romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Romové v Hrzánu: Zapojení do agentury, prasečák v Letech, inkluze, zaměstnanost a bydlení. Vše spolu souvisí

27.7.2016 10:33
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se 26. 7. 2016 v Hrzánském paláci setkal s představiteli romské občanské společnosti a zástupci širší romské veřejnosti. (FOTO: Yveta Kenety, Romea.cz)
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se 26. 7. 2016 v Hrzánském paláci setkal s představiteli romské občanské společnosti a zástupci širší romské veřejnosti. (FOTO: Yveta Kenety, Romea.cz)

"Strategie romské integrace přijata vládou v únoru 2016 se odlišuje od jiných strategií, zaměřuje se totiž na emancipaci Romů, podporuje rozvoj kultury, jazyka. Došlo k posunu Romů z pozice klientů do role zplnomocněné osoby," řekl Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování na úvod setkání Ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se zástupci romské občanské společnosti, které se konalo včera v Hrzánském paláci.

Spolu s Martinem Martínkem, vedoucím Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny prezentovali účastníkům vládní opatření v oblasti romské integrace a sociálního začleňování a nastínili společné a doplňkové znaky Strategie romské integrace do roku 2020 a Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020. "Agentura zaujala nový koordinovaný přístup a v současnosti spolupracuje se 41 lokalitami," uvedl Jiránek. Během úvodní části přednesl spolu s Martínkem další cíle a oblasti, kterými se agentura zabývá: "Zaměřujeme se například na oddlužení Romů, na zvýšení jejich finanční gramotnosti."

Emilie Horáčková: Kolik zaměstnáváte Romů? Proč spolupracujete s rasisty?

Brzy po zahájení setkání se rozpoutala živá debata ohledně naplňování strategií: "Úspěšnost naplnění strategie není dána výší rozpočtu, nýbrž tím, jestli ji pochopí lidé ve společnosti. Pokud ji nepochopí, nebudou nám stačit ani miliardy," upozornil například člen rady vlády Karel Holomek.

Znepokojení nad nedostatečným aktivním zapojením Romů agenturou vyjádřila Emilie Horáčková z libereckého kraje: "Chceme vědět kolik zaměstnáváte Romů a jak nás do Vašich plánovaných aktivit zapojíte." Další člen Rady Cyril Koky vlády zastává podobný názor: " Romové nesmí chybět v lokálních partnerstvích, pokud tam nejsou, je to chyba místního partnera." Ředitel agentury Jiránek reagoval, že dveře nikomu nezavírají: "Do lokálního partnerství se snažíme zapojit i místní Romy."

Emílie Horáčková však zpochybnila například účast organizace Lampa, která je spojována s Blokem proti islámu a která kritizuje aktivity samotné agentury včetně ministra Dienstbiera, v lokálním partnerství v Ralsku. "Jak můžete spolupracovat s rasisty?" ptala se emotivně Horáčková.

"Já nesouhlasím s výroky pana Hanzla z organizace Lampa, není však v pravomoci agentury nikoho z lokálního partnerství vyloučit. Ani nemáme kontrolní pravomoc, můžete se obrátit na krajský úřad nebo na Policii ČR," reagoval na kritiku Jiránek.

Růžička: Jak s námi chcete komunikovat, když stojí vepřín v Letech?

Jedním ze zásadních problémů, se kterým se české společnosti zatím nepodařilo vypořádat, je vepřín v Letech u Písku na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. "Pokud tam bude vepřín i nadále stát, jak s námi chcete komunikovat?" vyjádřil obavu Čeněk Růžička. "Pokud ho odstraníte, otevřete si cestu k Romům." Karel Holomek připomněl, že vláda investovala 90 milionu Kč do vybudování památníku oběhem romského holokaustu v Hodoníně.

Dalším tématem byla potřebnost romských poradců: "Zřizování pozici poradců je obsaženo i ve strategii. Do roka se budeme snažit najít pro jejich zřízení prostředky se Svazem měst a obcí," informoval zúčastněné Martínek.

Má Agentura pro sociální začleňování spolupracovat se Vsetínem?

Po jednání s partnery ohledně Zákona o sociálním bydlení se po polední pauze do debaty mohl zapojit i ministr Dienstbier, který na úvod vyzdvihl důležitost tohoto zákona: "Doufáme, že tento zákon vejde v platnost ještě v tomto volebním období a odstraní kšeftování s chudobou, jak se tomu děje dnes."

I když agentura již spolupracuje se skoro stovkou obcí, spolupráce je často složitá. "Vy máte moc, vy můžete obcím domluvit," upozornil Čeněk Růžička. "Pokud samospráva nechce spolupracovat, nevzdáme se hned, spolupráci s nimi zkoušíme," reagoval Jiránek. Zůstává také otázkou, zda spolupráci navazovat za každou cenu, i ve sporných případech jako je Vsetín. Ministr Dienstbier na toto téma řekl: "Nebyli jsme si jisti, jestli má cenu spolupracovat i v oblastech bez vůle, ale rozhodli jsme se jít i do složitějšího terénu. Stojíme i o polepšené hříšníky. Ve Vsetíně není jen starosta Čunek, jsou tam i další lide, kteří mohou ze spolupráce těžit."

Dienstbier: Inkluze ve vzdělávání, potenciál sociálního podnikání je obrovský

V oblasti vzdělávání Romů je nezbytná nastolená cesta inkluze, na kterou byly vyhrazeny miliardy navíc. Nejsložitější oblastí je ale zaměstnanost. "Jednou z možností, jak udělat pokrok v této oblasti, je přijetí Zákona o sociálním podnikání, který je nyní ve fázi věcného záměru. Jeho potenciál je obrovský, v některých zemích funguje mnohem více, je to však jen jedna z cest," řekl ministr Dienstbier. "Významným nástrojem boje proti diskriminaci bude také Zákon o bezplatné právní pomoci, jehož věcný zájem budeme projednávat," pokračoval ministr.

Účastnici se shodli na tom, že otázka začleňování Romů je komplexní téma, které se dotýká více oblastí a jejich řešení je dlouhodobý proces. Nezbytná je soustavná práce. "Jak říkával i tatíček Masaryk: každodenní drobná práce," potvrdil Karel Holomek. O tom, že je to zdlouhavý proces je přesvědčen i ministr: "Musíme postupně a vytrvale měnit podmínky, na odstranění předsudků nemůžeme udělat reklamní kampaň. Je potřeba nasazení, dobrá vůle a postupná změna společenské atmosféry."

Z Úřadu vlády ČR byly kromě ministra Dienstbiera na akci přítomni David Beňák, zástupce náměstkyně ministra pro řízení Sekce pro lidská práva Martiny Štěpánkové, z Agentury pro sociální začleňování první expert Aleš Ziegler a Roman Matoušek, centrální expert pro oblast bydlení. Za romskou menšinu se setkání zúčastnilo okolo 50 hostů z celé ČR, mezi něž patřili významní romští představitelé, zástupci romských neziskových organizací a organizací implementující projekty zaměřené na komunitní práci a zástupci měst.

Přečteno: 1765x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Sociálně vyloučené lokality, Sociální, sociální bydlení, Agentura pro sociální začleňování, Jiří Dienstbier, Radek Jiránek, setkání s Romy, Lety u PískuHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo