romea - logo
16. srpna 2022 (úterý)
svátek má Jáchym

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

ROMEA seznamuje žáky s romskou historií a literaturou

15.6.2015 13:54
Metodická příručka pro pedagogy Druhá směna s podtitulem Jak využívat literaturu Romů ve vúuce na 2. stupni ZŠ
Metodická příručka pro pedagogy Druhá směna s podtitulem Jak využívat literaturu Romů ve vúuce na 2. stupni ZŠ

Od dubna tohoto roku ROMEA realizuje dva projekty zaměřené na výuku romské historie a literatury na základních školách s cílem zvýšit respekt a porozumění vůči romské menšině a také pomáhat mladým Romům vybudovat vlastní zdravou romskou identitu.

V české společnosti setrvale převažuje stereotypní pohled na Romy. Většina dětí dnešní generace si v segregovaných školách, bez přítomnosti romských spolužáků, nemá možnost utvářet vlastní názor základě osobní zkušenosti. Pedagog však může pomocí ukázek z tvorby romských autorů příhodně zařazených do učebních osnov dějepisu, českého jazyka, multikulturní výchovy ad. žáky seznámit s fakty o životě Romů. Pokud poznají minulost Romů, budou na ně nahlížet v širších souvislostech a nebudou tak snadno podléhat předsudečných a rasistickým názorům na ně.

ROMEA zareagovala na nedostatek vhodných učebnic a metodik o romských dějinách a kultuře v roce 2012, kdy díky podpoře MŠMT vydala pedagogickou příručku a realizovala pro pedagogy semináře připravující je na aplikaci této příručky do pedagogické praxe. Aktuální projekty navazují na tuto aktivitu dotiskem publikace a realizací seminářů pro učitele základních škol zaměřených na to, jak začlenit romskou historii a literaturu do učebních osnov.

Dle ohlasu pedagogů publikace Druhá směna: Jak využívat dějiny/literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ, kterou ROMEA připravila ve spolupráci metodiky Masarykovy univerzity v Brně a odborníky na romskou historii, svůj účel plní dobře. Didaktické metody vycházejí z licencovaných programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Kniha má z každé strany samostatnou část, jednu pro literaturu a druhou pro historii, obě se skládají z teorie, praktických cvičení a ilustračního obrazového materiálu.

Bude vytištěno 1000 kusů této učebnice, která bude od září distribuována do škol po celé České republice. Zároveň bude tato publikace na podzim podpořena semináři pro celkem 70 učitelů, kteří si pod vedením lektorů, prakticky vyzkoušejí, jak se dá publikace využívat v hodinách. Semináře se budou skládat ze dvou částí: první část bude věnována nástinu dějin romské literatury a základnímu přehledu romské historie, v druhé části semináře budou představeny metody a způsoby, jak začlenit tato témata do výuky pravidelně.

Semináře budou realizovány ve školách v oblastech s vysokým procentem romštiny a sociálně vyloučených obyvatel a pokryjí různé regiony České republiky (Ústecký kraj, Zlínský kraj, Praha, Středočeský kraj...). Důležitým cílem těchto projektů je emancipačně působit na romské žáky. Ti se po seznámení s historií a kulturou svého etnika mohou začít cítit hrdě a zpět nabývat společenskou atmosférou podrývaného sebevědomí, tak důležitého pro úspěšnou integraci a soužití s majoritou.

Projekt Romská identita na školách byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt začlenění romské historie a kultury do osnov vzdělávání na základních školách podpořilo Americké velvyslanectví v Praze.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Přečteno: 598x
 

Kam dál:

Štítky:  

Vzdělávání, dějiny, LiteraturaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo