romea - logo
23. září 2020 (středa)
svátek má Berta

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Návrh Maláčové k revizi dávek na bydlení zdaleka nekritizují jen neziskovky. IPSI sestavil "hitparádu výhrad"

29.1.2020 12:49
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (FOTO: www.mpsv.cz)
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (FOTO: www.mpsv.cz)

Návrh zákona o přídavku na bydlení ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, který plánuje například snížení dávek na bydlení na půl roku kvůli zameškaným hodinám dětí ve škole, je terčem kritiky už od června loňského roku. Institut pro sociální inkluzi (IPSI) zveřejnil v reakci na krátkou zprávu Hospodářských novin nazvanou „Neziskovky kritizují plán na snížení dávek za záškoláctví“ přehled, ve kterém podrobně přibližují, kdo a jaké vznáší k návrhu výhrady. Kromě neziskových organizací jsou mezi nimi třeba čtyři ministerstva nebo pět krajů. Zveřejňujeme přehled v plném znění.

HITPARÁDA VÝHRAD K REVIZI DÁVEK NA BYDLENÍ 

Krátké zprávy z domova Hospodářských novin přinesly informaci o kritice návrhu MPSV podmínit novou dávku na bydlení dokládáním školních vysvědčení a razítek od lékařů. Ještě si to doplníme. NEJSOU TO JEN NEZISKOVKY, komu navrhovaný nápad vadí, JE TO DALŠÍCH 16 PŘIPOMÍNKOVÝCH MÍST, z toho 4 ministerstva v čele s ministerstvem školství, 5 krajů, 3 zástupci zaměstnavatelů a odborů, obě stávající ochránkyně lidských práv a také obě sdružení obcí. Přesto se hrozba ztráty bydlení na půl roku za záškoláctví neumístila na prvním, ale až na sdíleném druhém místě "hitparády výhrad" vůči návrhu zákona o přídavku na bydlení, kterou jsme pro vás po pečlivém prostudování všech připomínek sestavili.

PŘEHLED VÝHRAD K NÁVRHU ZÁKONA O PŘÍDAVKU NA BYDLENÍ je sestaven podle počtu subjektů oprávněných podávat připomínky, které měly víceméně stejný problém s některým prvkem zákona. Žebříček je seřazen od nejvyšší shody až po shodu alespoň dvou připomínkových míst na témže problému.

1. DOHODA OBCE S UBYTOVNAMI, která má být podmínkou výplaty dávky do ubytoven (19x) Stačí, aby zastupitelstvo krátce po účinnosti zákona zasedlo a rozhodlo, že výplatu dávky na ubytovny zastaví. Stane se tak "od prvního dne pátého kalendářního měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona" (§ 60 návrhu), aniž by obec musela cokoli komukoli vysvětlovat, nebo dokonce někomu pomáhat s jiným bydlením. Tenhle "punk" vadí každému, dokonce i oběma zástupcům obcí.

2.-3. KONTROLA KVALITY BYTŮ (16x)

Po dobu kontroly bude pozastaveno řízení o dávce, přičemž kontrolní řád nestanoví, kolik dní, týdnů či měsíců má která kontrola trvat. Proti zastavení řízení nebude mít žadatel o dávku nebo příjemce dávky možnost se odvolat. Když už kontrola proběhne a vzejdou z ní nějaká nápravná opatření, neshodují se připomínková místa na tom, jestli 3 měsíce na nápravu jsou málo nebo dost. Ústecký a Karlovarský kraj například navrhují, aby na nápravu nedostatků v kvalitě bydlení postačoval čas do prvního dne následující měsíce, takže třeba i jen jeden den.

2.-3. ŠKOLNÍ A PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA (16x)

Tato zbrklost se tedy dělí o druhé místo s podmínkami kontroly bydlení. Obojí je stejně nedomyšlené a zhoubné, byť se obojí snadno obaluje do líbivých hesel - bydlet kvalitně a dbát na školní docházku dětí. Lze k tomu jen MPSV doporučit, aby si při tvorbě zákonů kladlo ambicióznější cíle než něco nařídit, kontrolovat a sankcionovat. Pokud by byl zákon připravován v součinnosti s MŠMT, nemuselo k tomuto faux pas dojít.

4. BEZPŘÍDAVKOVÁ ZÓNA (14x)

Paragraf 10 návrhu zákona aspiruje na letošního favorita legislativních paskvilů. Obec se může podle paragrafu zákona o obcích, který hovoří o zajištění bydlení, rozhodnout, že uznatelná částka nájemného bude pro účely přídavku na bydlení na dobu jednoho roku ještě nižší, než jak to vyjde z již tak dost pochybných 10 % nejnižších hodnot "obvyklých cen" od společnosti Deloitte. Využít k tomu mohou "přiměřeně" nařízení vlády z roku 2013, které se stanovováním dávkových stropů ani třeba podnájemními vztahy, jichž by se to také týkalo, vůbec nezabývá. Ministerstvo vnitra (ví to Jan Hamáček? https://twitter.com/jhamacek/status/1221382217617813504) k tomu podotýká, že obce jako samosprávy mohou rozhodovat vyhláškami jen o tom, co jim výslovně stanoví zákon, což návrh zákona o přídavku nečiní. MMR a ombudsmanka k tomu navíc upozorňují, že zmíněné nařízení vlády je pro zmocnění obcí k takovému kroku "slabé", irelevantní a zastaralé. Některé obce jsou takového práva sice dychtivy, ale oba jejich reprezentanti (Svaz měst a obcí - SMO, Sdružení místních samospráv - SMS) jaksi cítí, že tudy cesta nejspíš povede jen k dalšímu řízení u Ústavního soudu (https://1url.cz/MzrKs). Odtud také přiléhavé označení "zóna".

5.-6. NORMATIVY A CENOVÉ STROPY (13x)

Vlastně nevíme, co do pomyslné soutěže o legislativní paskvil přihlásit dříve. Způsob nového stanovování nejvyšší uznatelné částky na nájemné, energie a služby spojené s bydlením je totiž také horkým kandidátem. Ministerstvo pro místní rozvoj dodalo léta očekávané hodnotové mapy nájemného a MPSV je doplnilo vlastními kreativními výpočty nejvýše způsobilých cen energií, vody (obvyklá je podle MPSV stejná spotřeba vody studené a teplé - viz udivená připomínka SMO nebo Moravskoslezského kraje) a některých vybraných služeb (jiné naopak ignoruje - viz připomínka např. ombudsmanky). Do toho zmatku se hlásí Ministerstvo životního prostředí, které v návrhu postrádá zákaz úhrady dávky na pevná paliva ve špatných kotlích a v závěsu za ním Hospodářská komora, která by to celé nejspíš doprovodila nějakou svou placenou prací na zlepšení stavu ovzduší. Všemu vévodí inovátorská myšlenka nového hejtmana Karlovarského kraje, aby se dávka vypočítávala čistě podle metrů čtverečních. Zkrátka, nepromyšlený návrh plodí návrhy ještě impulzivnější. Vyzýváme MPSV, ať se drží stávajících normativů, které může třeba jen na regionální bázi upravit, jak samo připustilo v RIA k zákonu.

5.-6. SPOLEČNĚ POSUZOVANÉ OSOBY (13x)

Devět celostátních subjektů a čtyři kraje zaujalo společné posuzování osob pro účely výplaty dávky na bydlení, a také podmínky, za kterých bude možno někoho z okruhu "rodiny" pro účely dávky vyloučit, např. proto, že se prokazatelně nepodílí na společných nákladech a bydlí jinde. Navrženo je, aby to šlo až po 3 měsících jako nyní u doplatku na bydlení, neznalí této praxe jsou však představou bezmocných samoživitelů čtvrt roku bez dávky zděšeni. Kraje tento problém zajímal hlavně kvůli pobytovým sociálním službám, kde má být také uplatňováno několik fikcí. Společné páté až šesté místo v hitparádě výhrad mluví pro další zvážení úprav této otázky.

7. PODMÍNKA AKTIVIZACE (11x)

Paragraf 19 říká de facto, že bydlet se státní dávkovou podporou mohou jen lidé aktivní. Nejde jen o ty, co si o dávku zažádají, podmínka "snahy zvýšit si příjem vlastní aktivitou" platí pro všechny příslušníky domácnosti, vyjma těch skoro úplně bezmocných, např. seniorů starších 68 let, osob invalidních ve III. stupni (I. a II. stupeň neomlouvá), rodičů dětí po vyčerpání rodičovského příspěvku (rozdílná pravidla podle účinnosti novely také neomlouvají), pokud nejsou děti ve stavu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu od II. stupně výš vyjma dětí do 10 let, to samé pro lidi o ně pečující pečující atd. Proč tyhle manévry s lidmi, co JEN BYDLÍ? Nevíme. Doufáme jen, že se MPSV poučí ze zděšení, které to vyvolává u rodičů, pečujících osob, seniorů, osob s postižením, tedy všech těch, které ministryně Maláčová přislíbila chránit, ale podle tohoto paragrafu evidentně nechrání. "Kdo se nesnaží, ať nebydlí," je jediné odpovídající heslo.

Dál už to vezmeme v rychlém sledu. Hitparáda má totiž celkem 24 kategorií námitek, na nichž se shodli nejméně dva připomínkující. Mezi potíže zákona tedy dále patří:

- VSTUP DO OBYDLÍ za účelem kontroly (8x)

- DÁVKA k příjemcům doputuje AŽ ZA 2 MĚSÍCE (7x)

- REDUKCE NÁKLADŮ NA UBYTOVNÁCH na 80 % poplatků za max. 4 osoby v azylovém domě (5x)

- REDUKCE NÁKLADŮ V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH na 80 % poplatků za max. 4 osoby v daném zařízení (5x)

- Nárok na přídavek DO UBYTOVEN JEN PŘI NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ (5x)

- DEFINICE ZRANITELNÝCH OSOB (5x)

- Výchozí hodnotou pro uznatelnou výši dávky je 1. DECIL hodnotových map, tedy 10 % nejnižších hodnot (4x)

- PÍSEMNÁ NÁJEMNÍ SMLOUVA a nic jiného, ačkoli lidé mají v rukou i jiné právní tituly nebo nic, protože to dříve šlo (4x)

- CIZINCI přijdou zkrátka, zákon je v tomto směru "jen částečně v souladu s právem EU" (4x)

- SOCIÁLNÍ PRÁCE s žadateli a příjemci dávky je zákonem předpokládána, nijak jí ale nepomáhá (3x)

- MAJETKOVÝ TEST požadují rozšířit SMO, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, např. o vstupy do registru vozidel (3x)

Zbytek je po dvou připomínkových místech:

- Překlenovací FINANČNÍ POMOC OD NEZISKOVEK bude příjemcům ZAPOČÍTÁNA a dávka o ni bude nižší

- DOŘEŠIT SVJ, hlavně ne podle připomínky MSp, které poslouchá Svaz českých a moravských bytových družstev čili škůdce bydlení severočeských měst Františka Rybu; SVJ je třeba doupravit podle návrhu ombudsmanky

- KONEC DÁVEK DO CHATEK A NEBYTOVÝCH PROSTOR - proti je jak ombudsmanka, tak Ústecký kraj

- Zajistit soulad s GDPR

- PŘEPLATKY započítávat jen při vyplacení, VYÚČTOVÁNÍ NESTAČÍ

OSM připomínkových míst ODMÍTÁ NÁVRH ZÁKONA JAKO CELEK, doporučuje jej stáhnout, odložit, poukazuje na jeho neslučitelnost s právem EU, nebo uvádí, že návrh nelze akceptovat, protože dosud chybí právní úprava sociálního bydlení. Jsou to: Úřad vlády - odbor kompatibility, Úřad vlády - zmocněnkyně pro lidská práva, Kancelář Veřejného ochránce práv, Národní kontrolní úřad, Magistrát hlavního města Prahy, Středočeský kraj, Liberecký kraj a Sdružení místních samospráv.

Přečteno: 1728x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Institut pro sociální inkluzi, MPSV, Bydlení, zákon, Jana MaláčováHLAVNÍ ZPRÁVY

Ilustrační FOTO: Romea.cz

Giňa Tabarik k blížícím se volbám: Čunkodomky v Mostě? Dobře vám tak Romale! Co jste si „zvolili“ to máte!

19.9.2020 21:58
I když, Bůh ví, jak by to s blokem 3 v Chánově dopadlo. Ono, první problém nastal totiž v tom, že ho tak nějak místní obyvatelé zlikvidovali. Druhý problém nastal hned potom, co se město rozhodlo situaci vyřešit. A jak jinak, bez Romů. Jak by taky Romové mohli o čemkoliv rozhodovat, nebo se na čemkoliv podílet, když politické zastoupení romské komunity rovná se nule. A to není problém jen v Mostě, je to problém vlastně kdekoliv, kde Romové v Česku žijí.
 celý článek

David Oplatek, sociální pracovník, člen Zastupitelstva Městské části Brno-střed

David Oplatek: Novináři z iDnes.cz si články o Romech cucají z prstu. Je jejich cílem budit nenávist?

19.9.2020 14:00
V sobotu 19. září vyšel v internetovém deníku iDnes.cz článek o tom, že okolí brněnského Cejlu je „no-go zóna“. Takto se obvykle označují místa, kam se bojí chodit nejen běžní obyvatelé, ale nezasahují zde ani policie a další složky veřejné moci. Přesně takový dojem se redaktoři snaží navodit, když píší, že Cejl je „místo, kde vidíte policii jen projíždět.“ Toto je uvedeno přímo v titulku. Samotný text už je přístupný jen po zaplacení. Ten, kdo si v sobotu na internetu otevřel idnes.cz, tak musel nabýt dojmu, že návštěvu ulice Cejl je lepší si rozmyslet.
 celý článek

Závěrečný galakoncert festivalu Khamoro 2018 (FOTO: Petr Karlach)

Festival Khamoro se uskuteční ve dvou blocích v září a listopadu

18.9.2020 9:43
Festival romské kultury Khamoro se uskuteční na podzim, a to ve dvou blocích. První z nich nabídne od 23. do 26. září čtyři koncerty gypsy jazzu či klasické hudby a výstavu, druhý pak od 27. do 29. listopadu koncerty tradiční muziky. Konat by se měla i mezinárodní konference o romské literatuře. Program na setkání s novináři představili pořadatelé z organizace Slovo 21.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo