romea - logo
13. srpna 2022 (sobota)
svátek má Alena

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Helena Válková: Strategie romské integrace na roky 2021–2030 půjde 10. prosince k podpisu premiérovi. Do konce ledna by ji měla schválit vláda

9.12.2020 14:15
Helena Válková a Andrej Babiš (FOTO: www.vlada.cz)
Helena Válková a Andrej Babiš (FOTO: www.vlada.cz)

Strategii romské integrace na roky 2021–2030 předloží zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková 10. prosince k podpisu premiéru Andreji Babišovi. Pokud premiér strategii podepíše, půjde materiál do meziresortního připomínkování a vláda by ji měla schvalovat na konci ledna. Helena Válková to řekla v rozhovoru pro ROMEA TV.

Na nové strategii pro nadcházející desetileté období pracovali od června 2020 ve spolupráci s kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny někteří členové "romské" rady, neziskové organizace a zástupci jednotlivých ministerstev. Strategie má textovou část a tzv. logické rámce, kde jsou konkrétní úkoly pro jednotlivé resorty. Úkoly a opatření se týkají například oblasti romské emancipace, anticiganismu, bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, zdraví a samotné implementace strategie.

VIDEO

"Máme připravenou pracovní verzi strategie. Ze všech strategií, které jsme připravovali, byla tato nejtěžší," uvedla pro ROMEA TV Helena Válková.

"Na Den lidských práv, tedy 10. prosince, předložím strategii panu premiérovi k podpisu, a pokud materiál podepíše, půjde strategie 11. prosince do připomínkového řízení," dodala Válková s tím, že připomínkování považuje za klíčové, protože s některými úkoly a opatřeními ve strategii nemusí být spokojena jednotlivá ministerstva. Ta mají na připomínkování 10 dní.

"V prvním lednovém týdnu začneme připomínky vypořádávat a moje ambice je, aby do konce ledna šla strategie do vlády a byla schválena," řekla v rozhovoru zmocněnkyně pro lidská práva.

Válková připomněla, že ve strategii jsou v jednotlivých oblastech konkrétní úkoly a opatření, například by měl být do roku 2022 zřízen post zmocněnce pro romské záležitosti.

Článek 4, specifický cíl VIIIa)

Bojovat proti diskriminaci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové, a podporovat jejich sociálně-ekonomickou integraci.

Sporným bodem pro ministerstva může být podle Válkové tzv. bod VIIIa, článku 4, dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Českou republikou. Tento bod by měl zajistit, že podpora v následujících deseti letech bude opravdu cílená na Romy a bude možné přesně zjistit, k jakým posunům u Romů došlo, bude možné zjistit, kolika Romů se pomoc týkala a jaké konkrétní finanční prostředky pomoc stála.

"Romská menšina má svá specifika kulturně-historická, čili tam musíme mít jiný přístup," uvedla Válková a zkritizovala využití finančních prostředků na romskou integraci v minulém desetiletém období. "Máte pocit, že je ta situace lepší? Já tedy ne," řekla Helena Válková s tím, že je třeba, aby samotní Romové byli vtaženi do rozhodování o využívání financí na dalších 10 let.

Zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková také připomenula, že množství finančních prostředků nebo i vytvoření pozice vládního zmocněnce pro romské záležitosti může negativně ovlivnit malé množství Romů, kteří se přihlásí k romské národnosti v nadcházejícím sčítání lidu.

"Budu v tom velmi aktivní. V lednu se kvůli tomu obrátím dopisem na zástupce národnostních menšin. Věřím, že se v březnu, kdy má sčítání proběhnout, se nad tím všichni zamyslí," uvedla Válková.

Strategie romské integrace 2021–2030 navazuje na Strategii romské integrace do roku 2020, kterou schválila vláda dne 23. února 2015. Obdobně jako ve stávajícím programovém období 2014–2020, v rámci kterého byla Strategie romské integrace do roku 2020 tzv. předběžnou tematickou podmínku pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), tak i nové programové období 2021–2027 počítá s tzv. základní tematickou podmínkou zaměřenou na inkluzi Romů.

Kromě Strategie romské integrace do roku 2020 nová strategie navazuje na stěžejní dokumenty Evropské unie a mezinárodních organizací, např. na Zprávu o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 nebo doporučení orgánů Rady Evropy k naplňování Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Jak vznikala Strategie romské integrace na roky 2021–2030

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR připravilo první návrh strategie. Ten na konci dubna 2020 otevřelo k veřejným konzultacím. Konzultace měly probíhat formou online dotazníku. Tento postup kritizovali někteří členové "romské" rady a také neziskové organizace. Podle nich byli Romové nedostatečně zapojeni do přípravy samotného textu strategie a ten jim byl předložen v momentě, kdy byl již hotový.

Neziskové organizace v čele s organizací RomanoNet, která sdružuje několik významných romských a proromských organizací, vyzvaly k přepracování strategie, na které se měly zájem podílet.

První společné jednání pracovních skupin pak proběhlo 24. června 2020 v prostorách Impact Hubu, kde došlo k revizi a návrhům nových cílů a opatření.

Pak probíhala až do konce listopadu celá série společných videokonferencí, kde se formuloval konkrétní obsah logických rámců a konkrétní úkoly pro jednotlivé resorty. Vznikala také finální podoba textové části. Celý materiál bude nyní předložen k podpisu premiéru Andreji Babišovi.

Přečteno: 1996x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Helena Válková, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Neziskový sektor, Strategie, Andrej Babiš, Úřad vlády, sčítání 2021HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo