romea - logo
23. října 2021 (sobota)
svátek má Teodor

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Krajské a senátní volby 2016: Návod jak volit!

7.10.2016 1:00
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

Volby do zastupitelstev krajů se konají  v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Společně s krajskými volbami proběhnou ve vybraných obvodech i volby senátní.

Kdo může volit

Volit může každý občan České republiky, který dosáhl v době voleb (tedy nejpozději druhý den voleb) věku nejméně 18 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Hlasování v krajských volbách

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů mají šedou barvu. Jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jste měli obdržet nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo zjistíte, že nemáte k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu (1 - 89), neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích.

Jednotlivé kandidáty naleznete také na speciálním volebním webu www.volby.cz.

Prokázání totožnosti

Po příchodu do volební místnosti musíte prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Pokud doklad nebudete mít, nebude vám umožněno volit!

Jak se hlasuje

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, půjdete do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Za tzv. plentu musíte jít. Pokud do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků nepůjdete, nebude vám hlasování umožněno.

Za plentou vložíte do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud dáte na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vložíte úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky (volební urny).

Hlasování v senátních volbách

Společně s krajskými volbami probíhají ve stejné dny i volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve 27 volebních obvodech.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Opět jsou opatřeny razítkem pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu a měli jste je dostat nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). Pokud se něco s lístky stane nebo jste je nedostali, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu jsou barvy žluté.

Prokázání totožnosti

Probíhá stejně jako u krajských voleb, tedy platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, půjdete do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Za tzv. plentu musíte jít. Pokud do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků nepůjdete, nebude vám hlasování umožněno.

Za plentou vložíte do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého jste se rozhodli hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Do obálky vložte pouze jeden lístek, pokud jich vložíte více, bude váš hlas neplatný.

POZOR tedy. Ti, kdo volí v krajích i senátních volbách (I. kolo), musí vložit šedý lístek do šedé obálky a žlutý lístek do žluté obálky! Jinak bude váš hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vložíte úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky.

Přečteno: 3057x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Volby, Krajské volby 2016, Senát, Senátní volbyHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo