romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Festival dokumentárních filmů v Brně položí otázku: Vzdělání jako nástroj rozvoje?

Brno, 6.11.2012 10:57, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

V Brně proběhne 4. ročník festivalu dokumentárních filmů o domorodých lidech, pod názvem Native and Indigenous Film Fest (NAIFF). Festival proběhne ve dnech 9. - 10. listopadu 2012 v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pořádá jej nevládní organizace United World of Indigenous Peoples (UWIP) ve spolupráci s Katedrou antropologie na FSS MU.

Tematicky je věnován problematice vzdělávání, poprvé se bude věnovat i romským tématům. Promítat se bude film Luník IX režiséra  Artura Čonky, který žuje v Británii. Dokument je o každodenních těžkostech obyvatel tohoto sídliště. Film bude promítnut v pátek 9.11. od 20.00 hodin.

Vzápětí poté poběží film Romský král režiséra Viliama Poltikoviče. Jde o sběrný dokument o proměnách romské osady Žehra za 20. let. 

Součástí festivalu jsou každoročně přednášky předních antropologů. Letos se této úlohy ujme Mgr. Vojtěch Pelikán s přednáškou Romové a příroda, která proběhne v pátek 9. listopadu od 19.00 hodin.

Festival vyvrcholí v sobotu 10. 11., kdy po filmu Školitelé světa následuje panelová diskuse Vzdělání jako nástroj rozvoje. Jde o debatu nad problematikou školního vzdělávání chudých, minoritních a marginalizovaných skupin populace. Pozvání do diskuse přijali

  • Irena Kašparová, MA, Ph.D. (antropoložka, FSS MU Brno),
  • Ing. Mgr. Tomáš Ryška (Katedra obecné antropologie FHS UK a Kabinet sociální antropologie KSV UP),
  • Ing. Jiří Sázel (předseda projektu Brontosauři v Himálajích),
  • Ing. Jan Tilinger (předseda Občanského sdružení Surya).

Debatu bude moderovat Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (FSS MU Brno).

Film Školitelé světa (Schooling the World, režie Carol Black) zpochybňuje přesvědčení, že západní model vzdělávání pomáhá zlepšovat život, ať se dostane kamkoli. Zamýšlí se nad odcizujícím dopadem vzdělání nejen u dětí, ale i dospělých v domorodém kontextu a nabízí pronikavý pohled pro všechny, kdo se zajímají o smysluplnou výchovu a vzdělání dětí a budoucnost lidské civilizace. Promítání filmu se uskuteční v sobotu 10. listopadu a jedná se o jeho českou premiéru.

Vzdělávání se dále věnuje film Martina Marečka Pod sluncem tma.

Bude uveden i snímek o malém chantyjském děvčátku Kateřinka (Malenkaja Katerina, režie Ivan Golovnev) a dokument Západní Papua - cesta ke svobodě. Boj za nezávislost Západní Papuy je jedna z dlouhodobých aktivit pořádající organizace UWIP.

V sobotu budou přednášky Kamera jako nástroj ochrany tradičních znalostí Ing. Pavla Boreckého a „Ne barevné, ne chlupaté“ doc. Ing. Marie Borkovcové.

Specialitou festivalu je ochutnávka hmyzích pokrmů a cesmíny paraguayské.

PROGRAM

PÁTEK 9.11.

17:00
Zahájení

17:15
Kateřinka (Malenkaja Katerina), Ivan Golovnev, 24 minut, Rusko 2004.

Severovýchod Sibiře, Rusko. Malé chantyjské děvčátko Katerina pozoruje a snaží se chápat vnější svět. Učí se hlasům lidí, zvířat a dalších bytostí. Postupně se přibližuje k neznámu a neznámo se přibližuje k ní – nedaleko od jejich nomádského tábora se objevuje těžební ropná věž.

17:45
Freewestpapua, Václav Pecl.

Krátké představení kampaně za Západní Papuu.

18:00
Tajná válka (Secret War), Steffen Keulig, Německo 2007

Film popisuje situaci běženců ze západní části Papuy spolu s historií tohoto území zabraného Indonésií a přináší svědectví o drancování přírodních zdrojů prostřednictvím řady rozhovorů. Film byl premiérově uveden na benátském Biennale 2007.

18:16
Západní Papua - cesta ke svobodě (West Papua – A Journey to Freedom), Erin Morris, 30 min, Austrálie 2011.

Dokument stručně popisuje politický aktivismus Hermana Wainggaie, mladého vůdce za nezávislost Západní Papuy, při jeho cestě z australského Melbourne do odlehlého uprchlického tábora běženců ze Západní Papuy, který se nachází na severním pobřeží Papuy
Nové Guineje.

19:00
Romové a příroda, Mgr. Vojtěch Pelikán.

Přednáška na téma vztahu Romů k přírodě se zabývá dvěma dimenzemi postoje k přírodě: Nejprve neagrárním způsobem života přinášejícím značně rozdílnou podobu uvažování. To se promítá do postoje ke krajině, který je zejména nereflektovaný, krajina tvoří hranici mezi lidským světem a chaosem, promlouvá skrze ni Bůh a důležitou emocí je strach z přírodního. Výrazný je i postoj prakticko-užitný. Druhá dimenze studuje postoj k přírodě jakožto principu skrze vymezování rituálně nečistého, což lze považovat za ekvivalent dichotomie příroda-kultura.

20:00
Luník IX (Lunik IX), Artúr Čonka, 9 min, Velká Británie 2012.

Artúr Čonka prožil první roky svého života na košickém sídlišti Luník IX ještě v dobách, než se z něj stalo největší romské ghetto na Slovensku. Od svých osmi let žije ve Velké Británii, kam jeho rodina odešla. Krátký dokument zachycující každodenní těžkosti obyvatel sídliště Luník IX byl součástí jeho diplomové práce a v Británii se brzy stal středem značné pozornosti médií.
„Od nejútlejšího věku jsem musel pochybovat o své identitě, o tom, kde si stojím, co pro mě znamená romská kultura a co představuje ve vztahu k širší kultuře, ve které žiji. To mě přivedlo zpět do Luníku, abych tam hledal své kořeny prostřednictvím filmu a fotografie, a abych vám ukázal tvrdé podmínky, jaké moji lidé musí snášet v současné Evropě.“

20:10
Romský král, Viliam Poltikovič, 57 min, ČR 2009.

Sběrný dokument o proměnách romské osady za 20. let. Roku 1992 natočil dokumentarista Viliam Poltikovič sociální dokument Stěhování osady o romských obyvatelích slovenské obce Žehra, kteří se ze svých ručně postavených obydlí hromadně přestěhovali do nových panelových domů. Po 17 letech se autor do obce vrací a zjišťuje současný stav. Nejen, jak se jim vede, ale jak reflektují svoji situaci, jaké je mikroklima vesnice a jak vnímají změny ve společnosti. Řada z nich se vydala za prací do Čech nebo se odstěhovala do Velké Británie, kam je autoři s kamerou také sledují.

SOBOTA 10.11.

16:00
Mokenové, synové želvy (Nomadic People of the Seas/Moken de Birmanie), 55 min, 2006.

Mezi ostrůvky Andamanského moře se stěhují z místa na místo rodiny rybářů a lovců perel. O Mokenech se v jihovýchodní Asii říká, že jsou to lidé, kteří se vynořili z moře. Jsou to kočovníci, kteří žijí na svých loďkách a stěhují se z místa na místo po ostrůvcích Andamanského moře. Na plážích si staví chýše, kde přežívají období dešťů, kdy se nelze plavit po moři. Mokenové jsou malé etnikum – jsou jich sotva tři tisíce – a patří k nejstarším obyvatelům této oblasti. Představují jediný mořský národ, který nepraktikuje rybolov v pravém slova smyslu. Jsou však neúnavnými potápěči, sběrači korýšů a mořských perel – a rovněž zkušenými staviteli lodí. Jsou stále na cestách a domov mají tam, kam je zaneslo moře a kde je zastihla noc.

17:00
Kamera jako nástroj ochrany tradičních znalostí, Ing. Pavel Borecký.

Prezentace metody etnobotanického výzkumu, který využívá filmové kamery jako nástroje pro záznam mizejících tradičních znalostí kmene Ashéninka. Tento odborný příspěvek přináší zároveň širší vhled do problematiky soužití většinové společnosti a indigenních obyvatel Amazonie.

18:00
Pod sluncem tma (Solar Eclipse), Martin Mareček, 81 min, ČR 2011.

Milan a Tomáš, dva čeští rozvojoví experti, se naposledy vracejí do odlehlé zambijské osady Masuku, kde před čtyřmi lety elektrifikovali areál školy a nemocnice. Postupně zjišťují, proč některé části systému nefungují, a snaží se vše během hektických dnů i černočerných nocí opravit a finálně předat. Zažívají zkraty všeho druhu, míjení a prolínání různých světů, ale i oslavné rituály vděčnosti. Pod sluncem tma vtipně a naprosto otevřeně sleduje úskalí rozvojové pomoci.

19:30
„Ne barevné, ne chlupaté“ - přednáška doc. Ing. Marie Borkovcové.

Hrst hmyzu dodá člověku denní množství všech potřebných látek. Avšak už jako malým dětem nám rodiče vštípili do hlav, že hmyz se nejí - i proto k hmyzu má většina z nás ve spojení s jídlem odpor. Přitom Evropa je jediný kontinent, kde hmyz nepatří do lidského jídelníčku ani okrajově. Doktorka Marie Borkovcová vede na Mendelově univerzitě výzkum, který se snaží začlenit hmyz do českého jídelníčku.

20:15
Školitelé světa (Schooling the World), Carol Black, 65 min, USA 2011.

Kdybyste chtěli zničit kulturu, kde byste začali? - U dětí. Film zpochybňuje přesvědčení, že západní model vzdělávání pomáhá zlepšovat život, ať se dostane kamkoli. Zamýšlí se nad odcizujícím dopadem vzdělání nejen u dětí, ale i dospělých v domorodém kontextu, např. v Ladakhu. Zdůrazněn je i odlišný, avšak rovněž ničivý kontext vzdělání v Americe. Film nabízí pronikavý pohled pro všechny, kdo se zajímají o smysluplnou výchovu a vzdělání dětí a budoucnost lidské civilizace.

Po skončení programu - afterparty v Café Mezzanine:
DJ Dan Keschen + hmyzí raut

Po celý čas festivalu bude možné zdarma ochutnávat čaj z cesmíny paraguayské.

Facebooková stránka festivalu


Přečteno: 643x
 

Kam dál:

Štítky:  

Vzdělávání, Dokumenty, KulturaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo