romea - logo
16. srpna 2022 (úterý)
svátek má Jáchym

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Přes sto lidí žádá důsledné prošetření kontrol sociálky a městské policie v Litvínově

23.9.2013 14:34
Komando sociálních pracovnic a strážníků městské policie vniklo večer 11. 9. 2013 do bytů převážně romských rodin v Litvínově. Sociální pracovnice na snímku vyhrožovalo jedné z rodin odebráním dětí, potom co muž v bytě odmítl dechovou zkoušku na alkohol a testy na drogy. Vše na kameru natáčel Jan Vraný - nikoli poprvé. (FOTO: YouTube.com)
Komando sociálních pracovnic a strážníků městské policie vniklo večer 11. 9. 2013 do bytů převážně romských rodin v Litvínově. Sociální pracovnice na snímku vyhrožovalo jedné z rodin odebráním dětí, potom co muž v bytě odmítl dechovou zkoušku na alkohol a testy na drogy. Vše na kameru natáčel Jan Vraný - nikoli poprvé. (FOTO: YouTube.com)

Litvínovská sociálka si za doprovodu městské policie a reportéra s videokamerou v ruce posvítila na údajné problémové převážně romské rodiny a zjišťovala, zda v přítomnosti svých dětí nepožívají alkohol a neberou drogy.

Podle právní ředitelky Ligy lidských práv Zuzany Candiglioty tím ale pracovníci sociálního odboru i městská police překročili své pravomoci. Vytipované rodiny z Litvínova a Janova totiž sociálka v doprovodu policie obcházela po osmé hodině večer, aniž by jim přesně vysvětlila, co je cílem kontroly.

Pod otevřený dopis adresovaný starostovi Litvínova a vedoucí odboru sociálních věcí se již podepsalo přes sto osob.

Server ROMEA.cz vám přináší plné znění otevřeného dopisu:

Vážený pane starosto Šťovíčku,

vážená paní vedoucí Knoblochová,

chceme Vás požádat o důsledné prošetření postupu sociálních pracovnic vašeho MÚ a městských strážníků vůči tzv. problémovým rodinám ve Vaší spádové oblasti, který zachytilo video zveřejněné 12. září t. r. na serveru e-mostecko.cz.

Odhlédněme nyní od samotného článku Jana Vraného, jehož je videozáznam součástí, jakkoliv je napsán, a především nazván manipulativně a obsahuje jen velmi málo údajů, které by událost blíže vysvětlovaly, či ji snad dokonce mohly ospravedlnit – je nám zřejmé, že obsah serveru nespadá pod kompetenci města. Jak je ale možné, že bylo dotyčné video nejen pořízeno, ale dokonce zveřejněno, a to navíc v soukromém médiu?

To však zdaleka není jediný problém. Sociální práci s rodinami, které zanedbávají své děti (jak paní Knoblochová vysvětlila návštěvu právě v nasnímaných rodinách – a bez náhledu do spisů OSPOD samozřejmě není na místě zpochybňovat, nakolik jsou právě tyto rodiny tak „problémové“, jak uvádíte), pokládáme za potřebnou a užitečnou. Čím však byl celý zásah motivován a co bylo jeho cílem? Čím lze zdůvodnit represivní přístup pracovnic, zachycený na videu? Čím lze obhájit jejich arogantní tón či jejich návštěvu ve večerních hodinách? Proč jsou pracovnice pohoršeny (a dávají své pohoršení přezíravým způsobem najevo), že ten či onen člen domácnosti není doma? A jakým právem se pídí po tom, kde by být mohl? Byly snad na návštěvě s dotyčnými předem domluveny? Proč místo nejasných vět typu (cituji) „my se ještě uvidíme“ nedohodnou jiný termín, kdy by klient k zastižení byl?

Nikde na videu nejsou malé děti, na jejichž prospěch se lze snad pro ospravedlnění zásahu odvolávat, samy doma! To bezesporu uzná i strážník přítomný kontrole, který patrně ve snaze zmínit §53 odst. 2 1 ZSPOD či snad předpis č. 553/1991 Sb. o obecní policii připomíná (cituji) „normálně“ č. 553/1990, tedy vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. Ani č. 553/1991 Sb. nicméně strážníky k zaznamenanému postupu nijak neopravňuje, což ve spojení s odvoláváním se na v podstatě jakákoliv čísla jen dokazuje neprofesionalitu celé „kontroly" a snahu klienty zastrašit.

Obhájit nelze ani Vaši argumentaci podezřením na „požívání alkoholu či drog před dětmi“. Jakkoli nechceme banalizovat problémy dětí žijících v rodinách alkoholiků a narkomanů, upozorňujeme, že v ČR neexistuje zákonné pravidlo zakazující alkohol před dětmi požívat. Sporné je rovněž v dané situaci donucování k dechové zkoušce či zkoušce na přítomnost drog; a následnou presumpci viny (cituji: „to znamená, že na vás budeme pohlížet, jako byste požil“) je na místě pokládat za zcela nepřijatelnou. Podobně je nepřijatelná rovněž hrozba odebráním dětí (cituji: „to se vám může stát“), již nelze z úst profesionálky tolerovat ani za tak vypjaté situace, jaká v dané domácnosti poté, co ji kontroloři sami vyvolali, panovala – tím spíše, že klient ukázal dobrou vůli doložit, že o děti řádně pečuje, a byl ochoten se sociální pracovnicí dále komunikovat.

Za ještě problematičtější pak pokládáme přístup městské policie, jejíž samotná účast při akci je kontroverzní. Právě oni podle dostupných informací ke kontrole přizvali kameramana, k čemuž podle nás nebyl dostatečný důvod. Ani pokud očekávali potíže spojené s pozdější potřebou mít k dispozici záznam jako důkaz, nebylo na místě využít k natáčení novináře, jenž nadto situaci snímal navzdory výslovnému přání klienta (včetně záznamu dětí, k jejichž ochraně podle Vašich tvrzení byla kontrola podniknuta), a dokonce nahrávku zveřejnil! Pořizování audiovizuálních záznamů dítěte a prostředí, ve kterém žije, je připuštěno výlučně pro úřední potřebu (§57 odst. 3 ZSPOD)! V rozporu se svými kompetencemi strážníci kontrolovali elektroměry a neoprávněně též vnikli do klientova bytu.

Souhlasíme s hodnocením Agentury pro sociální začleňování či Ligy lidských práv, že celá akce tak, jak byla zatím podána a vysvětlena, působí nikoliv jako důvodný zásah ve prospěch dotyčných rodin, potažmo jejich dětí, ale vykazuje celou řadu příkladů neprofesionálního, neetického a v některých případech též protizákonného jednání. Respektujeme, že práce s některými klienty může být náročná a nevděčná. Protestujeme však proti tomu, aby byla vedena v duchu manipulace, šikany, zastrašování a zneužívání dominantního postavení úřadů, což se v tomto případě prokazatelně stalo.

Jelikož jsme se dočetli, že podobné kontroly město chystá i na příští dny, apelujeme na Vaši odpovědnost, svěřené pravomoci, profesionalitu i etické ukotvení. Oceňujeme Vaši snahu prohloubit spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování i s neziskovými organizacemi. Především Vás však žádáme o poctivé prošetření a vysvětlení dané události a o vyvození patřičných důsledků na odpovědných místech. Ze standardů rovných práv, ohledů na důstojnost jednotlivce a maximální možnou ochranu soukromí zaručených legislativou ČR i dobrými mravy nelze slevit – ani když se to právě nehodí.

Přečteno: 1629x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

otevřený dopis, Litvínov, sociální služby, kontrola, Romové, Policie, kompetence



HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky







..
romea - logo