romea - logo
25. května 2022 (středa)
svátek má Viola

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Poradna pro občanství: Naši pracovníci vyjednali v Krásném Březně přidělení nájemních smluv všem dosavadním obyvatelům ubytovny

Ústí nad Labem, 3.2.2013 22:00, (ROMEA)
Ilustrační foto: Ubytovna v ulici Čelakovského v ústecké čtvrti Krásné Březno.  Foto: Archiv Romea.cz.
Ilustrační foto: Ubytovna v ulici Čelakovského v ústecké čtvrti Krásné Březno. Foto: Archiv Romea.cz.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, o.s. ve své tiskové zprávě uvádí, že v sobotu 2. 2. společně s iniciativou Bydlení pro všechny založili krizový štáb. "Pracovníci PPO vyjednali s majitelem domu v Krásném Březně možnost přidělení nájemních smluv všem dosavadním obyvatelům ubytovny v ul. Čelakovského," uvádí se v tiskové zprávě, kterou server Romea.cz uveřejňuje v plném znění.

K vyhrocené situaci v ubytovně v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, o.s. (dále jen PPO) poskytuje služby obyvatelům ubytovny v ul. Čelakovského v Krásném Březně od dubna 2011. Od uvedené doby do 31.1.2013 pomohla 84 klientům právě z této ubytovny, a to především v oblasti zadluženosti, vyřízení nepojistných sociálních dávek, dokladů, přechodného pobytu pro občany SR, zajištění lékařské péče, řešení výchovných problémů dětí a mládeže.

V listopadu 2012 se do ubytovny v Krásném Březně přestěhovalo cca 40 lidí z domu v ul. Beneše Lounského z Předlic. Těmto rodinám bylo nabídnuto přes 20 bytů v Krásném Březně, v Novém Světě a Předlicích. Tyto byty byly odmítnuty s tvrzením, že jsou hygienicky závadné a že město je povinno se o osoby bez bydlení postarat. Lidé tudíž očekávají přidělení městských bytů v centru města za nájem v ceně tzv. sociálního bydlení. Tuto iluzorní představu v lidech žijících na ubytovně vyvolalo o.s. Konexe. Dne 2.2. 2013 pracovníci PPO a zástupci Iniciativy Bydlení pro všechny založili krizový štáb. Pracovníci PPO vyjednali s majitelem domu v Krásném Březně možnost přidělení nájemních smluv všem dosavadním obyvatelům ubytovny v ul. Čelakovského. Nyní probíhá jednání o administrativních záležitostech, technických parametrech bytů a právních náležitostech nájemních smluv.

Státní (obecní) bydlení v podstatě zaniklo, jen výjimečně si obce ponechaly nepočetný bytový fond pro své potřeby, ten však zpravidla nemá charakter bydlení sociálního. Město Ústí nad Labem v minulosti svůj bytový fond neuváženě zprivatizovalo a noví vlastníci domů započali výhodný byznys s nejchudšími obyvateli. Záměrně skupují domy v sociálně vyloučených lokalitách a následně využívají institutu zvláštního příjemce sociálních nepojistných dávek určených k úhradě nákladů za bydlení. Své nemovitosti však obvykle neudržují a ty dále chátrají. Tak se stalo i v případě domu v ul. Beneše Lounského v Předlicích, kde bylo nařízeno vyklizení domu stavebním úřadem z důvodu život a zdraví ohrožujícímu stavu budovy. Podle stavebního zákona a občanského zákoníku má majitel budovy povinnost zajistit vyklizení domu a zajistit náhradní bydlení nájemcům. Pokud byl majitel budovy nečinný, město bylo povinno poskytnout potřebnou součinnost, zejména zajištěním dočasného přístřeší pro vyklizované osoby, a to na dobu, než si zajistí jiné bydlení. Město zajistilo obyvatelům domu přístřeší v tělocvičně, poté byla zajištěna možnost ubytování v ubytovně. Ze zákona nevyplývá nárok vyklizených nájemců na poskytnutí náhradního bytu ze strany města, takové nároky mohou uplatňovat jedině vůči majiteli domu.

Dnešní krajně nešťastná situace původních obyvatel domu z ul. Beneše Lounské z Předlic je výslednicí prostého součtu, v němž hrají klíčovou roli zejména absence neexistující veřejné sítě sociálního bydlení, selhání původních pronajímatelů (vlastníků) bytových domů v jejich zákonných povinnostech vůči nájemcům, a v neposlední řadě, i manipulace některých aktivistů a organizací. PPO rozhodně odmítá přístup, kdy je lidem, kteří se náhle ocitnou bez střechy nad hlavou, a kteří často v zoufalosti ani nevědí, na koho se mohou obrátit o pomoc, a co mohou vlastně žádat, injektována falešná představa o jejich nárocích při zajištění bydlení, které jsou z hlediska českého právního řádu zcela nepodložené. Takový přístup je (nejen s ohledem na nepříznivou situaci rodin s dětmi) krajně neetický, ale rovněž zcela nezodpovědný a bezvýchodný, jelikož a priori vylučuje všechny představitelné alternativy řešení, které reálně přichází do úvahy.

PPO rovněž žádá Magistrát města Ústí nad Labem, aby neprodleně zahájil kroky k předcházení podobným krizovým situacím, kdy občané města ztratí možnost bydlení. Jsme přesvědčeni, že by se měl vážně zabývat koncepcí vybudování fungujícího systému sociálního bydlení na území města. Žádosti o dotace lze podat do “Programu podpory výstavby podporovaných bytů“ na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dále je nezbytné, aby Město Ústí nad Labem ustanovilo akční skupinu pro sociální vyloučení a pravidelně se zabývalo potřebami nejslabších obyvatel. Tímto lze účinněji předcházet krizovým situacím zejména v oblastech bydlení, nezaměstnanosti, bezpečnosti a zdraví.

TZ Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, o.s.
Přečteno: 1891x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, Ústí nad labem, UbytováníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo