romea - logo
28. května 2022 (sobota)
svátek má Vilém

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Novinář Michal Komárek a ROMEA uspěli v programu Rok jinak nadace Vodafone!

Praha, 30.10.2014 16:35, (ROMEA)
Rok jinak je českou variantou globálního programu Vodafone Foundation World of Difference, který úspěšně funguje ve více než 20 zemích po celém světě, od Nového Zélandu až po Ghanu.
Rok jinak je českou variantou globálního programu Vodafone Foundation World of Difference, který úspěšně funguje ve více než 20 zemích po celém světě, od Nového Zélandu až po Ghanu.

Do letošního kola grantového programu Nadace Vodafone Rok jinak 2015 se přihlásilo 64 uchazečů. Do finálového kola postoupilo 12 projektů, jejichž autoři představili své záměry odborné porotě. Mezi šesti vybranými je i novinář Michal Komárek, který posílí tým organizace ROMEA.

"Chci s neziskovkou ROMEA vytvářet důvěryhodná, věcná, kritická média, která se zabývají vztahem Romů a majoritní části společnosti. Myslím, že ROMEA má na to, aby ideál kvalitních médií naplnila," řekl již dříve k účasti v programu Rok jinak Michal Komárek.

O tzv. Divokou kartu letos těsně soupeřily dva projekty, jeden se týká porodů a druhý umírání. Hlasování se celkem zúčastnilo téměř 15 000 lidí. Po napínavém souboji témat porod vs. umírání zvítězil projekt Jak jinak Anny Vršník a A centra. Nakonec získal 5453 hlasů od veřejnosti a předstihl projekt Ondřeje Nezbedy a Hospicového občanského sdružení Cesta domů, který dostal 5043 hlasů.

Své zkušenosti z komerční sféry do té neziskové příští rok předají manažeři z velkých firem, novináři a také jeden programátor. Od ledna 2015 začne těchto 6 profesionálů pracovat v 6 českých neziskovkách, zároveň dostanou stejný honorář, na jaký jsou zvyklí.

Grantový program Rok jinak Nadace Vodafone propojuje byznys a neziskovky, pomáhá uplatňovat dobrou praxi z komerčního sektoru v tom neziskovém a naopak. Zkušení profesionálové z komerční či státní sféry mohou dát své kariéře nový směr i smysl a nechat se zaměstnat v neziskovce. Jejich dosavadní plat hradí Nadace. Získají tak další pracovní i životní zkušenosti a svou činností zanechají jasné, pozitivní dopady na konkrétní lidi. Neziskovky zase na rok získají zkušeného a motivovaného odborníka, který přináší nová řešení a know-how.

Rok jinak je unikátní program, který mění neziskový sektor v ČR k větší samostatnosti a soběstačnosti. Lidem, kteří se do programu zapojí, mění životy. Doposud prošlo programem Rok jinak a kRok jinak více než 70 profesionálů.

"Mám radost, že se nám i letos podařilo získat lidi se silným životním příběhem a vysokou osobní motivací, aby strávili jeden rok prací na konkrétním projektu v neziskovce, která je potřebuje. Při posuzování žádostí se odborná porota zaměřuje na dopady projektu a relevantnost know-how profesionála pro potřeby neziskového projektu. Díváme se na granty Roku jinak jako na sociální investici a velmi nás proto zajímá, jaká je konkrétní návratnost, byť nemusí nutně spočívat ve finančním efektu pro neziskovou organizaci, ale třeba právě ve společenských dopadech. Ve výběrovém řízení také uspěl projekt Zbyňka Helcla a Charty 77 zaměřený na otevřená data a poskytující informace o bezbariérovosti míst v ČR. Tomuto směru, technologiím, které slouží společnosti, se v Nadaci chceme dlouhodobě věnovat,“ říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone.

Více informací: http://rokjinak.cz/

Rok jinak 2015 a podpořené projekty:

Divokou kartu s počtem 5453 hlasů od veřejnosti získala:

Anna Vršník

A centrum (www.acentrum.eu)

Anna pracuje jako Senior Process Manager v KBC Group. Spojila se s organizací A centrum, která se věnuje těhotným ženám a rodičkám. Připravuje budoucí i stávající rodiče na období těhotenství, porodu a raného dětství dítěte, napomáhá humanizaci porodnictví u nás, liberalizaci podmínek a rozšíření možností těhotných žen a rodiček.

Anna chce pracovat na projektu Jak jinak, který A-centrum iniciovalo, a na němž se podílejí i jiné organizace. Společně s nimi připraví komplexní model primární porodní péče a předloží jej na Ministerstvo zdravotnictví. Spustí také akreditované nástavbové vzdělávání porodních asistentek. Jejím cílem je, aby do něj v září 2015 nastoupilo prvních 20 studentek. Projekt Jak jinak celkově usiluje o zlepšení komfortu rodiček v ČR a úspory v systému pojišťoven.

Odborná porota se po pohovorech 29. října shodla na podpoření dalších 5 projektů:

Eliška Bártová

Naši politici o.s. (www.nasipolitici.cz)

14 let zkušeností jako reportérka v Respektu, Aktuálně.cz a Mladé frontě DNES chce Eliška využít v práci pro organizaci Naši politici o.s., která s cílem odhalovat korupci a zprůhledňovat dotace provozuje analytické portály www.nasipolitici.cz (strukturované CV politiků, ekonomické aktivity, mediální monitoring); www.fondyeu.eu (databáze příjemců dotací EU a veřejných zakázek); www.budovanistatu.cz („rozklikávací“ státní rozpočet).

Eliška bude mít za úkol analytické informace, které má organizace Naši politici k dispozici, zpracovávat tak, aby s nimi mohla dobře pracovat média i široká veřejnost založením Centra investigativní žurnalistiky. Sama bude zároveň kauzy odhalovat a medializovat a podílet se na definování a prosazování prvků dobré správy. Cílem je za rok publikovat 6 - 8 zásadních článků, 3 případové studie, ale zejména nastavit systém zpracovávání informací pro média a předat jej zaměstnancům organizace.

Michal Komárek

ROMEA, o.p.s. (www.romea.cz, www.romeaops.cz)

Michal pracuje jako redaktor v Literárních novinách, předchozí zkušenosti má z Respektu, Reflexu ale i z liberecké redakce Mladé Fronty DNES. V neziskové organizaci Romea, která již více než 10 let usiluje o budování vzájemné důvěry Romů a většinové společnosti prostřednictvím informování a vzdělávání, chce za Rok jinak změnit portál romea.cz v nejlépe informovaný a nejdůvěryhodnější zdroj informací v oblasti romské tematiky, který je zároveň kritický a věcný. Úspěch svého projektu chce měřit nejen zvýšením návštěvnosti serveru o 15% ale i zvýšením počtu citací romea.cz v relevantních celostátních médiích o 15% a zvýšením počtu externích přispěvatelů o 50%.

Ondřej Nezbeda

Hospicové občanské sdružení Cesta domů (www.cestadomu.cz)

Vedoucí rubrik Rozhovor a Literární recenze v týdeníku Respekt, který letos lektoroval a redigoval životopisnou knihu Ondřeje Kundry: Meda Mládková: Můj úžasný život, se přihlásil do Roku jinak se sdružením Cesta domů. To pomáhá nevyléčitelně nemocným a umírajícím vyrovnat se s nastalou situací, pečuje o ně v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým. Zároveň usiluje o proměnu vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Ondřej chce v Cestě domů zastávat funkci mediálního koordinátora. Jako mediální koordinátor bude zodpovědný za to, aby se o Cestě domů v médiích psalo dvakrát tolik jako v roce 2014, aby Cesta domů iniciovala výrazně víc článků, a za to, aby si v roce 2015 alespoň 100 000 lidí aktivně vyhledalo informace o umírání a paliativní péči. Druhá polovina jeho práce bude spočívat ve sběru dat, příběhů a osudů nemocných klientů pro knihu „Průvodce smrtelníka“ – ta má být komplexním průvodcem po životě s nemocí, ve které najdou pomoc jak dotčené rodiny, tak širší veřejnost, a která doposud na českém trhu chybí.

Anna Schlindenbuch

BONA, o.p.s. (www.bona-ops.cz)

Více než 10 let pracuje Anna v reklamě a marketingu, poslední 4 roky působí jako Senior ATL & ATL Specialist ve Vodafone. Do Roku jinak se Anna přihlásila s pražskou neziskovou organizací BONA, která usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich života. Organizace provozuje sklářskou a textilní terapeutickou dílnu. Anna má za cíl zrevidovat jejich produktové portfolio, vylepšit prodejní kanály a z obchodu Dvojí svět na Žitné ulici vytvořit funkční sociální podnik, živý prostor, kde se budou konat například i kurzy vitráží a výstavy. Cílem projektu je v prvním roce zdvojnásobit obrat, zvýšit marže a zajistit stabilní pracovní pozice pro 18 lidí v terapeutických dílnách.

Zbyněk Helcl

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry (www.kontobariery.cz)

Pracoval dosud jako provozní ředitel firmy EGK, s.r.o. Jeho zkušenosti plynou z práce projektového manažera, IT specialisty a programátora. Společně s organizací Nadace Charty 77 a Kontem Bariéry vypracovali projekt nazvaný Mapy bez bariér. Cílem projektu je vytvořit Jednotné úložiště přístupnosti, v němž najdou uživatelé kvalitní údaje o přístupnosti z celé ČR v jednotném, strojově čitelném formátu a zdarma. Portál Seznam.cz pak data využije pro svou tematickou vrstvu přístupnosti na Mapy.cz. Údaje poslouží také řadě dalších organizací a jejich aplikacím nebo projektům, např. VozejkMap.cz, DisWay.org a další. Jedná se o promyšlený technologický projekt, který přináší do českého internetového prostředí užitečná otevřená data.

O Roku jinak

Grant Rok jinak uděluje Nadace Vodafone každý rok 7 až 10 žadatelům. Jde o českou variantu mezinárodního programu World of Difference, který funguje v 21 zemích. Od roku 2009, kdy byl program poprvé v ČR spuštěn, jej absolvovalo 36 vítězných dvojic: uchazeč a neziskovka. Společně se jim podařilo např. spustit dárcovský portál darujme.cz, postavit Otevřenou zahradu v Brně - první zelenou pasivní administrativní budovu v ČR, spustit výrobnu čerstvých těstovin Pasta Fidli atd.

O Nadaci Vodafone

Nadace Vodafone vznikla v roce 2006 a je financována Skupinou Vodafone a společností Vodafone Czech Republic a.s. Podle výše poskytnutých příspěvků se Nadace Vodafone řadí mezi nejštědřejší firemní nadace v ČR. Během 8 let své existence rozdělila mezi neziskové projekty po celé ČR více než 140 milionů korun. Více informací na www.nadacevodafone.cz.

voj, server Helpnet.cz
Přečteno: 1134x
 

Kam dál:

Štítky:  

Rok jinak, Média, Projekty, programHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo