romea - logo
28. června 2022 (úterý)
svátek má Lubomír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Nábytková banka v Brně potvrzuje svoji potřebnost

21.1.2019 10:36
Nábytková banka. Foto Agentura pro sociální začleňování
Nábytková banka. Foto Agentura pro sociální začleňování

Myšlenkou provozování nábytkové banky se zabývají různá města po celém Česku. Městem, ve kterém se myšlenka dalšího využití nepotřebného nábytku osvědčila, je Brno. Informuje o tom na své stránce Agentura pro sociální začleňování.

Brněnská Nábytková banka zahájila svůj provoz na jaře roku 2016. Předcházela tomu náročná příprava, jejíž významnou součástí bylo mapování a simulování možných scénářů, jak takový systém efektivně provozovat v určité konfrontaci s reálnými možnostmi, které byly k dispozici. Výsledný model však stojí za pozornost.

Na počátku stála myšlenka potřeby zajistit podporu lidem, kteří po úspěsném sociálně-terapeutickém procesu, nebo těm, kteří jsou zařazeni do některého z programů sociálního bydlení, formou možnosti důstojně a přitom dostupně alespoň zčásti zařídit jejich nové bydlení. Lidé, kteří tak vstoupili do bydlení například z azylových domů, ubytoven nebo dokonce z ulice, nedisponují žádným nebo téměř žádným majetkem. Nábytek a základní vybavení bytu tak pochopitelně patří mezi to, co těmto lidem chybí k tomu, aby mohli bydlet. Pořížení jakéhokoli vybavení bytu je pro ně ekonomicky náročné.

Od samého počátku tak Nábytková banka orientuje svoji pomoc na lidi, kteří vyčerpali jiné možnosti pořízení vybavení svého bydlení a je vhodné je takto podpořit. Tato myšlenka se spojila s myšlenkou dát druhou šanci nábytku a jinému vybavení domácností, které by jinak skončily na skládce, protože se jich jejich stávající majitelé chtějí zbavit jako něčeho, co už nepotřebují. To, co už někdo nepotřebuje tak může ještě prokázat dobrou službu někomu dalšímu.

Nositelem i propojovatelem těchto myšlenek je především samotné město, které Nábytkovou banku (prostřednictvím svých odborů sociální péče a životního prostředí) provozuje a uvádí v život. Provozovat Nábytkovou banku by nebylo možné bez městské firmy SAKO Brno, která se zabývá hospodařením s odpady. Nábytková banka nenahrazuje jiné možnosti, jak vybavení domácnosti zajistit, ale spíše tyto možnosti efektivně doplňuje.

Stávající systém funguje na bázi darů občanů města toho, co nepotřebují, Nábytkové bance. To je možné učinit přivezením nábytku a ostatních věcí do  vybraných sběrných dvorů. Zde se zkontroluje použitelnost darovaného nábytku (popřípadě pracovníci dvora navrhnou v tomto systému použít i jiné vhodné věci, které nebyly přivezeny s úmyslem je darovat, ale jejich původní majitel je chtěl nechat zlikvidovat), který již následně putuje do centrálního skladu čekat na své nové majitele. Vše je řádně zaevidováno a online zpřístupněno sociálních pracovníkům, kteří do databáze mají přístup. Zde totiž začíná jejich role a úkol zajistit, aby darované věci putovaly skutečně tam, kam mají.

Sociální pracovníci žadatele dobře znají ze spolupráce buď v různých programech, či ze sociální práce realizované přímo sociálními pracovníky města. Pokud některé informace pro posouzení vhodnosti pomoci touto formou chybí, zajistí sociální pracovníci řádné posouzení konkrétní situace. Výsledkem tak je adresná přesně mířená pomoc konkrétními člověku. Na tento proces navazuje potvzení poptávky budoucího příjemce této pomoci a hned navazuje možnost nábytek přivézt na novou adresu. Mezi nejpoptávanější vybavení patří především postele a stoly se židlemi.

Systém zajišťuje, že se pomoc může dostat k širokému okruhu lidí. Nábytková banka za dobu svého fungování prokázala svoji potřebnost i svoji efektivitu. S čím se však aktuálně potýká je, že poptávka po službách Nábytkové banky je výrazně vyšší, než kterou je aktuálně možné naplnit. Je tak nyní jedním z úkolů Nábytkové banky hledaz způsoby a možnosti, jak zvyšovat objem toho, co občané města Nábytkové banky a jejím prostřednictvím chudším lidem, než jsou oni sami, věnují.

Přečteno: 1049x
 

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, sociální bydleníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo