romea - logo
4. července 2022 (pondělí)
svátek má Prokop

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Romové ve fotografii. Výstava Jaroslava Balvína a Moniky Farkašové je k vidění v Berouně

22.4.2022 13:44
Výstava Romové ve fotografii - Jaroslav Balvín, Monika Farkašová
Výstava Romové ve fotografii - Jaroslav Balvín, Monika Farkašová

Základní škola Loděnice v Městské knihovně v Berouně uspořádala u příležitosti Mezinárodního dne Romů výstavu fotografií s názvem Romové ve fotografii autorů Jaroslava Balvína a Moniky Farkašové. Podporu a záštitu poskytl místopředseda Senátu ČR Jiří Oberfalzer. Výstava potrvá do 30. dubna. 

Výstava Romové ve fotografii a možnosti jejího využití prostředky muzejní pedagogiky

Již před dvěma lety jsme byli osloveni paní Bc. Emilií Marcinovou, romskou aktivistkou, koordinátorkou, pedagogickou asistentkou a učitelkou Základní školy Loděnice, abychom uspořádali výstavu fotografií Romů v Galerii Holandský dům v Berouně. Den výstavy k Mezinárodnímu dni Romů nastal 4. 4. 2022. Ale nikoliv v Holandském domě, ve kterém prasklo vodovodní potrubí, ale v Městské knihovně Beroun. Zasáhla vyšší moc. Avšak, jak to často bývá, ku prospěchu věci.

V tomto multifunkčním místě, v němž kromě studovny a půjčovny knih je možno pořádat výstavy i jiné aktivity, se mohla uplatnit jedna z ideí Muzea romského národního obrození v Praze: muzejní pedagogika uplatňovaná ve vztahu k širším kolektivům dětí i dospělých. S cílem rozšiřovat prakticky povědomí o romské kultuře, vzdělání, romské historii, hudbě, o romských osobnostech v literatuře i v dalších oblastech.

Možnosti interaktivního využití muzejní pedagogiky v oblasti výtvarné výchovy

Na tento cíl u příležitosti Mezinárodního dne Romů se plně zaměřila Mgr. Monika Farkašová, vedoucí dokumentačního střediska Muzea romského národního obrození, jehož zakladatelem (v roce 2018) a ředitelem je JUDr. Emil Ščuka. Tvůrčí zapojení a jeho možnosti ukázala prezentace výtvarných prací žáků Základní školy Loděnice se společným tématem Romové v pohybu. Na vernisáži výstavy se zúčastnily děti, které pod vedením své výtvarné učitelky magistry Evy Kadlecové představily své práce a představy o Romech a jejich kultuře. Tak se projevily i možnosti interaktivní muzejní pedagogiky, uplatňované ve vztahu k žákům základních škol. Zde konkrétně k Základní škole Loděnice. Muzeum romského národního obrození v Praze na základě této konkrétní zkušenosti bude aplikaci muzejní pedagogiky prostředky fotografií s romskou tématikou a výtvarných prací žáků základních škol dále uplatňovat ve školách, v knihovnách i multikulturních centrech.

Fotografie jako zrcadlo i odraz Romipen

Základ výstavy tvořily fotografie Jaroslava Balvína a Moniky Farkašové. Jaroslav Balvín představuje fotografické obrazy z posledních dvaceti let, které prezentují oblast edukace romských dětí v českých a slovenských školách, situaci Romů v osadách na Slovensku i v Čechách, v městských podmínkách i mimo města. Významné jsou portréty úspěšných absolventů škol, romské princezny a romského krále v Rumunsku, úspěšných politických osobností a tvůrců, jako je JUDr. Emil Ščuka, romských umělců jako je Rudolf Dzurko a také významných romských literátů, jako je Margita Reiznerová, Jan Horváth, Elena Lacková, Tera Fabiánová, Vlado Oláh. Monika Farkašová prezentuje fotografie tanečního umění Romů na akci nazvané Zlatý hlas a soubor roku v Kulturním centru Praha Ládví v roce 2015. Tato výstava fotografií je uměleckým obrazem romského národa, a její význam je i pro hlubší seznámení majoritní společnosti s romskou kulturou symbolizovanou pojmem ROMIPEN – ROMSTVÍ.

Prezentace výstavy ve fotografiích

Fotografie ukazují prostředí zdánlivě protikladná: osada na Slovensku a romská třída vedená romským učitelem z Vranova nad Topľou. Fotografie vlevo ukazují prostředí Základní školy Přemysla Pittera v Ostravě, kde je zájem romských dětí o výuku více než patrný.

Multifunkčnost a diferencovanost muzejní pedagogiky

Prostor knihovny i její prostředí dává velké možnosti k interaktivním seminářům jak s dětmi, tak s dospělými. Proto jsme přivítali tuto možnost, kterou nabídla Městská knihovna Beroun a na výstavě fotografií jsme vystavili i vybrané publikace romských autorů.

Muzejní pedagogika pro děti i dospělé je multifunkční podle toho, jakou oblast romské kultury prezentuje. V případě Muzea romského národního obrození a také Střední odborné školy managementu a práva (jednatelka Marta Reichlová) je to zejména oblast romské literatury, která je reprezentována řadou literárních tvůrců a jejich děl: Elenou Lackovou, Terou Fabiánovou, Janko Horváthem, Vlado Oláhem, Margitou Reiznerovou a j. Významné místo v procesu rozvíjení romského národního obrození zaujímá osobnost Emila Ščuky, jehož životopisná kniha s názvem Cikánský baron jsem já přibližuje nejenom jeho politickou, revoluční a vizionářskou činnost, ale i činnost těchto jmenovaných osobností jako romských národních buditelů. Mezi nimi Emil Ščuka vyzdvihuje zejména roli Mileny Hübschmannové jako inspirátorky a hybatelky tvorby romských autorů. Významný je také Ščukův autorský přínos pro zachycení hudební tvorby romských kapel a také mimořádný vklad do tvorby dramatické v podobě divadla Romen.

Návštěvníci byli s částí romské literární tvorby seznámeni i prostřednictvím recitace z tvorby básníka Vlado Oláha a četbou z díla Eleny Lackové, zprostředkované Monikou Farkašovou. Seznamování s romskou literaturou mělo u přítomných velký ohlas. Tato mnohovrstevnatost romského národního obrození je zachycena i v panelech na výstavě jako inspirace pro další rozvoj muzejní pedagogiky v činnosti Muzea romského národního obrození.

Společenský dosah a přesah výstavy Romové ve fotografii

Společenský dosah a přesah výstavy Romové ve fotografii jako společná aktivita Základní školy Loděnice, Muzea romského národního obrození a Městské knihovny Beroun pod patronací Jiřího Oberfalzera, místopředsedy senátu České republiky, pořádané k oslavě Mezinárodního dne Romů Oslavy Mezinárodního dne Romů mají podle našeho soudu mimořádný význam. Myslíme si ale, že by neměly být samoúčelné. Měly by provokovat také k rozvíjení tvůrčí činnosti a novým formám komunikace Romů a majority ve společnosti. Proto jsme se snažili koncipovat naši výstavu tvořivým způsobem a ve spolupráci s významnými zástupci společnosti, jako je garant výstavy místopředseda Senátu ČR Jiří Oberfalzer, starostka města Beroun RNDr. Soňa Chalupová, romská koordinátorka a učitelka Bc. Emília Marcinová, představitelé Základní školy Loděnice a Městské knihovny Beroun. Filozofií výstavy a soutěže žáků školy ve výtvarném umění se stalo tvořivé uplatnění muzejní pedagogiky uplatňované také Muzeem romského národního obrození v Praze pod vedením JUDr. Emila Ščuky. Ohlasy přítomných nás ujistili, že tato cesta je nejenom prospěšná, ale i potřebná. To bude snad patrné i z dalších fotografií reportáže, kterou zaznamenal Jan Grossmann, kameraman a režisér, s nímž připravíme i videozáznam této pro veřejnost významné akce věnované Mezinárodnímu dni Romů.

Hlavní organizátorka výstavy spojené se soutěží mladých výtvarníků paní Bc. Emília Marcinová v rozhovoru se starostkou Města Beroun paní RNDr. Soňou Chalupovou, místopředsedou Senátu ČR panem Jiřím Oberfalzerem a asistentkou pana senátora paní Martou El Bournovou.

Vážené osobnosti, které reprezentují obec politickou a společenskou: paní starostka Města Beroun paní RNDr. Soňa Chalupová pan místopředseda Senátu ČR Jiří Oberfalzer a bývalý ředitel Základní školy Loděnice pan Mgr. Václav Veverka (současná ředitelka je Mgr. Lenka Hašková).

Autoři fotografií s paní učitelkou výtvarné výchovy Mgr. Evou Kadlecovou, která „vedla“ ruce i myšlenky dětí, které tvořily obrazy na téma Romové v pohybu a která se také na výstavě ujala vyhlašování výtvarné soutěže s názvem Romové v pohybu.

Pan místopředseda Senátu ČR Jiří Oberfalzer děkuje a blahopřeje vynikajícímu romskému zpěvákovi Štěpánu Karbulkovi ze Soukromé základní umělecké školy Dr. Lidinské, který obohatil program svým originálním pěveckým projevem. Pochvala z rukou nejvyšších určitě potěší a také povzbudí.

Paní Bc. Emília Marcinová děkuje a blahopřeje autorům fotografií (J. Balvín a M. Farkašová) a autorce koncepce muzejní pedagogiky v Muzeu romského národního obrození (M. Farkašová).

Hlavními diváky a účastníky výstavy Romové ve fotografii – a v obrazech dětí základní školy byli žáci, vítězní autoři obrazů a jejich rodiče. I toto složení účastníků naznačilo, koho oslovovat v seminářích a aktivitách muzejní pedagogiky o Romech do budoucna.

Vítězná autorka žákyně 2. stupně ZŠ Hedvika Morávková s babičkou a autory fotografií.

Autoři fotografií Mgr. Monika Farkašová, vedoucí dokumentačního střediska Muzea romského národního obrození v Praze a Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., akademický pracovník Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v týmu Muzea romského národního obrození poradce a analytik, se v Městské knihovně v Berouně přesvědčili, že k tomu, aby ovlivňovali prakticky mínění společnosti o Romech a prosazovali ideály romského národního obrození, není možné pouze přijít a vystavit fotografie. K tomu je třeba i mluvit a komunikovat. Odborně, ale i lidsky a upřímně…

 

Text a foto Monika Farkašová a Jaroslav Balvín
Přečteno: 877x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  
HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo