romea - logo
15. srpna 2022 (pondělí)
svátek má Hana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Platforma pro sociální bydlení: Společnost potřebuje domov

Ostrava, 21.5.2013 12:32, (ROMEA)
Ostravské Přednádraží, květen 2013 (FOTO: Patrik Banga)
Ostravské Přednádraží, květen 2013 (FOTO: Patrik Banga)

V Ostravě na Přednádraží byl dnes ohlášen vznik Platformy pro sociální bydlení, která sdružuje neziskové organizace, odborníky a veřejnost s cílem definovat a zavést sociální bydlení v České republice. Členové platformy chtějí, aby je ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo práce a sociálních věcí přizvaly k jednáním o bytových politikách státu. Zároveň požadují posilování antidiskriminačního zákona. Platforma pro sociální bydlení vydala také své ustavující prohlášení.

První tisková zpráva Platformy pro sociální bydlení

Platforma prosazuje takové sociální bydlení, které vychází z potřeb a preferencí jeho budoucích uživatelů.

O tom, kdo z nás bude mít domov, nerozhoduje pouze veřejná zpráva, ale my všichni. V důsledku dlouhodobé státní politiky bydlení přišli obyvatelé Přednádraží, Předlic a dalších lokalit o možnost mít domov. V České republice v roce 2013 je čím dále víc lidí bez domova: na ulici, v přeplněných domácnostech, v chátrajících domech, na ubytovnách, v ústavech, v léčebnách a situace se zhoršuje každým dnem. Jistota bydlení pro všechny je základem pro uplatnění lidí ve společnosti.

Veřejná správa nebyla v posledních dvaceti letech schopna zajistit bydlení pro lidi bez domova a předpokládala, že trh vše vyřeší sám. Platforma pro sociální bydlení vzniká s cílem tento stav napravit. Vznikáme jako uskupení nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Reagujeme tak na dlouhodobou absenci systémového a smysluplného přístupu k problematice.

Naše platforma zahrnuje především organizace, jež se dlouhodobě zabývají přímou prací s lidmi, kteří přišli o bydlení, hrozí jim jeho ztráta, anebo žijí v bydlení nekvalitním. Na základě této praktické zkušenosti považujeme stávající právní a institucionální rámec pomoci lidem ohroženým bezdomovstvím nebo vyloučením z bydlení za nedostatečný. Jsme přesvědčeni, že důstojné bydlení je základním lidským právem každého člověka, jež by nemělo být za žádných okolností nikomu upíráno nebo podmiňováno. Zajištění práva na důstojné bydlení by mělo být na základě individuálních potřeb podpořeno kvalitní a adekvátní sociální službou, která pomáhá k udržení bydlení.

Diskriminace na trhu s byty způsobuje vylučování velkého počtu Romů a dalších skupin do situace bytové nouze. Sociální bydlení musí pomáhat všem lidem v bytové nouzi, ale samotnou diskriminaci neřeší. Proto je třeba současně posilovat antidiskriminační opatření, která vylučování z bytového trhu zamezí.

Budeme reprezentovat potřeby a preference uživatelů sociálního bydlení a lidí bez domova, kteří na sociální bydlení čekají. Budeme také hlasem té části veřejnosti, která si uvědomuje, že všichni potřebují domov. Jsme rozhodnuti podílet se společně s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí na přípravě veškerých politik sociálního bydlení. Vyzýváme tyto resorty, aby nám umožnily přístup na všechny schůzky a přípravné práce a aby nám daly možnost tvořit v rovnocenném dialogu veřejnou politiku. První jednání je čeká již 3. června, kdy se scházejí k přípravě návrhové části komplexního řešení sociálního bydlení. Žádáme, abychom byli přizváni na tuto schůzku i na všechny následující.

O návrzích a výstupech budeme diskutovat s uživateli sociálního bydlení, v rámci členských organizací i jednotlivých členů platformy. Chceme také poskytovat a zprostředkovávat technickou pomoc při přípravě politik sociálního bydlení, především při přípravě komplexního řešení sociálního bydlení, zákona o sociálním bydlení, národních dotačních programů a Integrovaného regionálního operačního programu. Očekáváme, že MMR a MPSV naši nabídku přijmou a využijí nabízených možností spolupráce. Vyzýváme další fyzické a právnické osoby, kterým tato problematika leží na srdci, aby se k Platformě pro sociální bydlení připojili. V případě zájmu nebo dalších dotazů kontaktujte Jana Milotu (jan.milota@iqrs.cz).

Jan Milota, mluvčí Platformy pro sociální bydlení, Brno
Lucie Mastná, mluvčí Platformy pro sociální bydlení, Ostrava
Štěpán Ripka, mluvčí Platformy pro sociální bydlení, Praha

Zakládající členové Platformy pro sociální bydlení

IQ Roma servis o.s.
ROMEA o.s.
Český helsinský výbor
Vzájemné soužití  o.s.
Centrom o.s.
Armáda spásy
Štěpán Ripka, sociolog, badatel, který se dlouhodobě zabývá bytovou problematikou obcí a nízkopříjmových domácností
FSS Ostravská univerzita
Přečteno: 1030x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Platforma pro sociální bydlení, Bydlení, ubytovnyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo