romea - logo
28. listopadu 2021 (neděle)
svátek má René

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek: Vidím velký deficit romských elit na diskusi o řešení integrace

Hradec Králové, 26.9.2012 11:59, (ROMEA)
Pavel Bělobrádek
Pavel Bělobrádek

Pokračujeme v našem předvolebním cyklu otázek a odpovědí volebních lídrů jednotlivých politických stran a uskupení v krajských volbách. Ptali jsme se na jejich názory na integraci romské menšiny, respektive na způsob, kterým v tomto směru chtějí dosáhnout zlepšení. Zajímalo nás především to, jestli do spolupráce na integraci přizvou místní romské osobnosti, jak se stavějí k problematice bydlení, vzdělávání a nezaměstnanosti lidí, žijících v sociálně vyloučených lokalitách, včetně Romů. A také to, jak by chtěli dosáhnout klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin.

V Královehradeckém kraji jsme dotazy zaslali těmto politikům:

Pavel Bělobrádek - Koalice pro Královéhradecký kraj, předseda KDU-ČSL
Rudolf Cogan - TOP 09 a Starostové
Vladimír Dryml - SPOZ
Lubomír Franc -ČSSD
Miloslav Plass - ODS
Otakar Ruml - KSČM

Z oslovených odpověděli do uzávěrky na naše dotazy čtyři kandidáti, Pavel Bělobrádek, Lubomír FrancOtakar Ruml a Miloslav Plass.

Zde jsou reakce předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka (otázky jsou tučně):

1. Integrace Romů v České republice je dosud většinou pojímána jako jednostranná záležitost. Na názor Romů se málokdo ptá. Naopak Romové často neznají názory většinové části společnosti či návrhy politických řešení, protože je s nimi nikdo nekonzultuje. Snažil byste se to změnit za účasti místních romských představitelů? Pokud ano - jak by takový způsob začleňování měl vypadat v praxi?

a) Dopřál byste Romům sluchu při společných setkáních?

Ano, již jsem tak činil, například před komunálními volbami v Náchodě.

b) Měl byste výraznou romskou osobnost jako poradce?

Doufám, že ano. Například J. Baláž se mi jeví velmi dobře. Máme i členy naší strany Romy, máme kam sáhnout.

c) Zapojil byste více romských osobností na promýšlení způsobů integrace a jejich zavádění do praxe?

To hlavně záleží na jejich zájmu. Nedávno jsem byl v pořadu Českého rozhlasu o vyloučených lokalitách. Říkal jsem paní redaktorce Balážové, že vidím velký deficit romských elit na diskusi o řešení integrace.

2. Jakým způsobem byste postupoval při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a dalších chudých lidí včetně zde žijících Romů?
a) Snahou o vytváření pracovních míst? Jak by taková snaha vypadala v praxi?

V některých městech, třeba v Mostě, nepletu-li se, jsou v podmínkách vypisovaných veřejných zakázek kvóty pro zaměstnání lidí z evidence úřadu práce. To je jedna z cest. Také je třeba rozlišit ty, kteří pracovat chtějí a nechtějí. Každý by měl dostat šanci, pak se ukáže.

b) Snižováním podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, která by měla tyto lidi přimět, aby si začali hledat práci?

Spíše motivovat ty, kteří pracovat začnou. Propad do ještě horší bídy je cestou k sociopatologickým jevům.

c) Jinak? Jak konkrétně?

Nejdůležitější je vzdělání a to nejen dětí. Nadané děti, které se narodí do takového prostředí, mají mizivou šanci na středoškolské vzdělání. A to se nesmí stávat. Kdo se bude chtít učit z řad dospělých, musí také dostat šanci.

3. Jak byste postupoval při řešení bydlení nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Prosazováním sociálního bydlení hrazeného i z krajského rozpočtu?


To je jedna z cest, ale finanční prostředky určitě nemohou jít pouze z krajského rozpočtu, pokud vůbec. Zde musí být úzká spolupráce s obcemi, agenturou a neziskovým sektorem.

b) Snižováním příspěvku na bydlení, aby si tito lidé začali hledat bydlení sami?

Spíše kontrolou, jaká úroveň bydlení je nabízena za příspěvek. Neadekvátní cena k úrovni ubytování je celkem známá. Byznys z těchto dávek je otřesný.

c) Jinak? Jak konkrétně?

Ty, kteří budou plnit podmínky (děti ve škole, snaha najít zaměstnání atd.) dávat do obecních či sociálních bytů mezi majoritu.

4. Chtěl byste docílit vyšší vzdělanosti nejchudších lidí včetně Romů žijících v sociálně vyloučených lokalitách?
a) Pokud ano - jak konkrétně byste k tomu chtěli přispět?

Ano, to je klíč k úspěchu. Domnívám se, že na pořadu dne je zavedení povinného posledního ročníku školky a zlepšení inkluze obecně. Často si učitelky s hendikepovanými neví rady. Ať již je ze špatného sociálního prostředí, je postižené fyzicky, nebo má zdravotní omezení. Na naší páteční programové konferenci, která se touto problematikou zabývala, jasně zaznělo, že inkluze je základem.

5. Jak byste chtěl docílit lepšího, klidnějšího soužití lidí z většiny s lidmi z menšin, především romské?
a) Chtěl byste, aby spolu začali více, častěji komunikovat? Pokud ano – jak konkrétně byste toho chtěl dosáhnout?

V tom není problém, je ale třeba se setkávat s romskými lékaři, úředníky, inženýry apod. To je to nejlepší, co se může stát. Tedy vzděláním.

b) Zvýšenou sociální a osvětovou činností mezi chudými lidmi, především Romy? Jak konkrétně by měla vypadat v praxi?

Osvětu si nedovedu představit jinak, než že sami Romové, kteří jsou integrování budou vzorem těm ostatním. Dokud například  Richard Samko v Náchodě nepřesvědčí mladé Romy, že mají šanci se uplatnit, že proto musejí ale také něco udělat, že mají svůj osud v rukou, moc se nepohneme. Budou-li si to myslet, lze jim pomoci.

c) Přinucením těchto lidí k dodržování pravidel „silou“? Jak konkrétně?

Zákon platí pro každého. Frustrace majority často pramení z toho, že si někdy oprávněně, často však falešně, myslí, že má minorita výhody. Sociálně vyloučení musejí vědět, že vše má svoji cenu. Pokud nepochopí cenu peněz, pak je těžko vysvětlíme, že bydlení, energie atd. není zadarmo a že se o ně stát nebo obec musí postarat. Nemusí. A toto zjištění někdy bolí, nejde-li to jinak.

d) Kombinací, nebo jinak? Jak konkrétně?

Především musíme přestat dělat, že je tady jen rasismus, nebo jen lůza. Je třeba začít poctivě a pravdivě hledat možnosti a řešení. Věřím, že se to částečně podaří.

Přečteno: 782x
 

Kam dál:

Štítky:  

Volby do zastupitelstev krajů 2012, VolbyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo