romea - logo
5. prosince 2021 (neděle)
svátek má Jitka

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Průzkum: Romové mají horší podmínky při zaměstnávání, soužití je nejhorší od roku 1997

Praha, 21.5.2013 19:09, (ROMEA)
Ilustrační FOTO: Jiří Sláma
Ilustrační FOTO: Jiří Sláma

Vzájemné vztahy Romů a ostatních obyvatel ČR hodnotí 87 procent lidí jako špatné. Devět procent občanů si myslí, že jsou dobré. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Proti loňskému průzkumu se hodnocení vzájemného soužití zhoršilo a jde zároveň o nejhorší výsledek od počátku sledování v roce 1997.

Od loňského roku podíl příznivých hodnocení klesl o pět procentních bodů a podíl negativních o pět bodů stoupl. Aktuální hodnocení je přitom nejhorší za celou dobu od počátku realizace srovnatelných výzkumů v roce 1997, když pouze v roce 2009 byly zaznamenány hodnoty statisticky srovnatelné a aktuálním výsledkem. Z výsledků plyne, že soužití Romů a ostatních obyvatel je výraznou většinou veřejnosti vnímáno jako problematické. Za špatné je označilo 87 % dotázaných, z toho 36 % dokonce za „velmi špatné“. Naopak jako dobré toto soužití hodnotí pouze 9 % respondentů, kteří vesměs volili slabší variantu pozitivní odpovědi „spíše dobré“, zatímco odpověď „velmi dobré“ se objevovala jen ojediněle. 4 % dotázaných na otázku odpověděla, že neví.

cvvm-graf-2013-01.jpg

Průzkum opět ukázal jak obrovský vliv mají média, která o Romech informují v drtivé většině negativně a pouze v souvislosti s kriminalitou. Vztahy romské a většinové populace jako dobré totiž vnímají výrazně častěji lidé, kteří mají mezi Romy přátele nebo známé, a ti, kteří v jejich blízkosti žijí a nemají informace pouze zprostředkované z médií nebo z lavinovitě šířených fám internetem.

V blízkosti Romů žije téměř polovina účastníků průzkumu. Soužití Romů s neromskou populací v místě, kde sami žijí, hodnotí lidé poněkud příznivěji, než celkové soužití v České republice, i když i zde negativní hodnocení převažuje nad pozitivním. Jako dobré označují
soužití mezi Romy a ostatními obyvateli v místě svého bydliště necelé dvě pětiny (37 %) z těch, kdo uvedli, že v blízkosti jejich bydliště žijí Romové, když 4 % toto soužití vidí jako „velmi dobré“ a 33 % jako „spíše dobré“. Naproti tomu tři pětiny (59 %) respondentů z této skupiny soužití v místě svého bydliště vnímají kriticky, když 40 % je považuje za „spíše špatné“ a 19 % dokonce za „velmi špatné“. 4 % dotázaných soužití Romů s neromskými obyvateli v místě svého bydliště nebyla s to zhodnotit.

cvvm-graf-2013-03.jpg

Časové srovnání ukazuje, že od roku 2006 se hodnocení soužití Romů a ostatních obyvatel na místní úrovni významně nemění. Před tímto rokem byly výsledky relativně lepší, než jaké jsou v současné době.

cvvm-graf-2013-02.jpg

Podmínky Romů při zaměstnání jsou horší

V porovnání se situací ostatních obyvatel naprostá většina české veřejnosti vnímá jako horší možnosti Romů při zaměstnání. V šetření tento názor vyjádřily asi tři pětiny (61 %) respondentů. Pokud jde o další oblasti života, na které se náš výzkum zaměřil, u žádné z nich již ti, kdo považují možnosti romské populace za horší, nepřevažují nad těmi, kdo soudí, že podmínky Romů v porovnání s ostatními jsou stejné nebo dokonce lepší. Více než třetina (37 %) dotázaných si myslí, že Romové mají horší možnosti, pokud jde o uplatnění ve veřejném a občanském životě, přibližně dvě pětiny považují situaci Romů v tomto ohledu za srovnatelnou s ostatními a 14 % míní, že jsou na tom Romové tady dokonce lépe. Při získávání kvalifikace za horší podmínky Romů označila o málo více než čtvrtina (28 %) občanů, v případě získávání bydlení se podíl takových názorů pohybuje na úrovni pětiny (21 %), stejně jako v případě vzdělávání (19 %). V případě získávání bydlení si přitom polovina (50 %) respondentů myslí, že možnosti Romů jsou v tomto směru lepší než možnosti většinové populace. Asi desetina dotázaných považuje možnosti Romů jako horší v případě rozvoje své kultury (10 %), při zajišťování osobní bezpečnosti (9 %), při jednání na úřadech (9 %), stejně jako v případě možnosti hájit své zájmy při občanských sporech a konfliktech (8 %).

tabulka-cvvm-2013.jpg

CVVM se na otázky ohledně soužití Romů dotazovalo v době od 8. do 15. dubna tisícovky lidí starších patnácti let.

Přečteno: 1851x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Průzkum, Soužití, CVVMHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo