romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Osobnosti k jednání Senátu o integraci Romů: hlásání kolektivní viny a nenávisti, omezenost, neznalost, rasismus, arogance

Praha, 28.11.2013 16:13, (ROMEA)
Hlásání kolektivní viny a nenávisti, omezenost, neznalost, rasismus, arogance...  Koláž: Romea.cz
Hlásání kolektivní viny a nenávisti, omezenost, neznalost, rasismus, arogance... Koláž: Romea.cz

Jak jsme již informovali, jednání Senátu Parlamentu České republiky o doporučení Rady Evropské unie o opatřeních v integraci Romů provázely výroky některých senátorů, které svědčí o neznalosti problematiky, hlouposti, anticiganismus či pocitu nadřazenosti spojeným se zesměšňováním druhých. Server Romea.cz oslovil několik osobností z nevládní sféry i politiky a optal se jich, jaký na to mají názor.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Hlásání kolektivní viny, omezenost

"Český helsinský výbor dlouhodobě hájí lidská práva, tedy i práva Romů. A jsme ve věci integrace jednoznačně pro inkluzívní přístup. Při tomto jednání někteří senátoři předvedli směsku nevědomosti, populismu a předsudků. Ukázali, že stále přetrvává nahlížení na Romy podle principu kolektivní viny," řekla serveru Romea.cz Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru.

Její názor sdílí i senátorka Eliška Wagnerová, které se server Romea.cz optal, jak vnímala způsob jednání svých kolegů. "Některá vyjádření mých kolegů byla skutečně ostudná," řekla Wagnerová.

Byl to šok

"Řadou projevů senátorů a senátorek při projednávání bodu doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech jsem byl šokován. Vypovídají o naprosté neznalosti dané problematiky, ale i o hrubé neznalosti života obyčejných lidí, kteří jsou v této společnosti vylučováni na okraj. Některé výroky byly až nenávistné, pokrývající celou škálu stereotypů a paušalizace," sdělil serveru Romea.cz. Robert Basch, ředitel Nadace Open Society Fund Praha (Celé vyjádření Roberta Basche najdete pod článkem.)

4. cenová skupina, rasismus, arogance

"Někteří senátoři se projevili maloměš'táckým způsobem typickým pro čtvrtou cenovou skupinu. Bohužel. Místo plamenných a silných výroků, hraničících s urážkami, by měli využít svoji zákonodárnou iniciativu a přispět k řešení této ožehavé a složité problematiky. Obávám se však, že až na čestné výjimky se toho asi nikdy nedočkáme. Nedivím se , že tato komora má tak malou důvěru široké veřejnosti. Ročně její působení stojí daňové poplatníky mnoho milionů korun a výsledek je jaký je," řekl serveru Romea.cz Cyril Koky, středočeský koordinátor pro romské záležitosti a integraci cizinců.

Podle Ondřeje Lišky, předsedy Strany zelených, "zažil Senát smutný vodopád neznalosti a omezenosti, ale v několika případech i čirého anticiganismu, rasismu a arogance." (Celé vyjádření Ondřeje Lišky najdete pod článkem.)

Zbytečné kňourání

Některé oslovené osobnosti se vyslovily i k obsahu toho, co někteří senátoři říkali. Především k popírání diskriminace ve školství a na pracovním trhu, i k tvrzení, že Rada Evropské unie navrhuje pozitivní diskriminaci (která je navíc nesprávná a nebezpečná).

"V návrhu senátního výboru, o kterém jsme hlasovali, byly některé formulace, s nimiž jsem nemohla souhlasit, proto jsem nakonec byla proti," řekla Wagnerová. Šlo o tento bod, jehož vypuštění při jednání navrhoval Jiří Dienstbier:

  • Senát odmítá nepodložená nařčení ČR z diskriminace podle etnického klíče v rámci vzdělávacího systému, neboť podle jeho názoru o zařazení jedince do jednotlivých větví vzdělávací soustavy rozhoduje především to, zda má předpoklady program absolvovat a zda má příslušné sociální návyky.

"Podle mne je to zbytečné kňourání, jednak proto, že v návrhu doporučení, které tady projednáváme a kterého se usnesení týká, žádná takováto kritika České republiky není zahrnutá, tak nevím, proč se takový bod v souvislosti s tímto doporučením vůbec do návrhu usnesení dostal. Navíc se domnívám, že tato kritika je do jisté míry oprávněná, protože u nás skutečně dochází k vyčleňování některých dětí na základě jejich sociálních návyků, z řádného vzdělání. Já si nemyslím, že sociální návyky dítěte, které začíná školní docházku, mají být důvodem pro to, aby se mu dostalo menší šance na srovnatelné vzdělání jako všem ostatním. Domnívám se, že to je naopak důvodem, aby těmto dětem se tato péče poskytla," řekl Dienstbier během senátní rozpravy.

Senátoři by se měli vzdělávat

Ondřej Liška, bývalý ministr školství, polemizoval především se dvěma senátorskými výroky:

Senátor Jaroslav Doubrava: "Vím, že to mají podstatně složitější. Ale jsem také přesvědčen o tom, že ti, kteří chtějí pracovat, tak práci najdou. Problém se tady vztahuje k vzdělání. Protože, který zaměstnavatel může zaměstnat někoho, kdo neumí číst, kdo neumí psát, kdo neumí počítat.
"Senátor Jaroslav Kubera: "A teď už k praktickým radám, co bychom mohli. První, co bychom měli udělat, je omezit výrobu dětí za účelem zisku. To není ničí vina, to je naše vina. Pokud jsme nastavili takové systémy, že se vyplatí vyrábět děti za účelem zisku, tak kdo by je nevyráběl?"

Realita řady chudších regionů České republiky podle Lišky hovoří o něčem jiném:

"Na jedno volné pracovní místo tam připadá 100 a více uchazečů, bez práce je zde každý pátý práceschopný obyvatel. Získat zaměstnání v takovém místě tedy často není jen otázkou chtění a nechtění, ale reálných možností. Pozice lidí s nízkým vzděláním v kombinaci s obavami zaměstnavatelů a špatnou pověstí, kterou si s Romy spojují, sráží šance řady z nich takřka na minimum. Ve vyloučených lokalitách tak nezaměstnanost dosahuje závratné výše více než 70 procent. Více než 60 procent mladých Romů zůstává po ukončení škol bez práce a to nikoli jen z důvodu toho, že by pracovat nechtěli. Takže chce to vzdělávat nejen romské děti, ale pokud chceme dosáhnout nějaké změny, tak především vzdělávat řadu našich politiků, senátory Kuberou a Doubravou počínaje."

Romské příjmení snižuje šanci na získání práce

Podle Roberta Basche by si měl Senát nastudovat šetření České školní inspekce a Veřejného ochránce práv, které v roce 2010, 2012 a 2013 na základě sběru tvrdých dat opakovaně potvrzují diskriminaci romských dětí v přístupu ke vzdělání.

"Tým lidí z CERGE-EI a Institutu ekonomických studií FSV UK analyzoval v roce 2012 stovky pracovních výběrových řízení a zjistil, že máte-li i jen romské jméno, máte třikrát nižší šanci, že budete pozváni na pracovní pohovor. Podobné šetření realizovala v roce 2009 společnost Člověk v tísni. Ve svém šetření se zaměřili na školská poradenská pracoviště a zjistili, že romský chlapec má třikrát větší pravděpodobnost, že skončí v praktické škole pro žáky se zdravotním postižením, než jeho majoritní kamarád se zcela stejnou diagnózou," sdělil Basch.

Nadace Open Society Fund Praha podle něj podporuje řadu projektů zaměřených na inkluzi sociálně vyloučených Romů a považuje kvalitní a spravedlivé vzdělávání za jeden z klíčových předpokladů pro ekonomický a kulturní rozvoj naší společnosti a státu.

"Stále více škol v Česku, se kterými spolupracujeme, zavádí principy inkluzívního vzdělávání a patří k nejkvalitnějším školám. Dokazují tak, že inkluzívní vzdělávání je i v českém prostředí možné a velmi prospěšné. Doufám, že se senátoři před dalším jednáním do některé z těchto škol zajedou podívat," dodal Basch.

Pozitivní diskriminace? Ne - narovnání příležitostí

Podle Martina Šimáčka, ředitele Agentury pro sociální začleňování, unijní doporučení neříkají, že má dojít k nějaké pozitivní diskriminaci Romů. "Směřují především k narovnání příležitostí a konstatují objektivní fakt, že v ČR jsou Romové diskriminováni v přístupu ke vzdělání a bydlení. To konstatoval ombudsman, Česká školní inspekce i ministerstvo školství. Třetina romských dětí je zbytečně zařazována do praktických škol,“ řekl Šimáček Českému rozhlasu.

Podle něj je potřeba podporovat školy, které zvládají začleňovat různě znevýhodněné děti, nejen romské, ale obecně s různými specifickými vzdělávacími potřebami. "Ta doporučení komise jsou doporučeními pro narovnání příležitostí všech znevýhodněných, napomáhají sociální soudržnosti. Jsou nejlepší prevencí proti úpadku do sociálního vyloučení a chudoby,“ uzavírá Šimáček.

Celá vyjádření

Robert Basch, ředitel Nadace OSF Praha:

Řadou projevů senátorů a senátorek při projednávání bodu doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech jsem byl šokován. Vypovídají o naprosté neznalosti dané problematiky, ale i o hrubé neznalosti života obyčejných lidí, kteří jsou v této společnosti vylučováni na okraj. Některé výroky byly až nenávistné, pokrývající celou škálu stereotypů a paušalizace. .

Senát by si měl nastudovat šetření České školní inspekce a Veřejného ochránce práv, které v roce 2010, 2012 a 2013 na základě sběru tvrdých dat opakovaně potvrzují diskriminaci romských dětí v přístupu ke vzdělání. Senát by se měl snažit o vyváženost informací a kromě zástupců měst a obcí mluvit také se sociálními a terénními pracovníky neziskových organizací a nejlépe se sociálně vyloučenými Romy samotnými. Snad by pak prohlédl, jaká diskriminace panuje na pracovním trhu a jak jsou Romové vytěsňováni z trhu s nájemním bydlením.

Například tým lidí z CERGE-EI a Institutu ekonomických studií FSV UK analyzoval v roce 2012 stovky pracovních výběrových řízení a zjistil, že máte-li i jen romské jméno, máte třikrát nižší šanci, že budete pozváni na pracovní pohovor. Podobné šetření realizovala v roce 2009 společnost Člověk v tísni. Ve svém šetření se zaměřili na školská poradenská pracoviště a zjistili, že romský chlapec má třikrát větší pravděpodobnost, že skončí v praktické škole pro žáky se zdravotním postižením, než jeho majoritní kamarád se zcela stejnou diagnózou.

Nadace Open Society Fund Praha podporuje řadu projektů zaměřených na inkluzi sociálně vyloučených Romů a považuje kvalitní a spravedlivé vzdělávání za jeden z klíčových předpokladů pro ekonomický a kulturní rozvoj naší společnosti a státu. Stále více škol v Česku, se kterými spolupracujeme, zavádí principy inkluzívního vzdělávání a patří k nejkvalitnějším školám. Dokazují tak, že inkluzívní vzdělávání je i v českém prostředí možné a velmi prospěšné. Doufám, že se senátoři před dalším jednáním do některé z těchto škol zajedou podívat.

Ondřej Liška, předseda SZ, bývalý ministr školství:

Senát dnes zažil smutný vodopád neznalosti a omezenosti, ale v několika případech i čirého anticiganismu, rasismu a arogance. Projednávaly se návrhy Evropské komise na podporu integrace Romů. Co si myslet o autorech třeba těchto výroků?

Senátor Jaroslav Kubera: "A teď už k praktickým radám, co bychom mohli. První, co bychom měli udělat, je omezit výrobu dětí za účelem zisku. To není ničí vina, to je naše vina. Pokud jsme nastavili takové systémy, že se vyplatí vyrábět děti za účelem zisku, tak kdo by je nevyráběl?"
Senátor Jaroslav Doubrava: "Vím, že to mají podstatně složitější. Ale jsem také přesvědčen o tom, že ti, kteří chtějí pracovat, tak práci najdou. Problém se tady vztahuje k vzdělání. Protože, který zaměstnavatel může zaměstnat někoho, kdo neumí číst, kdo neumí psát, kdo neumí počítat."

Pánové, pozor. Realita řady chudších regionů České republiky hovoří o něčem jiném. Na jedno volné pracovní místo tam připadá 100 a více uchazečů, bez práce je zde každý pátý práceschopný obyvatel. Získat zaměstnání v takovém místě tedy často není jen otázkou chtění a nechtění, ale reálných možností. Pozice lidí s nízkým vzděláním v kombinaci s obavami zaměstnavatelů a špatnou pověstí, kterou si s Romy spojují sráží šance řady z nich takřka na minimum. Ve vyloučených lokalitách tak nezaměstnanost dosahuje závratné výše více než 70 procent. Více než 60 procent mladých Romů zůstává po ukončení škol bez práce a to nikoli jen z důvodu toho, že by pracovat nechtěli.

Takže chce to vzdělávat nejen romské děti, ale pokud chceme dosáhnout nějaké změny, tak především vzdělávat řadu našich politiků, senátory Kuberou a Doubravou počínaje.

VIDEO z jednání Senátu

Přečteno: 3551x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Senát, Politika, Romové, Integrace, Anticiganismus, NenávistHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo