romea - logo
26. září 2022 (pondělí)
svátek má Andrea

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Rasistické nadávky, výhrůžky smrtí na Facebooku. Státní zastupitelství případy shazuje ze stolu. Nejde o trestné činy

1.8.2017 23:50
Organizace ROMEA podala na začátku roku 2017 přes deset trestních oznámení na pisatele, kteří na sociálních sítích rasisticky napadali Romy a příslušníky dalších menšin a vyhrožovali jim fyzickou likvidací.
Organizace ROMEA podala na začátku roku 2017 přes deset trestních oznámení na pisatele, kteří na sociálních sítích rasisticky napadali Romy a příslušníky dalších menšin a vyhrožovali jim fyzickou likvidací.

Organizace ROMEA podala na začátku roku přes deset trestních oznámení na pisatele, kteří na sociálních sítích rasisticky napadali Romy a příslušníky dalších menšin a vyhrožovali jim fyzickou likvidací. Čtyři z oznámení postoupilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 (OSZ) kriminální policii na Obvodním ředitelství policie Prahy 1. Ta dvě z nich zatím stále šetří a u dvou oznámení PČR nezjistila skutečnosti, které by podle ní nasvědčovaly tomu, že došlo ke spáchání trestného činu. Tři oznámení shodilo ze stolu rovnou OSZ.

Obvodní státní zastupitelství (OSZ) ani po šesti měsících nezaslalo organizaci ROMEA vyrozumění o tom, jaké - nebo zda vůbec - učinilo opatření ve čtyřech trestních oznámeních, kterými organizace reagovala na rasistické a výhrůžné komentáře v internetových diskuzích. Zákonná lhůta pro vyrozumění oznamovatele je přitom jeden měsíc.

"Proč ty opice hned nezastřelili? Co jinýho s takovým odpadem. Ty vůbec nemají právo existovat"

OSZ nespatřuje nic nezákonného například v komentáři facebookového uživatele jménem Jan Vrzák "Proč ty opice hned nezastřelili? Co jinýho s takovým odpadem. Ty vůbec nemají právo existovat". Stejně tak nepostižitelná je podle OSZ proklamace Vladana Šmotka, dalšího z diskutérů, který by si rád zastřílel na uprchlíky, jakmile by překročili naše hranice ("... hned bych to střílel ... rád si na ty z**dy zastřílím").

Podle vyrozumění, které zaslala organizaci ROMEA státní zástupkyně Zdeňka Galková, jde u těchto komentářů o formu "veřejného ulevení si, aniž by jej jeho pisatelé ve skutečnosti mysleli vážně, měli v úmyslu jej uskutečnit a aniž by se podobného chování byli schopni dopustit kdekoli jinde mimo ´ochrannou bublinu´ internetových diskuzí".

"Postup OSZ nelze označit jinak, než jako chybný a odporující jak trestnímu řádu, tak zákonu o státním zastupitelství. Dovozovat úmysl, aniž by státní zástupkyně, resp. policie, které měly být podněty postoupeny k prověření toho, zda nebyl spáchán trestných čin, z toho, že k němu došlo v prostředí internetu, nelze," uvedla pro server Romea.cz Klára Kalibová z organizace In IUSTITIA, která pomáhá obětem násilí z nenávisti.

"Prokazování úmyslu je přitom při objasňování trestné činnosti z nenávisti klíčové. Je nutné jej vnímat v kontextu celé diskuze, osoby pachatele, terče na který útočí, i dalších souvisejících faktorů," doplnila Kalibová.

"Výrok 'Proč ty opice hned nezastřelili? Co jinýho s takovým odpadem. Ty vůbec nemají právo existovat' naplňuje jednoznačně skutkovou podstatu trestného činu dle § 355 v souběhu s § 356 trestního zákona," dodala Klára Kalibová. Výrok, kde by si pisatel "rád zastřílel" pak podle Kalibové naplňuje skutkovou podstatu trestného činu dle § 352 trestního zákona

"Mlátit od rána do večera ostnatým drátem a poslední den ztáhnout z kůže"

Státní zástupkyně označila za "lidové hrubě vulgární glosátorství", které ale není nebezpečné, i příspěvek facebookového pisatele pod přezdívkou Calvin West: "Pověsit za nohy jak boxovací pytel, mlátit od rána do večera ostnatým drátem a poslední den ztáhnout z kůže. vyřešeno." Komentář byl namířen proti romským dětem z kauzy plameňák.

Podle Kalibové by se v tomto případě mohlo jednat dle kontextu o trestný čin podle § 356 v souběhu s § 352 trestního zákona.

Trestní oznámení, které OSZ narozdíl od předešlých případů policii postoupilo a ta ho zatím řeší, se týká hrozby "vykonání spravedlnosti na romských dětech". Ta se objevila ve stejné diskuzi pod článkem o usmrceném plameňákovi. "I já jsem se rozhodl vykonat spravedlnost ještě předtím než sám zemřu. Ano budou to dvě malé romské děti," proklamoval v polovině března uživatel Facebooku.

Výhrůžku vypálením, kterou organizace ROMEA obdržela v komentáři Facebooku v listopadu loňského roku, ovšem Galková opět označila za druh pouhého lidového glosátorství.

Galková v zaslaných vyrozuměních navíc naprostou většinu textu pouze kopíruje a mění v podstatě jen předmětný výrok, na který organizace ROMEA upozornila trestním oznámením.

"Dlouhodobá rezignace OSZ pro Prahu 1 na objasňování trestné činnosti z nenávisti nejen v kyberprostoru je prokazatelná. Je namístě, aby oznamovatel podal podnět nadřízenému státnímu zastupitelství," řekla serveru Romea.cz Klára Kalibová.

"Přístup OSZ se pak negativně promítá i do toho, jakým způsobem veřejnost vnímá trestnou činnost z nenávisti v kyberprostoru. Poškození vzdávají obhajobu vlastních práv, pachatelé se cítí beztrestní, obecně se posouvají hranice dovoleného," uvedla na závěr Klára Kalibová z organizace In IUSTITIA.

PŘEHLED POSTUPU OSZ A PČR

 • "Vypálit celou Romeu..."
  Policie ČR ve výroku nezjistila skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k trestnému činu. Po žádosti o přezkum postupu policejního orgánu organizaci ROMEA vyrozuměla státní zástupkyně Zdeňka Galková z OSZ pro Prahu 1 s tím, že se ztotožňuje se závěrem policie. Vyhrožování vypálením označila za lidové glosátorství.
 • "Proč ty opice hned nezastřelili? Co jinýho s takovým odpadem. Ty vůbec nemají právo existovat"
  Trestní oznámení na tento výrok OSZ postoupilo Obvodnímu ředitelství policie Prahy 1. Ta nezjistila skutečnosti, které by podle ní nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin.
 • "Ku**y jedny, hned bych to střílel, první tu p**u Merkelovou, co to sem natáhla a pak zbytek těchto zm**ů, jen můžou překročit naše hranice, rád si na ty zm**y zastřílím."
  Podle Galkové z OSZ tento výrok nenaplňuje zákonné znaky trestného činu.
 • "A za**aný sluníčka s Merkelovou v čele je chrání, ty muslimský odporný opice. Bych je střílel stejně jako Mladič. ty je z části vyhladili ale nepomohlo. BOHUŽEL."
  Podle Galkové z OSZ tento výrok nenaplňuje zákonné znaky trestného činu.
 • "Pověsit za nohy jak boxovací pytel, mlátit od rána do večera ostnatým drátem a poslední den ztáhnout z kůže. vyřešeno."
  Podle Galkové z OSZ tento výrok nenaplňuje zákonné znaky trestného činu.
 • "I já jsem se rozhodl vykonat spravedlnost ještě předtím než sám zemřu. Ano budou to dvě malé romské děti."
  OSZ postoupilo trestní oznámení na tento výrok policejnímu orgánu Policie ČR, Obvodnímu ředitelství policie Praha 1 k dalšímu opatření.
 • "Odporná zbytečná černá špína, agresivní už od malička... Buďme rasisti, tohle tu fakt nepotřebujeme!!!!"
  OSZ postoupilo trestní oznámení na tento výrok policejnímu orgánu Policie ČR, Obvodnímu ředitelství policie Praha 1 k dalšímu opatření.
 • "To už i Lidl je multikulti že strkáte do letáků negra? Jestli to je pro Německo...tak tam to pochopím...tam se těch čmoudů už nas**lo dost ale tady koukat na černý m**ky fakt nechci."
  OSZ ani po šesti měsících od podání nevyrozuměla oznamovatele s tím, zda a případně jaké opatření bylo v této věci učiněno.
 • "Mohu se zeptat, proč testujete textil na cvičených orangutanech?"
  OSZ ani po šesti měsících od podání nevyrozuměla oznamovatele s tím, zda a případně jaké opatření bylo v této věci učiněno. Podle Kalibové by mohlo jít o trestný čin dle § 355 trestního zákona nebo o přestupek.
 • "Chce nás Lidl pomalu připravovat na to, že zde bude čím dál více negrů? Děkuji, nechci negry, nechci Lidl."
  OSZ ani po šesti měsících od podání nevyrozuměla oznamovatele s tím, zda a případně jaké opatření bylo v této věci učiněno.
 • "Proč se ve vašich letácích pro naší Českou republiku neustále objevují modelové NEGROIDNÍHO typu?"
  OSZ ani po šesti měsících od podání nevyrozuměla oznamovatele s tím, zda a případně jaké opatření bylo v této věci učiněno.

Trestné činy narušující soužití lidí

§ 352
Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,
a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 355
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) nejméně se dvěma osobami, nebo
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 356
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

Přečteno: 6323x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Policie, Státní zastupitelství, Rasismus, trestní oznámení, vyhrožování smrtí, Násilí z nenávisti, ROMEAHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo