romea - logo
13. srpna 2022 (sobota)
svátek má Alena

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Junák - svaz skautů a skautek ČR odsuzuje projevy rasové nesnášenlivosti ve veřejném prostoru

Praha, 18.7.2013 10:16, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

Junák – svaz skautů a skautek ČR ve svém prohlášení jednoznačně odsuzuje projevy rasismu a je znepokojen, že se projevům nesnášenlivosti nedostává jednoznačného a výrazného odsouzení ze strany reprezentantů politického života a že jim mlčky přihlíží nezanedbatelná část většinové části společnosti. Prohlášení přinášíme v nezkráceném znění.

Stanovisko Junáka – svazu skautů a skautek ČR k projevům rasové nesnášenlivosti ve veřejném prostoru

Junák – svaz skautů a skautek ČR je největší výchovnou organizací dětí a mladých lidí v České republice. Cílem skautingu je rozvoj mladých lidí a jejich charakterů, aby se stali platnými členy společnosti a pomáhali k jejímu rozvoji. S vědomím zodpovědnosti za stav svobodné občanské společnosti jednoznačně odsuzujeme projevy rasismu ve veřejném prostoru, které jsou opakovaně a s narůstající intenzitou přítomny v naší společnosti.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak extremisté do různých míst v České republice opakovaně svolávají protestní shromáždění, na nichž zaznívají nenávistná hesla odsuzující celou skupinu obyvatel. Kolektivní obviňování těch, kteří se nacházejí v nelehké životní situaci, žádné problémy nevyřeší. Velká část Romů je přitom v České republice vystavena ztíženým podmínkám, již od dětského věku zažívají romská děvčata a chlapci každodenní odsouzení, nevraživé pohledy a různou míru diskriminace. Cestu pro zlepšení situace vidíme mimo jiné v regulaci hazardu, v kvalitě sociálních služeb, možnostech rekvalifikace či smysluplného trávení volného času pro děti a mladé lidi. Je potřeba dlouhodobého a rozhodného nasazení ze strany státní správy, samospráv i neziskových organizací.

Pochody extremistů do oblastí, které sami pokládají za problematické, situaci pouze zhoršují. Vedou k nálepkování jedné skupiny obyvatel, posilují stereotypní pohled nikoli na jednoho každého člověka s jeho silnými a slabými stránkami, ale na skupinu obyvatel vymezenou etnickým původem. Extremisté přitom používají nepřípustné paušalizování, které při setkání s racionálním úsudkem nemůže obstát. Znepokojuje nás, že se těmto projevům nesnášenlivosti nedostává jednoznačného a výrazného odsouzení ze strany reprezentantů politického života a že jim mlčky přihlíží nezanedbatelná část většinové části společnosti.

Skautské oddíly jsou otevřené každému člověku, nabízejí bezpečné prostředí pro vzájemné soužití, pochopení a porozumění, netvoří bariéry věkové, sociální či rasové. Podporujeme různost a dialog a vedeme děti a mladé lidi k tomu, aby se dokázali ozvat ve chvíli, kdy se jim něco nelíbí a aby se aktivně zasazovali o změny ve svém okolí. Zároveň usilujeme o to, aby takové změny dokázali prosazovat s respektem k jedinečnosti každého člověka a formou dialogu, nikoli násilím. Jsme přesvědčeni, že se jedná o přístup vhodný nejen pro skautky a skauty.

Josef Výprachtický, starosta Junáka

Přečteno: 1497x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Rasismus, Demonstrace, Extremismus, Občanská společnost, PolitikaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo