romea - logo
26. října 2021 (úterý)
svátek má Erik

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Monika Šimůnková: Důrazně odsuzuji všechny nenávistné akce svolané na tento víkend

Praha, 23.8.2013 15:55, (ROMEA)
Monika Šimůnková (Zdroj: www.vlada.cz)
Monika Šimůnková (Zdroj: www.vlada.cz)

Důrazně odsuzuji všechny snahy o nenávistné akce, které se mají uskutečnit 24. srpna v pěti krajích České republiky. Extrémisté tak chtějí navázat na sérii protiromských demonstrací, které proběhly v posledních měsících v Duchcově, Českých Budějovicích a dalších místech. Stejné skupiny a jednotlivci z řad pravicových radikálů se tím snaží o koordinovaný postup v různých místech České republiky.

Jsme tak svědky toho, že se na různých místech, které se výrazně liší svou historií, velikostí, kapacitami, politickou reprezentací i sociální situací tamních obyvatel, snaží extremisté zneužívat problémů lidí a jejich nespokojenosti se sociální a politickou situací.

Tuto nespokojenost se snaží namířit proti skupině lidí, která je v České republice nejvíce ohrožena chudobou, diskriminací a obecně sociálním vyloučením. Zároveň s tím se také objevuje kritika nedostatečného zajištění bezpečí a veřejného pořádku a kritika údajně nespravedlivého systému sociálních dávek.

V reakci na opakující se protesty jsem 1. srpna tohoto roku svolala vládní pracovní skupinu pro řešení sociálních nepokojů. Skupina byla svolána na základě informací od Agentury pro sociální začleňování z míst, kde Agentura působí. Jejího jednání se vzhledem k závažnosti situace zúčastnil i premiér Jiří Rusnok a ministr vnitra Martin Pecina. Skupina projednala a schválila 8 návrhů na řešení eskalujících problémů v regionech. Jde například o potřebu přípravy zákona o sociálním bydlení, změny systému dávek pomoci v hmotné nouzi, řešení zadluženosti nejchudších obyvatel nebo o opětovné zavedení veřejné služby s bonifikací práce sociálně slabších.

Tyto návrhy reagují na dlouhodobě narůstající problémy vyplývající z nevyjasněných kompetencí a pravomocí státu a obcí v oblasti bydlení a sociálních politik, nepřehledného systému sociálních dávek, ze segregačních a diskriminačních politik některých obcí v oblasti bydlení, neexistující či nedostatečné politiky v oblasti sociálního bydlení, nedostatečné podpory sociálně znevýhodněných žáků ve školství, nedostatečné podpory sociálních služeb, neefektivního systému podpory zaměstnanosti, zejména v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti, nízké participace občanů v lokálním kontextu a také často problematickému potírání drobné kriminality.

Významnou roli v šíření nenávistných nálad a často i nepravdivých informací zaměřených proti znevýhodněným skupinám obyvatel pak sehrává internet, zejména sociální sítě. Vyvrácení takto šířených informací není věnována dostatečná pozornost ze strany významných politických představitelů a chybí i efektivnější informování v oblasti systému sociálních dávek a multietnického soužití.

Těmto negativním trendům je třeba čelit rychlými a rozhodnými kroky. Proto v nejbližší době předložím vládě k projednání materiál s návrhy Pracovní skupiny, který bude obsahovat krátkodobé i dlouhodobé úkoly pro jednotlivé rezorty s jasně stanovenými termíny pro jejich splnění. Ty by měly významně přispět k řešení výše uvedených problémů.

Monika Šimůnková
Přečteno: 1045x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

protiromský pochod, Demonstrace, Romové, Extremismus, Monika Šimůnková, tiskové prohlášeníHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo