romea - logo
25. května 2022 (středa)
svátek má Viola

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Platforma pro sociální bydlení se účastní konzultace Komplexního řešení sociálního bydlení

Praha, 2.10.2013 11:20, (ROMEA)
Happening Platformy pro sociální bydlení Papuče patří domů. (FOTO: Platforma pro sociální bydlení)
Happening Platformy pro sociální bydlení Papuče patří domů. (FOTO: Platforma pro sociální bydlení)

Platforma pro sociální bydlení zaslala Ministerstvu pro místní rozvoj podněty pro návrhovou část Komplexního řešení sociálního bydlení. Tento materiál má MMR a MPSV podle Koncepce bydlení do roku 2020 zpracovat do konce roku. Celkem se jedná o 44 podnětů, po jejichž zapracování by mělo být komplexní řešení úplné. MMR nyní v rámci konzultačního procesu podněty vyhodnotí a následně uspořádá kulatý stůl, kde bude materiál diskutován. Vedle Platformy se konzultace účastní další zainteresované subjekty, jako je Sdružení nájemníků, Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz měst a obcí, Sociologický ústav AV ČR, Veřejný ochránce práv, Agentura pro sociální začleňování, ale i například Svaz podnikatelů ve stavebnictví či RPG Real Estate.

DOKUMENT

Hlavní podněty Platformy jsou následující:

  • Komplexní řešení mělo stavět na vymezení bytové nouze, která zakládá nárok na pomoc, vymezení v materiálu však chybí. Platforma proto sama přichází s návrhem vymezení bytové nouze.
  • Chybí cílení na zákon o sociálním bydlení. Přitom potřebnost zákona akcentují odborníci již od 90. let, ombudsman minimálně od roku 2003, měla ho v programu i Topolánkova vláda v roce 2007, zákon však stále chybí.
  • V dokumentu chybí jakákoliv vize zajištění bydlení pro lidi v bytové nouzi. Jediný návrh nad rámec stávajících programů je nový program stavby ubytoven, ty se v této verzi materiálu jmenují "domy pro sociální bydlení" či co-housing, jedná se však stále o instituce, které nejsou vhodné pro samostatný život a technicky ani sociálně nejsou způsobilé k dlouhodobému bydlení.
  • Materiál je v rozporu s nedávno schválenou Koncepcí prevence a řešení problému bezdomovectví do roku 2020, zejména v tom, že se snaží překračovat vymezení bydlení a nebydlení (typologie ETHOS). Bydlení je podle koncepce bezdomovectví a ETHOS, jež byly schváleny vládou v létě tohoto roku, možné pouze v bytech. Sociální bydlení taktéž; komplexní řešení však hledá způsoby, jak se tomuto jasnému vymezení vyhnout.
  • Materiál neurčuje, kdo by měl sociální bydlení plánovat, poskytovat a garantovat. V tomto ohledu se nevyhneme účasti obcí, ty však musejí být jasně a stabilně podporovány státem.
  • Pro lidi, kteří jsou z důvodů bytové nouze nuceni dlouhodobě pobývat v azylových domech a dalších sociálních službách, materiál navrhuje omezení možností tyto služby využívat, nenabízí pro ně však žádné jiné bydlení.

Platforma pro sociální bydlení je uskupením osob a organizací, jež sdílí myšlenku, že osobám, jež ztratily bydlení, jsou jeho ztrátou ohroženy, nebo užívají neadekvátní bydlení, musí být poskytnuta náležitá pomoc při jejich tíživé situaci. V současné době čítá Platforma celkem 33 členů, z toho 14 organizací. Více informací na www.socialnibydleni.org.

DOKUMENT

Přečteno: 944x
 

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, Ubytování, Platforma pro sociální bydlení, MMRHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo