romea - logo
26. ledna 2022 (středa)
svátek má Zora

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

VOLBY 2021: Podrobný návod, jak lze volit ze zahraničí. Vybírat se budou kandidáti z Ústeckého kraje a může se tam rozhodnout ostře sledovaný souboj Bartoše s Babišem

11.8.2021 11:15
Ilustrační FOTO: Romea.cz
Ilustrační FOTO: Romea.cz

Termín voleb do Poslanecké sněmovny České republiky se velmi rychle blíží. Již 8. a 9. října tohoto roku budete moci zvolit politickou stranu, která nejvíce naplňuje vaše představy o dalším politickém směřování státu v následujících čtyřech letech.

Pokud žijete v zahraničí nebo se v době voleb budete v zahraničí nacházet, o možnost volit samozřejmě nepřicházíte. Hlasovat můžete ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky.

Výjimkou je konzulární úřad vedený honorárním konzulárním úředníkem. Tam volba možná není.

Pro možnost volit musíte zvolit jeden ze způsobů, jak se jako platný volič zaregistrovat.

1. HLASOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ ZÁPISU DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ VEDENÉHO ZASTUPITELSKÝM ÚŘADEM

Pro písemnou žádost o zápis do tohoto seznamu nepotřebujete žádný předepsaný formulář. Stačí jednoduchá formulace, že žádáte o zápis do Zvláštního seznamu voličů. Tuto žádost pak musíte doložit ověřenou kopií dokladů, která potvrdí vaši totožnost, státní občanství a trvalé bydliště – tedy občanského průkazu.

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, takže do 29. srpna 2021.

Pokud budete do Zvláštního seznamu voličů zapsáni a máte trvalý pobyt na území České republiky, budete vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v místě vašeho trvalého bydliště. To znamená, že pokud budete chtít volit v roce 2025 na území České republiky, budete muset zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů.

Tedy tato první možnost volit v zahraničí je výhodná pro ty, kteří v zahraničí žijí dlouhodobě, ale stále mají české státní občantsví.

2. HLASOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Druhou možností je zažádat o voličský průkaz.

Tato možnost je výhodnější pro ty, kteří raději komunikují elektronicky – tuto žádost můžete podat v elektronické podobě, a to do 1. října 2021 na příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadu. Má to ovšem jeden háček – musíte mít zřízenou datovou schránku.

Stejně jako v prvním případě není předepsaný žádný formulář.

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

POZOR – jak písemná, tak elektronická forma žádosti musí obsahovat váš úředně (notářsky) ověřený podpis.

Příslušný úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy 23. září. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Tuto možnost využijí Ti, kteří žijí v České republice a v době konání voleb bude na dovolené nebo pracovně v zahraničí. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti výměnou za váš voličský průkaz.

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., voliči volící v zahraničí budou volit kandidáty z Ústeckého kraje, kde bude hodně sledovaný souboj dvou největších favoritl voleb Andreje Babiše a ivana Bartoše.

Pokud se na poslední chvíli rozhodnete, že budete hlasovat ve „svém“ volebním okrsku (tedy tam, kde máte trvalé bydliště), musíte voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak vám komise hlasování neumožní.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Přečteno: 1828x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Volby, Politika, Romové, Česká republika, volby 2021HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo