romea - logo
25. června 2022 (sobota)
svátek má Ivan

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Místní akční skupiny podpoří sociální začleňování a boj s chudobou. Od roku 2015

Praha, 3.10.2014 11:19, (ROMEA)
Seminář Místní akční skupiny - klíčový partner romských nevládních organizací v oblasti sociálního začleňování na lokální úrovni (FOTO: ROMEA)
Seminář Místní akční skupiny - klíčový partner romských nevládních organizací v oblasti sociálního začleňování na lokální úrovni (FOTO: ROMEA)

Ve středu 1.října se v pražském Hrzánském paláci konal seminář o místních akčních skupinách (MAS). Jeho cílem bylo přiblížit roli místních akčních skupin v komunální politice a v získávání finanční podpory z EU romským nevládním organizacím.

Seminář pořádaly Slovo 21, z.s., Otevřená společnost, o.p.s. a Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Záštitu nad seminářem převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier.

Martin Martínek, vedoucí kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, vyzval v úvodu setkání přítomné zástupce romských neziskových organizací, aby se do Místních akčních skupin neváhaly zapojit.

„Úřad vlády vnímá důležitost tématu sociálního začleňování. Strategie romské integrace i operační programy v rámci Místních akčních skupin by měly být založené na vzájemném dialogu s romskými neziskovými organizacemi. Chtěli bychom proto tomuto dialogu dávat prostor a prosazovat vaše názory do politik sociálního začleňování,“ řekl Martínek.

Místní akční skupiny jsou společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region.

"Je to jedinečná šance i pro romské organizace – zapojit se přímo do plánování a aktivní participace ve své obci".

Do roku 2013 spadala činnost Místních akčních skupin do Programu obnovy venkova, ve kterém nebyl začleněn prostor pro sociální oblast. Pro nové programové období 2014 – 2020 schválila vláda nové operační programy, ve kterých se tento prostor již objeví – jde o prioritní osu s názvem „Sociální začleňování a boj s chudobou“, která patří do operačního programu Zaměstnanost řízeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Právě tato prioritní osa je šancí i pro projekty romských neziskových organizací.

Markéta Pošíková z Národní sítě Místních akčních skupin na semináři přiblížila metodu práce a komunikace MAS – tzv. LEADER. „Prostřednictvím metody LEADER hledáme aktivní subjekty na daném území, pomáháme zapojovat jejich projekty a zvyšujeme schopnost využít finance ve prospěch lidí z regionu. Kouzlo regionálních strategií je právě v tom, že se na jejich vybírání podílejí místní subjekty – a tím za ně také nesou zodpovědnost.“

Metoda si zakládá také na decentralizovaném přístupu k územnímu rozvoji a uplatňování principu „zdola – nahoru“ – tedy přístup, kdy o budoucnosti regionu rozhodují lidé, kteří na jeho území žijí a pracují, znají jeho potřeby i problémy a zapojují se do jejich řešení.

FOTOGALERIE

„Dosud jsme v MAS neměli žádného romské žadatele. To bychom rádi pro příští programové období díky nové možnosti žádat na projekty ze sociální oblasti změnili,“ uvedla Pošíková.

Žadatelům doporučila, aby si zjistili, kdo v jejich regionu v Místní akční skupině působí a spojili se s jejími zástupci. Pro podání projektu není nutné, aby byl žadatel zároveň členem MAS. Pokud se ale členem stane, bude moci ovlivňovat například některé rozhodovací procesy. To samozřejmě neznamená, že by mohl rozhodovat o přijetí svého vlastního projektu – je potřeba se rozhodnout, zda v daném kole projekt podává anebo hodnotí projekty ostatních. Vyhlášení prvních výzev pro předkládání projektů pro operační program Zaměstnanost se předpokládá na konci prvního pololetí 2015.

„Naše organizace zjistily, že romský neziskový sektor není dostatečně informován o metodě CLLD (Community-Led Local Development - neboli Společenství místního rozvoje). Je to vlastně nástroj, který přináší možnosti i pro zaměstnanecké a podnikatelské projekty a projekty zaměřené na oblast bydlení. Zjistili jsme, že i některé Místní akční skupiny se potýkají s nezájmem o téma integrace Romů pro další období od roku 2014. V něm bude investováno velké množství peněz do venkovských oblastí o velikosti do 25 tisíc obyvatel. To může napomoci mnohým vyloučeným lokalitám na aktivizaci sociálně znevýhodněných osob – a tím zvýšit jejich aktivní občanství,“ uvedl Michal Miko z organizace Slovo 21.

„Ta velká výzva je v tom, že si sami občané mohou v rámci MASky říct, co by si ve svém regionu přáli – v tuto chvíli zbývají ještě dva měsíce na oslovení Místních akčních skupin k úpravám strategií pro plánovací období 2014 – 2020. Tudíž je na neziskových organizacích nebo občanech z daných lokalit vyhledat si vlastní MASku, do které spadají a přijít s připomínkou nebo nápadem - například na vzdělávací centrum pro děti. Je to jedinečná šance i pro romské organizace – zapojit se přímo do plánování a aktivní participace ve své obci,“ dodal Miko.

Více informací o Místních akčních skupinách naleznete na stránkách Národní sítě Místních akčních skupin.

Seminář se uskutečnil díky projektům Slova 21 (Roma Included – jehož hlavním nositelem je ERGO Network) a Otevřené společnosti (Making the Most of EU Funds for Roma).

Přečteno: 1158x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Místní akční skupiny, seminář, Slovo 21, Otevřená společnost, Úřad vlády, Neziskový sektor, sociální oblast, RomovéHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo