romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Předlice: Nájemníci domu určeného k opravě musí získat náhradní bydlení v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 2.11.2012 12:20, (ROMEA)
Ulice Beneše Lounského v Předlicích (FOTO: Google Maps)
Ulice Beneše Lounského v Předlicích (FOTO: Google Maps)

V městské části Předlice v Ústí nad Labem pokračuje hledání náhradního bydlení pro rodiny, které mají opustit dům, který byl na začátku října kvůli havarijnímu stavu uzavřený stavebním odborem.

Během října provedl stavební odbor města v městské části Předlice v Ústí nad Labem kontrolu v několika domech, které jsou dlouhodobě obývané sociálně slabými obyvateli a jsou ve velmi špatném technickém stavu. Kontrolováno je na tří desítky domů, v některých z nich bydlí nájemníci. Jeden z nich - v ulici Beneše Lounského – je v tak špatném stavu, že byl majitel vyzván k neprodlenému zahájení oprav bez přítomnosti nájemníků a zajištění náhradního ubytování všem sedmi rodinám, které v domě bydlí. Ten tak dosud neučinil.

Krátce poté, co byla o krizové situaci v Předlicích informována vládní Agentura pro sociální začleňování, jednala se starostou městské částí Ústí – město, do které Předlice patří. „Na tomto jednání jsme domluvili, že pracovníci sociálního odboru městské části a neziskových organizací budou aktivně spolupracovat na zajištění náhradního bydlení pro obyvatele uzavřeného domu, provedou v domě sociální šetření a budou jednat s kontaktním pracovištěm úřadu práce o podpoře v podobě mimořádné okamžité pomoci například na zaplacení kaucí,“ vysvětluje Martin Šimáček.

Vzápětí ředitel Šimáček požádal primátora Ústí nad Labem o svolání Akční skupiny primátora pro řešení situace v Předlicích, zejména domu v ulici Beneše Lounského. Akční skupina je složena ze zástupců města, městské policie, Agentury pro sociální začleňování a některých neziskových organizací, sešla se 23. října. O možnostech řešení této situace byli následně informováni obyvatelé domu, se kterými jsou pravidelně v kontaktu pracovníci sociálního odboru městské části, odboru sociálních věcí magistrátu města, terénní pracovníci společnosti Člověk v tísni, dům opakovaně navštívila i lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování, která se zástupci všech rodin mluvila o tom, jak si představují řešení situace.

Na jednání Akční skupiny primátora bylo rozhodnuto o vytvoření užší krizové skupiny pro zajištění náhradního bydlení obyvatel domu v ulici Beneše Lounského. Vedením skupiny byl pověřen koordinátor ústeckého magistrátu pro národnostní menšiny Jan Husák. Členy skupiny jsou dále zástupci stavebního odboru, vedoucí referátu hmotné nouze, stavebního odboru, ředitel městské policie, sociálního odboru magistrátu i městské části, Agentury, společnosti Člověk v tísni a zástupkyně obyvatel domu.

Po jednání této skupiny ve čtvrtek 1. listopadu se uskutečnilo setkání se zástupci všech rodin z domu v ulici Beneše Lounského. Ti zde byli seznámeni s možnostmi náhradního ubytování. Stav domu je nadále kritický a reálně hrozí jeho zřícení. Obyvatelům domu je proto stále doporučováno, aby jej co nejdříve opustili. „Snažíme se získat pro tyto rodiny adekvátní náhradní ubytování. Prioritou je, aby měly možnost získat byty v Ústí nad Labem a nebyly proti své vůli vystěhováni z města. Situaci je však třeba řešit rychle. Musíme zamezit tomu, aby pokračovalo ohrožení života lidí při případném zřícení domu. Dokud se náhradní bydlení nepodaří získat, budou rodiny na přechodnou dobu bydlet v ubytovnách, aby neskončily na ulici,“ říká Martin Šimáček. Vedoucí skupiny Jan Husák ve spolupráci s pracovníky Člověka v tísni v současnosti hledají byty, do kterých by se rodiny z ubytoven mohly přestěhovat. „Město dále nabídlo zajištění automobilu pro stěhování rodin do ubytoven, kontejner na odpad a uskladnění věcí, které se rodinám na ubytovny nevejdou, po dobu, kdy zde budou,“ dodává Šimáček.

Pracovníci sdružení Konexe v těchto dnech prostřednictvím letáků varují obyvatele dalších domů v Předlicích, že i jich by se mohl týkat podobný osud. „Podle našich informací však většina domů, kterých by se mohlo týkat uzavření, není obývána. Z domů obývaných nájemníky by mohlo být uzavřeno jen několik,“ vysvětluje Šimáček. „V tuto chvíli proto není příliš vhodné šířit paniku mezi obyvateli Předlic. Je třeba pokračovat v účinné spolupráci sociálního odboru, terénních pracovníků a dalších institucí. Lidé, kterým by hrozilo vystěhování, musí být včas informováni, musí být zapojeni do rozhodování o tom, kde a na jak dlouho mohou získat náhradní bydlení. Musí se jim dostat patřičná podpora, aby tuto nelehkou situaci zvládli vyřešit,“ uzavírá Martin Šimáček.

TZ Agentury pro sociální začleňování
Přečteno: 1344x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Předlice, Bydlení, Agentura pro sociální začleňování, Konexe, o. s.HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo