romea - logo
18. října 2021 (pondělí)
svátek má Lukáš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Ministerstvo školství sbíralo data o sociálně znevýhodněných žácích

25.10.2016 12:56
Ilustrační FOTO: Pixabay.com
Ilustrační FOTO: Pixabay.com

Ministerstvo školství na přelomu listopadu a prosince zveřejní výsledky sběru dat ze základních a praktických škol, kde zjišťovalo kolik a v jakých studijních programech se vzdělávají romské a sociálně znevýhodněné děti. Jde o reakci na rozsudek Evropského soudu z roku 2007, podle kterého jsou romské děti u nás ve vzdělávání diskriminované. Současná praxe ukazuje, že v některých školách stále dochází k segregaci těchto dětí.

"Co se týče zjišťování kvalifikovaných odhadů romských žáků vzdělávaných podle Rámcového vzdělávacího programu s přílohou LMP (v žádném případě se nejedná o „sčítání“ či „statistiky romských žáků ve školách“), tato prováděla v minulosti také Česká školní inspekce na základě plnění Rozsudku D. H. Školy předávají údaje v souladu se školským zákonem (§ 28 odst. 5), kdy se jedná o "další údaje nezbytné ke stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů vzdělávání a vzdělávací soustavy". Nejedná se o statistiky, ani o součást statistického výkaznictví, na což jsou školy při zpracování upozorněny. Je nezbytné zdůraznit, že se nejedná o žádné nové zjišťování, neboť poskytování těchto údajů ze základních škol probíhá v ČR již čtvrtým rokem," uvedla pro server Romea.cz mluvčí MŠMT Jarmila Balážová.

V konkrétní podobě se podle MŠMT jedná o kvalifikované odhady počtu romských dětí a žáků na základní škole, a to především v jednotlivých oborech vzdělání při rozlišení jejich případné úpravy. "Jde o postup ve shodě s veřejným ochráncem práv (VOP) a dalšími zainteresovanými stranami. Tyto informace jsou zjišťovány v rámci plnění rozsudku v záležitosti D. H. a ostatní proti ČR a jsou každoročně předkládány Výboru ministrů Rady Evropy," dodala Balážová.

Letošní kvalifikované odhady budou k dispozici po jejich zpracování v průběhu listopadu - prosince, tedy ve stejném termínu jako všechna další data k novému školnímu roku. Poté bude Ministerstvo školství podávat zprávu v uvedené záležitosti jak Výboru ministrů Rady Evropy, tak i eurokomisařce Věře Jourové. Letos realizuje zjišťování kvalifikovaných odhadů MŠMT, a to v souvislosti s novelizací školského zákona, který toto ukotvil.

Podle Jarmily Balážové se od doby rozsudku mnohé zlepšilo a MŠMT učinilo celou řadu kroků k nápravě. "S novelou školského zákona přišla také garance peněz pro školy na podpůrná opatření, rozšíření a definice těchto opatření se učinila. Školy mohou žádat také o evropské peníze, žádat o asistenta pedagoga, ale také další pozice, které pomohou zkvalitnit prostředí škol obecně. K novým podpůrným opatřením patří například školní asistent (může chodit i do rodin, například sociálně vyloučených, chudých, víte, že v sociálně vyloučených lokalitách žije přes sto tisíc lidí, stále častěji například matky samoživitelky apod.). Dále mohou školy dosáhnout na psychologa, který často chybí, přitom může řešit preventivně například šikanu," uvedla Jarmila Balážová.

"Bavíme-li se obecně o segregaci romských dětí, to je problém složitější, souvisí s bydlením, prací, logicky také dalšími resorty, v rámci meziresortní spolupráce existují projekty například ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování atd," dodala pro server Romea.cz mluvčí MŠMT Jarmila Balážová

Etnická data sbírat, jde o to jak

Se sběrem statistických dat týkajících se zaměstnanosti, vzdělávání, sociální situace, kriminality (a počtu vězňů) Romů a dalších národností souhlasí i lidskoprávní organizace, úřad veřejného ochránce práv či vládní zmocněnec pro lidská práva. "Ta data mají být sbírána dokonce opakovaně, aby se dalo měřit, zda jsou úspěšné kroky, které s diskriminací bojují. Čili já bych tady polemizovala s těmi, kteří říkají, že etnická data sbírat nemůžeme, dokonce nesmíme, myslím, že je to do jisté míry alibismus lidí, kteří ten stávající systém obhajují," uvedla již dříve v rozhovoru pro Romea.cz Klára Laurenčíková.

Předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička prohlásil, že: "Pokud má nám Romům nějakým způsobem společnost pomáhat, je nutné, aby o nás měla data. Já jsem původní český Rom a naše komunita prošla několika soupisy a víme, kdo ty soupisy pak zneužíval. Například represivní složky státu. A přesto já jako Rom si uvědomuji ten obrovský problém, tak se sběrem dat o nás souhlasím."

UPS nesouhlasí s formou, jakou probíhá sběr dat

Podle Jany Karvaiové reprezentující názor Učitelského profesního sdružení (UPS) je dosavadní způsob určování sociálního postavení nebo etnické příslušnosti při počítání dětí romské národnosti zcela v rozporu s lidskými právy: "Pouze rodiče jednotlivých žáků smí určovat, zda je jejich dítě romského původu. Totéž by platilo, např. kdyby se zjišťovala příslušnost k nějaké církvi apod. Není možné, aby se podobné průzkumy děly za zády rodičů či zákonných zástupců."

V komentáři uveřejněném včera na portálu Česká škola vyjadřuje stanovisko UPS: "Jako zástupci UPS nesouhlasíme s podobnými praktikami na školách. Navrhujeme: pokud by ministerstvo trvalo na podobném šetření, aby toto šetření bylo jasným způsobem legislativně zakotveno, rodiče měli možnost dávat či nedávat informovaný souhlas k tomuto aktu a aby školy rozhodnutí rodičů musely respektovat. Tím by se celý podivný proces šetření alespoň legalizoval a stal se dostatečně průhledným, neboť by rozhodoval zákonný zástupce a ne nějaký komisař, který by ve škole počítal děti podle jakýchsi domnělých antropologických znaků, což je nedůstojné a v podstatě rasistické jednání."

Přečteno: 1500x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

MŠMT, Integrace, Inkluzivní vzdělávání, RomovéHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo