organizací, které si stěžovaly na jednání Stanislava Křečka. Vyplývá to z dopisu Evropské komise, který má zpravodajský server Romea.cz k dispozici.

Před rokem v únoru zaslalo 14 organizací a několik jednotlivců dopis Evropské komisi, kde vyjadřovali obavy nad tím, že výroky ombudsmana odrazují potenciální oběti diskriminace z řad romské menšiny obracet se na kancelář Veřejného ochránce práv. Organizace také upozornily na jednotlivé případy diskriminačních výroků ombudsmana.

Evropská komise: "Sdílíme Váš názor, že opakované diskriminační výroky Stanislava Křečka vzbuzují velmi vážné obavy. Proto se Komise rozhodla reagovat okamžitě a záležitost projednat s ním / nově jmenovanými příslušnými českými orgány."

"Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček svými opakovanými veřejnými výroky o menšinách, zejména Romkách a Romech, odrazuje potenciální oběti rasové diskriminace od podání oficiální stížnosti k orgánu pro rovné zacházení," napsaly v únoru 2021 organizace s tím, že je tak ohroženo naplnění cílů sledovaných ve směrnici EU věnované rasismu.

"Jeho dosavadní působení je v rozporu s hodnotami zakotvenými čl. 21 Listiny základních práv EU," dodaly v dopise organizace s tím, že Stanislav Křeček svým jednáním odrazuje romské organizace od jakékoliv konstruktivní spolupráce.

"Sdílíme Váš názor, že opakované diskriminační výroky Stanislava Křečka vzbuzují velmi vážné obavy. Proto se Komise rozhodla reagovat okamžitě a záležitost projednat s ním / nově jmenovanými příslušnými českými orgány," uvedli představitelé Evropské komise, konkrétně Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, v odpovědi, kterou organizace obdržely shodou okolností těsně před tím než ombudsman Stanislav Křeček opět pobouřil Romy svými výroky o sociálně vyloučených lokalitách.

Podle dopisu pak v delším časovém horizontu Komise hodlá navrhnout nové právní předpisy, které by takovým situacím bránily.

"Děkujeme zástupcům EK, že se věnovali našemu podnětu a očekáváme další kroky směrem k českým institucím. Zároveň připomínám, že souhlasíme s názorem zástupců EK ohledně fungování úřadu jako takového a naše výhrady směřují na jeho reprezentaci ombudsmanem," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz k vyjádření Evropské komise Petr Máčal, ředitel organizace IQ Roma servis, která dopis iniciovala.

K jednotlivým případům Komise uvedla, "že k posouzení konkrétních skutečností a okolností týkajících se uplatňování vnitrostátního práva v dané konkrétní situaci jsou příslušné pouze vnitrostátní orgány. Evropská komise nemůže do věci zasahovat ani jednat jako odvolací subjekt."

Organizace si také stěžovaly na to, že vrcholní představitelé ČR k výrokům ombudsmana mlčí. "Tato nulová reakce mě/nás vede k přesvědčení, že Česká republika porušuje právo EU a nehodlá zjednat nápravu prostřednictvím vlastních zákonných procedur. Je na místě, aby se do věci vložila Evropská komise s cílem zajistit účinnou aplikaci práva EU, a to prostřednictvím tzv. infringement procedure," uvedly organizace v dopise.

Komise však uvedla, že samotná kancelář Veřejného ochránce práv si plní své povinnosti.

"Pokud jde o obecné fungování českého orgánu pro rovné zacházení, na základě šetření, které jsme provedli, a z veřejně dostupných zpráv jsme vyrozuměli, že pracovníci českého orgánu pro rovné zacházení navzdory výše popsané obtížné situaci nadále plní své povinnosti. Výroční zpráva orgánu pro rovné zacházení zveřejněná v únoru 2021 uvádí případy týkající se bydlení a segregace ve školách. Za současného stavu práva EU by snížení počtu podnětů s námitkou diskriminace z důvodu romského původu samo o sobě nepředstavovalo dostatečně pevný důvod pro předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie, zejména pokud je česká právní úprava v souladu s právem EU," uvedli v dopise představitelé EK.

"Ve stávajícím případě by se snížení počtu podnětů s námitkou diskriminace z důvodu romského původu mohlo jevit jako podmíněné okolnostmi. Komise by ale nebyla schopna prokázat, že je toto snížení počtu podnětů přímým důsledkem jmenování Stanislava Křečka a nikoli výsledkem jiných faktorů, včetně pandemie. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nehodlá Evropská komise v této fázi zahájit nové řízení o nesplnění povinnosti proti České republice a Vaši stížnost uzavře," dodala na závěr dopisu EK s tím, že bude situaci v každém případě nadále pozorně sledovat.

Stanislav Křeček byl do funkce Veřejného ochránce práv zvolen před dvěma lety. V letech 2013 - 2019 byl zástupcem tehdejší ombudsmanky Anny Šabatové. Ombudsmana volí Poslanecká sněmovna ČR z návrhů prezidenta a Senátu. Funkční období je šestileté.

Přečteno: 1842x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Stanislav Křeček, Diskriminace, Rasismus, Ombudsman, Anticiganismus, Evropská komiseHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo