romea - logo
23. května 2022 (pondělí)
svátek má Vladimír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Mají odhodlání – darujme jim příležitost. IQ Roma servis rozjel kampaň na podporu vzdělávání (nejen) romských dětí

16.11.2021 0:44
Kampaň „Mají odhodlání – darujme jim příležitost“, ve které chce organizace IQ Roma servis prezentovat příběhy (nejen) romských dětí a mladých lidí na cestě za jejich vzděláním. (FOTO: IQ Roma servis)
Kampaň „Mají odhodlání – darujme jim příležitost“, ve které chce organizace IQ Roma servis prezentovat příběhy (nejen) romských dětí a mladých lidí na cestě za jejich vzděláním. (FOTO: IQ Roma servis)

V České republice hraje při úspěšnosti ve vzdělání stále velkou roli sociální původ dětí. Pandemie Covid-19 již tak přetrvávající rozdíly prohloubila. Izolace rodin a přechod na distanční výuku ukázaly, jak obtížné je bez technického vybavení, domácího zázemí, schopností pečujících osob vysvětlit učivo naplnit jednu ze zásad deklarovanou Školským zákonem – rovný přístup všech dětí ke kvalitnímu vzdělávání. V důsledku těchto bariér tak v České republice pouze 20 % dětí ze znevýhodněných rodin dokáže získat vyšší vzdělání než jejich rodiče. I proto organizace IQ Roma servis startuje kampaň „Mají odhodlání – darujme jim příležitost“, ve které chce prezentovat příběhy (nejen) romských dětí a mladých lidí na cestě za jejich vzděláním.

Organizace IQ Roma servis, z. s.

je nezisková organizace, která působí od roku 1997. Jejím posláním je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti. 

Vzdělávání v segregovaných školách, omezený přístup k informacím, nízké kompetence okolí nebo chybějící místo na domácí přípravu jsou bariéry, s nimiž se musí děti ze sociálně znevýhodněného prostředí vyrovnávat. Nekvalitní a nestabilní bydlení pak představuje až 3× vyšší šanci na vznik problémů ve škole. Tyto děti jsou v důsledku více ohroženy předčasným odchodem ze vzdělávání než jejich spolužáci.

Dědičnou nerovnost u romských dětí a mladých lidí mění organizace IQ Roma servis již 24 let. Ročně provází okolo 190 žáků a studentů na cestě za jejich vzděláním.

Zuzana Siváková: "Distanční výuka nejvíce dopadla na zranitelné skupiny. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v učivu zaostaly až o tři měsíce."

„Z aktuálních výzkumů už víme, že distanční výuka nejvíce dopadla na zranitelné skupiny. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v učivu zaostaly až o tři měsíce, rozdíly mezi žáky budou viditelné i v dalších dekádách a odrazí se na jejich ekonomických příjmech. Na problémy jsme zvyklí reagovat pružně, což se potvrdilo i v uplynulém školním roce – i přes dlouhodobá omezení jsme zůstali s dětmi v kontaktu a pomohli jim překonávat technické, školní i psychické obtíže. To, jaké podpory se těmto dětem dostane v tomto momentu, může zásadně ovlivnit celý jejich život,“ říká koordinátorka kampaně Zuzana Siváková.

„Výsledky naší práce ukazují, jak důležitá je dlouhodobá spolupráce a komplexní podpora. Až 90 % našich žáků a studentů s námi pokračuje do dalšího ročníku nebo vzdělávacího stupně, 7 z 8 studentů zvládne maturitu. Každý sen je pro nás důležitý a chceme mladým lidem dávat naději, že to zvládnou. A je vidět, že tato důvěra je pro ně motivační,“ dodává Kristina Studená, koordinátorka Vzdělávacího programu Gendalos.

„Přinášíme příběhy dětí a jejich rodičů o tom, jak společně překonáváme nejrůznější bariéry na cestě za vysněnou školou, prací a životem. Je to vzkaz pro všechny další děti, které ztrácejí naději na úspěch, že se mají kam obrátit. V neposlední řadě je to pozitivní vzkaz k širší veřejnosti, že je možné se společně s námi podílet na pozitivní změně,“ uzavírá Zuzana Siváková z organizace IQ Roma servis.

S příběhy romských žáků a studentů i dosaženými výsledky se můžete seznámit na webu a sociálních sítích organizace v průběhu listopadu a prosince, kdy probíhá kampaň.

VIDEO

Přečteno: 919x
 

Kam dál:

Štítky:  

Vzdělávání, Kampaň, IQ Roma servis, Brno, Sociálně vyloučené lokality, COVID-19, DiskriminaceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo