romea - logo
12. srpna 2020 (středa)
svátek má Klára

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Porota Gypsy spirit 2013 vyhlásila kandidáty na ocenění v šesti kategoriích

Praha, 7.11.2013 11:38, (ROMEA)
Ocenění Gypsy Spirit 2010
Ocenění Gypsy Spirit 2010

Nominační porota ve složení Jiřina Bradová, Hana Frištenská, Jana Horváthová, Gabriela Hrabaňová, Magdaléna Karvayová, Renata Köttnerová, Jelena Silajdžić, Darina Batyiová, Andrea Šenkyříková, Jozef Baláž, Petr Polák, David Tišer vybrala 1. listopadu 2013 z 87 nominací užší výběr kandidátů na ocenění Gypsy spirit. Nominační porota hodnotila návrhy dle následujících kritérií:

 • období realizace aktivit – dlouhodobé hledisko
 • dosažené výsledky a jejich měřitelnost
 • motivační vliv na okolí a jiné projekty
 • jedinečnost, originalita a kreativita řešení – mimořádný přínos
 • pozitivní vnímání veřejností

Postupující do užšího kola jsou:

V 1. kategorii – Ocenění pro nevládní organizaci (za realizaci konkrétního projektu a dosažené výsledky)

 • Romodrom, o. s. - poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR, provozují tři registrované sociální služby, akreditované vzdělávací programy pro pedagogy a děti základních škol, věnují se programům sociální prevence pro děti a mládež a podpoře jejich vstupu na trh práce.
 • Slovo 21, o. s. - je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Její vznik je úzce spjat s počátky Světového romského festivalu Khamoro, přispívá k lepšímu soužití s majoritní společností, dlouhodobě realizuje různorodé romské projekty, pomocí kterých se mimo jiné věnuje podpoře vzdělávání a zaměstnávání Romů či posilování romské identity. Dále se věnuje cizineckým integračním projektům, multikulturní výchově a osvětě a publikační činnosti. Hlavní snahou je zlepšit celkové soužití v České republice, napomáhat integraci Romů a cizinců do společnosti, bojovat proti rasismu a xenofobii, ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování, vytvářet multikulturní společnost, zlepšovat mediální obraz menšin.
 • Vzájemné soužití, o. s. - je registrovaná apolitická, nevládní nezisková organizace, která působí v Ostravě od záplav v roce 1997. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost sdružení se soustřeďuje na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, zaměstnanosti, řešení konfliktů a vyjednávání.

Ve 2. kategorii – Ocenění pro společnost/firmu (za dlouhodobou podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity)

 • 3B Sociální firma Duchcov
 • Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Praha 4
 • Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Teplice

Ve 3. kategorii – Ocenění pro obec / město (za programy zaměřené na integraci romské menšiny do společnosti a aktivity ve prospěch romské komunity)

 • Obec Obrnice - Projekt „Šance pro komunitní život v Obrnicích III.“ je součástí širšího projektového konceptu, jehož účelem je vytvoření provozních, personálních a odborných podmínek pro zavedení sociálních služeb a programů motivace, získávání sociálních a pracovních dovedností, finanční gramotnosti a prevence kriminality nejen pro 1 150 sociálně znevýhodněných obyvatel vyloučených romských lokalit Velké a Malé sídliště, ale i pro ostatní občany obce, kterých je v celkovém součtu 2 386. Cílem projektu i všech aktivit vedení Obce je bezproblémové občanské soužití respektující rovné příležitosti a aktivní komunitní život v obci.
 • Město Kadaň - zavedla během krátké doby řadu podpůrných programů pro zlepšení situace sociálně slabých obyvatel města, především z vyloučené lokality v Prunéřově. Město Kadaň se k sociálním problémům postavila odpovědně a daří se řadu věcí posunout dál. V Prunéřově byla s nájemníky dohodnuta pravidla zvýšení komfortu bydlení podle platební morálky a dobrých mravů. Proběhla další ze svépomocných akcí v Prunéřově – nájemníci jednoho z domů si brigádně vymalovali společné prostory, domovníci v Prunéřově připravili další byty k nastěhování a začali se podílet na drobných opravách v bytech obsazených, chlapci a dívky začali trénovat fotbal a uskutečnil první fotbalový turnaj Pouliční fotbalové ligy. Město rekonstruovalo a otevřelo Centrum sociálních služeb Prunéřov se službami pro rodiny s dětmi, klub pro mládež, hřiště, dluhové poradenství a terénní sociální pracovníky v lokalitě Prunéřov.
 • Město Jirkov - Severočeský Jirkov podporuje sociální začleňování. Během několika let zavedl řadu zajímavých služeb a projektů, výrazně rozšířil možnosti pro sociálně slabé, mezi kterými je řada Romů, kteří v obci žijí. Funguje zde městská sociální firma ONZA Jirkov. Ta zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané, dostává zakázky od města na údržbu zeleně, úklidové práce, apod. Protože funguje jako sociální firma (je založena s cílem nevytvářet zisk, resp. všechen zisk investovat zpět do firmy), jednou ze zásad je také pracovat se zaměstnanci po sociální stránce, řešit jejich problémy, připravovat je na to, že po čase z firmy přejdou na běžný pracovní trh. Působí zde terénní sociální pracovnice města, město zavedlo systém prostupného bydlení – lidé v něm přecházejí z azylových domů do tréninkových bytů a z nich do běžných bytů. Město má nově koordinátorku sociálních služeb. Další sociální služby (nízkoprahový klub pro mládež, Centrum pro rodiče a předškolní děti, azylový dům) ve městě zajišťuje i nezisková organizace Cesta naděje. Funguje zde i poradna, která zároveň spolupořádala kurzy finanční gramotnosti pro školy, přípravný ročník.

Ve 4. kategorii – Ocenění pro jednotlivce (který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů)

 • Emil Cina - emřel v říjnu tohoto roku ve věku 65 let. Patří k předním romským spisovatelům (zejména básnířům), aktivistům a hybatelům romského etnoemancipačního hnutí po roce 1989. Pracoval nejprve v Českém rozhlase, posléze v několika romských periodicích. Miloval romštinu a staral se o její udržení. Neúnavně i při své těžké nemoci objížděl školy v ČR, kde s dětmi debatoval o romštině, romství a romské historii.
 • David Tišer - je jedním z nejvýraznějších a nejoriginálnějších osobností současné mladé generace občanských aktivistů v České republice, která osobitými formami upozorňuje na problémy, kterým v české veřejnosti čelí romská menšina a LGBT lidé.
 • Sri Kumar Vishwanathan - je český aktivista, pedagog a sociální pracovník indického původu, který se od roku 1997 v České republice, zejména na Ostravsku, věnuje romské menšině a usiluje o zlepšení jejího soužití s majoritní společností. Bydlí v Ostravě a cítí se zde doma.

V 5. kategorii Čin roku (který přispěl k záchraně života nebo zlepšil kvalitu života jedince)

 • Irena Drevňáková – za záchranu 5 lidí z potopeného auta
 • Pavel Berky – za návrh nové módní kolekce Coming Out
 • Strana zelených – za integraci Romů na kandidátky do Poslanecké sněmovny

V 6. kategorii Speciální ocenění poroty – Gypsy Spirit média (speciální ocenění pro novináře/novinářku za objektivní nebo pozitivní informaci o romské problematice v České republice)

 • Hana Čápová – novinářka, která se dlouhodobě věnuje romské problematice. Získala nominaci Novinářské ceny 2012 v Kategorii psané žurnalistiky – Nejlepší reportáž za reportáž Natálka v zemi bez zrcadel (Respekt). Hodnocení poroty tohoto počinu bylo následující: „Natálka v zemi bez zrcadel“ je ukázkou dokonale zvládnuté reportáže, která díky literárním prvkům vtáhne čtenáře do analyticky zpracovaného textu s řadou širších souvislostí. Autorka v textu o důsledcích rasově motivovaného útoku osvětluje řadu faktorů marginalizace a odhaluje netoleranci společnosti.
 • Zdeněk Ryšavý – je šéfredaktorem Romea.cz. Nezištně podřizuje novinařině veškerý volný čas. Je nenápadný, ale je za ním velká práce.
 • František Kostlán – je nezávislý publicista, hudebník, spisovatel, spoluautor knihy Příchozí (o životě migrantů). Před listopadem 89 pracoval v dělnických profesích, poté hlavně jako novinář a publicista. Byl mj. šéfredaktorem Českého deníku, šéfredaktorem časopisu Parlament, komentátorem Lidových novin a ČRo Regina, televizním dramaturgem diskusních pořadů. Je členem několika občanských sdružení zabývajících se lidskými právy, menšinami a životem dětí v dětských domovech. Ve své publikační činnosti se dlouhodobě zabývá Romy a romskou integrací. V současné chvíli působí v sdružení Romea.

Více informací o nominovaných naleznete na české verzi webových stránek projektu Gypsy Spirit a na stránkách Otevřené společnosti.

Jitka Votavová, projekt Gypsy Spirit 2013 v České republice, Otevřená společnost, o.p.s.
Přečteno: 1150x
 

Kam dál:

Štítky:  

Gypsi Spirit, Ocenění, VyhlášeníHLAVNÍ ZPRÁVY

Kurz pro pedagogy (FOTO: R-Mosty)

Organizace R-Mosty pořádá další běh kurzu Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků. Hlaste se!

11.8.2020 18:01
Společnost R - Mosty pořádá 26. a 27. srpna na biofarmě Belina v Nežichově u Toužimi další běh kurzu Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků. Kurz pomáhá efektivněji pracovat s dětmi z romských rodin a rozšiřuje účastníkům všeobecné povědomí o této naší největší a nejstarší národnostní menšině.
 celý článek

CD neonacistické skupiny Krátký proces

Slovenská a česká policie zatýkala při akci proti extremismu členy kapel. Policisté našli předměty s nacistickou tematikou

11.8.2020 17:07
Slovenská policie dnes zadržela při zátahu proti extremismu devět lidí. Jsou mezi nimi také členové hudebních skupin Krátký proces a Horkýže Slíže, informovala televize Markíza. Do akce vedené slovenskou policií se podle webu Česká justice zapojili i čeští kolegové, kteří provedli domovní prohlídku u českého hudebníka v Děčíně.
 celý článek

Olga Fečová, foto: Lukáš Houdek

videoVIDEO: Nejdříve jsem měla rodinu, děti, takže jsem se starala o ně, na mě přišla řada v 60letech, říká Olga Fečová navržená na státní vyznamenání

9.8.2020 15:43
Romská spisovatelka, pěstounka, pedagogická asistentka Olga Fečová byla navržena na státní vyznamenání. Navrhla ji Doc. PhDr. Zuzana Jurková, PhD., vedoucí Katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karovy.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo